Sample Detail

TitleSporophytes of Pyropia haitanensis
Description

Organism Info

Taxon ID2788
Common Name
Scientific NamePyropia yezoensis
Anonymized Name
Individual Name