ddbj > jga-dataset > JGAD000012
identifier JGAD000012
type jga-dataset
sameAs
organism Homo sapiens
dbXrefs JGAS000012 JGAP000001 JGAC000001
properties

DATASET_TYPE : Genotyping by array

center_name : Individual

DATA_REFS : {DATA_REF=[{refcenter=Individual, accession=JGAR000000380, refname=JGAR000000380}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000381, refname=JGAR000000381}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000382, refname=JGAR000000382}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000383, refname=JGAR000000383}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000384, refname=JGAR000000384}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000385, refname=JGAR000000385}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000386, refname=JGAR000000386}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000387, refname=JGAR000000387}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000388, refname=JGAR000000388}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000389, refname=JGAR000000389}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000390, refname=JGAR000000390}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000391, refname=JGAR000000391}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000392, refname=JGAR000000392}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000393, refname=JGAR000000393}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000394, refname=JGAR000000394}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000395, refname=JGAR000000395}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000396, refname=JGAR000000396}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000397, refname=JGAR000000397}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000398, refname=JGAR000000398}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000399, refname=JGAR000000399}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000400, refname=JGAR000000400}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000401, refname=JGAR000000401}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000402, refname=JGAR000000402}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000403, refname=JGAR000000403}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000404, refname=JGAR000000404}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000405, refname=JGAR000000405}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000406, refname=JGAR000000406}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000407, refname=JGAR000000407}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000408, refname=JGAR000000408}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000409, refname=JGAR000000409}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000410, refname=JGAR000000410}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000411, refname=JGAR000000411}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000412, refname=JGAR000000412}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000413, refname=JGAR000000413}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000414, refname=JGAR000000414}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000415, refname=JGAR000000415}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000416, refname=JGAR000000416}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000417, refname=JGAR000000417}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000418, refname=JGAR000000418}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000419, refname=JGAR000000419}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000420, refname=JGAR000000420}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000421, refname=JGAR000000421}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000422, refname=JGAR000000422}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000423, refname=JGAR000000423}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000424, refname=JGAR000000424}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000425, refname=JGAR000000425}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000426, refname=JGAR000000426}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000427, refname=JGAR000000427}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000428, refname=JGAR000000428}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000429, refname=JGAR000000429}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000430, refname=JGAR000000430}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000431, refname=JGAR000000431}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000432, refname=JGAR000000432}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000433, refname=JGAR000000433}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000434, refname=JGAR000000434}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000435, refname=JGAR000000435}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000436, refname=JGAR000000436}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000437, refname=JGAR000000437}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000438, refname=JGAR000000438}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000439, refname=JGAR000000439}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000440, refname=JGAR000000440}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000441, refname=JGAR000000441}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000442, refname=JGAR000000442}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000443, refname=JGAR000000443}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000444, refname=JGAR000000444}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000445, refname=JGAR000000445}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000446, refname=JGAR000000446}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000447, refname=JGAR000000447}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000448, refname=JGAR000000448}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000449, refname=JGAR000000449}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000450, refname=JGAR000000450}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000451, refname=JGAR000000451}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000452, refname=JGAR000000452}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000453, refname=JGAR000000453}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000454, refname=JGAR000000454}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000455, refname=JGAR000000455}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000456, refname=JGAR000000456}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000457, refname=JGAR000000457}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000458, refname=JGAR000000458}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000459, refname=JGAR000000459}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000460, refname=JGAR000000460}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000461, refname=JGAR000000461}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000462, refname=JGAR000000462}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000463, refname=JGAR000000463}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000464, refname=JGAR000000464}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000465, refname=JGAR000000465}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000466, refname=JGAR000000466}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000467, refname=JGAR000000467}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000468, refname=JGAR000000468}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000469, refname=JGAR000000469}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000470, refname=JGAR000000470}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000471, refname=JGAR000000471}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000472, refname=JGAR000000472}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000473, refname=JGAR000000473}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000474, refname=JGAR000000474}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000475, refname=JGAR000000475}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000476, refname=JGAR000000476}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000477, refname=JGAR000000477}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000478, refname=JGAR000000478}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000479, refname=JGAR000000479}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000480, refname=JGAR000000480}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000481, refname=JGAR000000481}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000482, refname=JGAR000000482}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000483, refname=JGAR000000483}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000484, refname=JGAR000000484}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000485, refname=JGAR000000485}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000486, refname=JGAR000000486}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000487, refname=JGAR000000487}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000488, refname=JGAR000000488}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000489, refname=JGAR000000489}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000490, refname=JGAR000000490}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000491, refname=JGAR000000491}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000492, refname=JGAR000000492}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000493, refname=JGAR000000493}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000494, refname=JGAR000000494}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000495, refname=JGAR000000495}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000496, refname=JGAR000000496}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000497, refname=JGAR000000497}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000498, refname=JGAR000000498}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000499, refname=JGAR000000499}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000500, refname=JGAR000000500}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000501, refname=JGAR000000501}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000502, refname=JGAR000000502}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000503, refname=JGAR000000503}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000504, refname=JGAR000000504}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000505, refname=JGAR000000505}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000506, refname=JGAR000000506}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000507, refname=JGAR000000507}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000508, refname=JGAR000000508}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000509, refname=JGAR000000509}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000510, refname=JGAR000000510}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000511, refname=JGAR000000511}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000512, refname=JGAR000000512}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000513, refname=JGAR000000513}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000514, refname=JGAR000000514}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000515, refname=JGAR000000515}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000516, refname=JGAR000000516}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000517, refname=JGAR000000517}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000518, refname=JGAR000000518}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000519, refname=JGAR000000519}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000520, refname=JGAR000000520}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000521, refname=JGAR000000521}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000522, refname=JGAR000000522}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000523, refname=JGAR000000523}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000524, refname=JGAR000000524}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000525, refname=JGAR000000525}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000526, refname=JGAR000000526}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000527, refname=JGAR000000527}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000528, refname=JGAR000000528}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000529, refname=JGAR000000529}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000530, refname=JGAR000000530}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000531, refname=JGAR000000531}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000532, refname=JGAR000000532}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000533, refname=JGAR000000533}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000534, refname=JGAR000000534}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000535, refname=JGAR000000535}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000536, refname=JGAR000000536}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000537, refname=JGAR000000537}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000538, refname=JGAR000000538}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000539, refname=JGAR000000539}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000540, refname=JGAR000000540}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000541, refname=JGAR000000541}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000542, refname=JGAR000000542}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000543, refname=JGAR000000543}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000544, refname=JGAR000000544}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000545, refname=JGAR000000545}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000546, refname=JGAR000000546}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000547, refname=JGAR000000547}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000548, refname=JGAR000000548}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000549, refname=JGAR000000549}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000550, refname=JGAR000000550}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000551, refname=JGAR000000551}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000552, refname=JGAR000000552}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000553, refname=JGAR000000553}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000554, refname=JGAR000000554}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000555, refname=JGAR000000555}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000556, refname=JGAR000000556}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000557, refname=JGAR000000557}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000558, refname=JGAR000000558}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000559, refname=JGAR000000559}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000560, refname=JGAR000000560}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000561, refname=JGAR000000561}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000562, refname=JGAR000000562}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000563, refname=JGAR000000563}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000564, refname=JGAR000000564}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000565, refname=JGAR000000565}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000566, refname=JGAR000000566}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000567, refname=JGAR000000567}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000568, refname=JGAR000000568}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000569, refname=JGAR000000569}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000570, refname=JGAR000000570}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000571, refname=JGAR000000571}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000572, refname=JGAR000000572}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000573, refname=JGAR000000573}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000574, refname=JGAR000000574}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000575, refname=JGAR000000575}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000576, refname=JGAR000000576}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000577, refname=JGAR000000577}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000578, refname=JGAR000000578}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000579, refname=JGAR000000579}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000580, refname=JGAR000000580}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000581, refname=JGAR000000581}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000582, refname=JGAR000000582}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000583, refname=JGAR000000583}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000584, refname=JGAR000000584}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000585, refname=JGAR000000585}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000586, refname=JGAR000000586}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000587, refname=JGAR000000587}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000588, refname=JGAR000000588}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000589, refname=JGAR000000589}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000590, refname=JGAR000000590}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000591, refname=JGAR000000591}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000592, refname=JGAR000000592}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000593, refname=JGAR000000593}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000594, refname=JGAR000000594}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000595, refname=JGAR000000595}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000596, refname=JGAR000000596}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000597, refname=JGAR000000597}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000598, refname=JGAR000000598}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000599, refname=JGAR000000599}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000600, refname=JGAR000000600}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000601, refname=JGAR000000601}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000602, refname=JGAR000000602}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000603, refname=JGAR000000603}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000604, refname=JGAR000000604}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000605, refname=JGAR000000605}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000606, refname=JGAR000000606}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000607, refname=JGAR000000607}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000608, refname=JGAR000000608}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000609, refname=JGAR000000609}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000610, refname=JGAR000000610}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000611, refname=JGAR000000611}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000612, refname=JGAR000000612}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000613, refname=JGAR000000613}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000614, refname=JGAR000000614}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000615, refname=JGAR000000615}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000616, refname=JGAR000000616}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000617, refname=JGAR000000617}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000618, refname=JGAR000000618}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000619, refname=JGAR000000619}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000620, refname=JGAR000000620}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000621, refname=JGAR000000621}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000622, refname=JGAR000000622}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000623, refname=JGAR000000623}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000624, refname=JGAR000000624}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000625, refname=JGAR000000625}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000626, refname=JGAR000000626}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000627, refname=JGAR000000627}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000628, refname=JGAR000000628}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000629, refname=JGAR000000629}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000630, refname=JGAR000000630}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000631, refname=JGAR000000631}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000632, refname=JGAR000000632}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000633, refname=JGAR000000633}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000634, refname=JGAR000000634}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000635, refname=JGAR000000635}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000636, refname=JGAR000000636}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000637, refname=JGAR000000637}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000638, refname=JGAR000000638}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000639, refname=JGAR000000639}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000640, refname=JGAR000000640}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000641, refname=JGAR000000641}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000642, refname=JGAR000000642}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000643, refname=JGAR000000643}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000644, refname=JGAR000000644}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000645, refname=JGAR000000645}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000646, refname=JGAR000000646}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000647, refname=JGAR000000647}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000648, refname=JGAR000000648}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000649, refname=JGAR000000649}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000650, refname=JGAR000000650}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000651, refname=JGAR000000651}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000652, refname=JGAR000000652}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000653, refname=JGAR000000653}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000654, refname=JGAR000000654}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000655, refname=JGAR000000655}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000656, refname=JGAR000000656}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000657, refname=JGAR000000657}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000658, refname=JGAR000000658}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000659, refname=JGAR000000659}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000660, refname=JGAR000000660}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000661, refname=JGAR000000661}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000662, refname=JGAR000000662}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000663, refname=JGAR000000663}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000664, refname=JGAR000000664}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000665, refname=JGAR000000665}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000666, refname=JGAR000000666}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000667, refname=JGAR000000667}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000668, refname=JGAR000000668}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000669, refname=JGAR000000669}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000670, refname=JGAR000000670}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000671, refname=JGAR000000671}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000672, refname=JGAR000000672}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000673, refname=JGAR000000673}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000674, refname=JGAR000000674}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000675, refname=JGAR000000675}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000676, refname=JGAR000000676}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000677, refname=JGAR000000677}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000678, refname=JGAR000000678}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000679, refname=JGAR000000679}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000680, refname=JGAR000000680}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000681, refname=JGAR000000681}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000682, refname=JGAR000000682}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000683, refname=JGAR000000683}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000684, refname=JGAR000000684}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000685, refname=JGAR000000685}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000686, refname=JGAR000000686}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000687, refname=JGAR000000687}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000688, refname=JGAR000000688}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000689, refname=JGAR000000689}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000690, refname=JGAR000000690}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000691, refname=JGAR000000691}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000692, refname=JGAR000000692}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000693, refname=JGAR000000693}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000694, refname=JGAR000000694}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000695, refname=JGAR000000695}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000696, refname=JGAR000000696}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000697, refname=JGAR000000697}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000698, refname=JGAR000000698}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000699, refname=JGAR000000699}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000700, refname=JGAR000000700}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000701, refname=JGAR000000701}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000702, refname=JGAR000000702}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000703, refname=JGAR000000703}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000704, refname=JGAR000000704}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000705, refname=JGAR000000705}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000706, refname=JGAR000000706}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000707, refname=JGAR000000707}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000708, refname=JGAR000000708}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000709, refname=JGAR000000709}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000710, refname=JGAR000000710}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000711, refname=JGAR000000711}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000712, refname=JGAR000000712}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000713, refname=JGAR000000713}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000714, refname=JGAR000000714}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000715, refname=JGAR000000715}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000716, refname=JGAR000000716}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000717, refname=JGAR000000717}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000718, refname=JGAR000000718}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000719, refname=JGAR000000719}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000720, refname=JGAR000000720}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000721, refname=JGAR000000721}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000722, refname=JGAR000000722}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000723, refname=JGAR000000723}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000724, refname=JGAR000000724}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000725, refname=JGAR000000725}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000726, refname=JGAR000000726}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000727, refname=JGAR000000727}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000728, refname=JGAR000000728}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000729, refname=JGAR000000729}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000730, refname=JGAR000000730}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000731, refname=JGAR000000731}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000732, refname=JGAR000000732}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000733, refname=JGAR000000733}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000734, refname=JGAR000000734}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000735, refname=JGAR000000735}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000736, refname=JGAR000000736}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000737, refname=JGAR000000737}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000738, refname=JGAR000000738}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000739, refname=JGAR000000739}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000740, refname=JGAR000000740}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000741, refname=JGAR000000741}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000742, refname=JGAR000000742}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000743, refname=JGAR000000743}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000744, refname=JGAR000000744}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000745, refname=JGAR000000745}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000746, refname=JGAR000000746}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000747, refname=JGAR000000747}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000748, refname=JGAR000000748}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000749, refname=JGAR000000749}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000750, refname=JGAR000000750}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000751, refname=JGAR000000751}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000752, refname=JGAR000000752}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000753, refname=JGAR000000753}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000754, refname=JGAR000000754}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000755, refname=JGAR000000755}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000756, refname=JGAR000000756}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000757, refname=JGAR000000757}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000758, refname=JGAR000000758}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000759, refname=JGAR000000759}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000760, refname=JGAR000000760}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000761, refname=JGAR000000761}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000762, refname=JGAR000000762}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000763, refname=JGAR000000763}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000764, refname=JGAR000000764}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000765, refname=JGAR000000765}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000766, refname=JGAR000000766}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000767, refname=JGAR000000767}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000768, refname=JGAR000000768}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000769, refname=JGAR000000769}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000770, refname=JGAR000000770}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000771, refname=JGAR000000771}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000772, refname=JGAR000000772}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000773, refname=JGAR000000773}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000774, refname=JGAR000000774}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000775, refname=JGAR000000775}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000776, refname=JGAR000000776}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000777, refname=JGAR000000777}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000778, refname=JGAR000000778}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000779, refname=JGAR000000779}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000780, refname=JGAR000000780}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000781, refname=JGAR000000781}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000782, refname=JGAR000000782}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000783, refname=JGAR000000783}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000784, refname=JGAR000000784}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000785, refname=JGAR000000785}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000786, refname=JGAR000000786}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000787, refname=JGAR000000787}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000788, refname=JGAR000000788}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000789, refname=JGAR000000789}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000790, refname=JGAR000000790}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000791, refname=JGAR000000791}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000792, refname=JGAR000000792}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000793, refname=JGAR000000793}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000794, refname=JGAR000000794}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000795, refname=JGAR000000795}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000796, refname=JGAR000000796}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000797, refname=JGAR000000797}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000798, refname=JGAR000000798}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000799, refname=JGAR000000799}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000800, refname=JGAR000000800}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000801, refname=JGAR000000801}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000802, refname=JGAR000000802}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000803, refname=JGAR000000803}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000804, refname=JGAR000000804}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000805, refname=JGAR000000805}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000806, refname=JGAR000000806}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000807, refname=JGAR000000807}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000808, refname=JGAR000000808}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000809, refname=JGAR000000809}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000810, refname=JGAR000000810}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000811, refname=JGAR000000811}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000812, refname=JGAR000000812}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000813, refname=JGAR000000813}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000814, refname=JGAR000000814}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000815, refname=JGAR000000815}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000816, refname=JGAR000000816}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000817, refname=JGAR000000817}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000818, refname=JGAR000000818}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000819, refname=JGAR000000819}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000820, refname=JGAR000000820}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000821, refname=JGAR000000821}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000822, refname=JGAR000000822}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000823, refname=JGAR000000823}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000824, refname=JGAR000000824}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000825, refname=JGAR000000825}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000826, refname=JGAR000000826}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000827, refname=JGAR000000827}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000828, refname=JGAR000000828}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000829, refname=JGAR000000829}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000830, refname=JGAR000000830}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000831, refname=JGAR000000831}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000832, refname=JGAR000000832}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000833, refname=JGAR000000833}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000834, refname=JGAR000000834}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000835, refname=JGAR000000835}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000836, refname=JGAR000000836}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000837, refname=JGAR000000837}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000838, refname=JGAR000000838}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000839, refname=JGAR000000839}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000840, refname=JGAR000000840}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000841, refname=JGAR000000841}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000842, refname=JGAR000000842}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000843, refname=JGAR000000843}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000844, refname=JGAR000000844}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000845, refname=JGAR000000845}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000846, refname=JGAR000000846}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000847, refname=JGAR000000847}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000848, refname=JGAR000000848}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000849, refname=JGAR000000849}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000850, refname=JGAR000000850}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000851, refname=JGAR000000851}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000852, refname=JGAR000000852}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000853, refname=JGAR000000853}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000854, refname=JGAR000000854}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000855, refname=JGAR000000855}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000856, refname=JGAR000000856}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000857, refname=JGAR000000857}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000858, refname=JGAR000000858}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000859, refname=JGAR000000859}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000860, refname=JGAR000000860}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000861, refname=JGAR000000861}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000862, refname=JGAR000000862}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000863, refname=JGAR000000863}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000864, refname=JGAR000000864}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000865, refname=JGAR000000865}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000866, refname=JGAR000000866}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000867, refname=JGAR000000867}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000868, refname=JGAR000000868}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000869, refname=JGAR000000869}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000870, refname=JGAR000000870}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000871, refname=JGAR000000871}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000872, refname=JGAR000000872}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000873, refname=JGAR000000873}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000874, refname=JGAR000000874}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000875, refname=JGAR000000875}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000876, refname=JGAR000000876}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000877, refname=JGAR000000877}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000878, refname=JGAR000000878}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000879, refname=JGAR000000879}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000880, refname=JGAR000000880}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000881, refname=JGAR000000881}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000882, refname=JGAR000000882}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000883, refname=JGAR000000883}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000884, refname=JGAR000000884}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000885, refname=JGAR000000885}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000886, refname=JGAR000000886}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000887, refname=JGAR000000887}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000888, refname=JGAR000000888}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000889, refname=JGAR000000889}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000890, refname=JGAR000000890}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000891, refname=JGAR000000891}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000892, refname=JGAR000000892}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000893, refname=JGAR000000893}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000894, refname=JGAR000000894}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000895, refname=JGAR000000895}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000896, refname=JGAR000000896}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000897, refname=JGAR000000897}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000898, refname=JGAR000000898}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000899, refname=JGAR000000899}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000900, refname=JGAR000000900}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000901, refname=JGAR000000901}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000902, refname=JGAR000000902}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000903, refname=JGAR000000903}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000904, refname=JGAR000000904}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000905, refname=JGAR000000905}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000906, refname=JGAR000000906}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000907, refname=JGAR000000907}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000908, refname=JGAR000000908}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000909, refname=JGAR000000909}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000910, refname=JGAR000000910}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000911, refname=JGAR000000911}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000912, refname=JGAR000000912}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000913, refname=JGAR000000913}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000914, refname=JGAR000000914}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000915, refname=JGAR000000915}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000916, refname=JGAR000000916}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000917, refname=JGAR000000917}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000918, refname=JGAR000000918}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000919, refname=JGAR000000919}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000920, refname=JGAR000000920}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000921, refname=JGAR000000921}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000922, refname=JGAR000000922}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000923, refname=JGAR000000923}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000924, refname=JGAR000000924}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000925, refname=JGAR000000925}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000926, refname=JGAR000000926}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000927, refname=JGAR000000927}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000928, refname=JGAR000000928}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000929, refname=JGAR000000929}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000930, refname=JGAR000000930}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000931, refname=JGAR000000931}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000932, refname=JGAR000000932}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000933, refname=JGAR000000933}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000934, refname=JGAR000000934}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000935, refname=JGAR000000935}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000936, refname=JGAR000000936}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000937, refname=JGAR000000937}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000938, refname=JGAR000000938}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000939, refname=JGAR000000939}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000940, refname=JGAR000000940}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000941, refname=JGAR000000941}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000942, refname=JGAR000000942}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000943, refname=JGAR000000943}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000944, refname=JGAR000000944}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000945, refname=JGAR000000945}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000946, refname=JGAR000000946}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000947, refname=JGAR000000947}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000948, refname=JGAR000000948}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000949, refname=JGAR000000949}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000950, refname=JGAR000000950}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000951, refname=JGAR000000951}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000952, refname=JGAR000000952}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000953, refname=JGAR000000953}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000954, refname=JGAR000000954}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000955, refname=JGAR000000955}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000956, refname=JGAR000000956}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000957, refname=JGAR000000957}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000958, refname=JGAR000000958}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000959, refname=JGAR000000959}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000960, refname=JGAR000000960}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000961, refname=JGAR000000961}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000962, refname=JGAR000000962}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000963, refname=JGAR000000963}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000964, refname=JGAR000000964}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000965, refname=JGAR000000965}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000966, refname=JGAR000000966}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000967, refname=JGAR000000967}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000968, refname=JGAR000000968}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000969, refname=JGAR000000969}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000970, refname=JGAR000000970}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000971, refname=JGAR000000971}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000972, refname=JGAR000000972}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000973, refname=JGAR000000973}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000974, refname=JGAR000000974}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000975, refname=JGAR000000975}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000976, refname=JGAR000000976}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000977, refname=JGAR000000977}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000978, refname=JGAR000000978}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000979, refname=JGAR000000979}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000980, refname=JGAR000000980}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000981, refname=JGAR000000981}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000982, refname=JGAR000000982}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000983, refname=JGAR000000983}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000984, refname=JGAR000000984}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000985, refname=JGAR000000985}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000986, refname=JGAR000000986}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000987, refname=JGAR000000987}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000988, refname=JGAR000000988}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000989, refname=JGAR000000989}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000990, refname=JGAR000000990}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000991, refname=JGAR000000991}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000992, refname=JGAR000000992}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000993, refname=JGAR000000993}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000994, refname=JGAR000000994}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000995, refname=JGAR000000995}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000996, refname=JGAR000000996}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000997, refname=JGAR000000997}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000998, refname=JGAR000000998}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000000999, refname=JGAR000000999}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001000, refname=JGAR000001000}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001001, refname=JGAR000001001}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001002, refname=JGAR000001002}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001003, refname=JGAR000001003}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001004, refname=JGAR000001004}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001005, refname=JGAR000001005}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001006, refname=JGAR000001006}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001007, refname=JGAR000001007}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001008, refname=JGAR000001008}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001009, refname=JGAR000001009}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001010, refname=JGAR000001010}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001011, refname=JGAR000001011}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001012, refname=JGAR000001012}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001013, refname=JGAR000001013}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001014, refname=JGAR000001014}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001015, refname=JGAR000001015}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001016, refname=JGAR000001016}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001017, refname=JGAR000001017}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001018, refname=JGAR000001018}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001019, refname=JGAR000001019}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001020, refname=JGAR000001020}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001021, refname=JGAR000001021}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001022, refname=JGAR000001022}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001023, refname=JGAR000001023}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001024, refname=JGAR000001024}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001025, refname=JGAR000001025}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001026, refname=JGAR000001026}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001027, refname=JGAR000001027}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001028, refname=JGAR000001028}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001029, refname=JGAR000001029}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001030, refname=JGAR000001030}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001031, refname=JGAR000001031}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001032, refname=JGAR000001032}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001033, refname=JGAR000001033}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001034, refname=JGAR000001034}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001035, refname=JGAR000001035}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001036, refname=JGAR000001036}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001037, refname=JGAR000001037}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001038, refname=JGAR000001038}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001039, refname=JGAR000001039}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001040, refname=JGAR000001040}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001041, refname=JGAR000001041}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001042, refname=JGAR000001042}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001043, refname=JGAR000001043}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001044, refname=JGAR000001044}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001045, refname=JGAR000001045}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001046, refname=JGAR000001046}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001047, refname=JGAR000001047}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001048, refname=JGAR000001048}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001049, refname=JGAR000001049}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001050, refname=JGAR000001050}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001051, refname=JGAR000001051}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001052, refname=JGAR000001052}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001053, refname=JGAR000001053}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001054, refname=JGAR000001054}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001055, refname=JGAR000001055}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001056, refname=JGAR000001056}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001057, refname=JGAR000001057}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001058, refname=JGAR000001058}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001059, refname=JGAR000001059}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001060, refname=JGAR000001060}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001061, refname=JGAR000001061}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001062, refname=JGAR000001062}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001063, refname=JGAR000001063}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001064, refname=JGAR000001064}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001065, refname=JGAR000001065}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001066, refname=JGAR000001066}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001067, refname=JGAR000001067}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001068, refname=JGAR000001068}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001069, refname=JGAR000001069}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001070, refname=JGAR000001070}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001071, refname=JGAR000001071}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001072, refname=JGAR000001072}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001073, refname=JGAR000001073}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001074, refname=JGAR000001074}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001075, refname=JGAR000001075}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001076, refname=JGAR000001076}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001077, refname=JGAR000001077}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001078, refname=JGAR000001078}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001079, refname=JGAR000001079}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001080, refname=JGAR000001080}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001081, refname=JGAR000001081}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001082, refname=JGAR000001082}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001083, refname=JGAR000001083}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001084, refname=JGAR000001084}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001085, refname=JGAR000001085}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001086, refname=JGAR000001086}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001087, refname=JGAR000001087}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001088, refname=JGAR000001088}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001089, refname=JGAR000001089}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001090, refname=JGAR000001090}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001091, refname=JGAR000001091}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001092, refname=JGAR000001092}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001093, refname=JGAR000001093}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001094, refname=JGAR000001094}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001095, refname=JGAR000001095}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001096, refname=JGAR000001096}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001097, refname=JGAR000001097}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001098, refname=JGAR000001098}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001099, refname=JGAR000001099}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001100, refname=JGAR000001100}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001101, refname=JGAR000001101}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001102, refname=JGAR000001102}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001103, refname=JGAR000001103}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001104, refname=JGAR000001104}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001105, refname=JGAR000001105}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001106, refname=JGAR000001106}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001107, refname=JGAR000001107}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001108, refname=JGAR000001108}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001109, refname=JGAR000001109}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001110, refname=JGAR000001110}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001111, refname=JGAR000001111}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001112, refname=JGAR000001112}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001113, refname=JGAR000001113}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001114, refname=JGAR000001114}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001115, refname=JGAR000001115}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001116, refname=JGAR000001116}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001117, refname=JGAR000001117}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001118, refname=JGAR000001118}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001119, refname=JGAR000001119}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001120, refname=JGAR000001120}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001121, refname=JGAR000001121}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001122, refname=JGAR000001122}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001123, refname=JGAR000001123}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001124, refname=JGAR000001124}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001125, refname=JGAR000001125}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001126, refname=JGAR000001126}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001127, refname=JGAR000001127}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001128, refname=JGAR000001128}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001129, refname=JGAR000001129}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001130, refname=JGAR000001130}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001131, refname=JGAR000001131}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001132, refname=JGAR000001132}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001133, refname=JGAR000001133}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001134, refname=JGAR000001134}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001135, refname=JGAR000001135}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001136, refname=JGAR000001136}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001137, refname=JGAR000001137}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001138, refname=JGAR000001138}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001139, refname=JGAR000001139}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001140, refname=JGAR000001140}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001141, refname=JGAR000001141}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001142, refname=JGAR000001142}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001143, refname=JGAR000001143}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001144, refname=JGAR000001144}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001145, refname=JGAR000001145}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001146, refname=JGAR000001146}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001147, refname=JGAR000001147}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001148, refname=JGAR000001148}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001149, refname=JGAR000001149}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001150, refname=JGAR000001150}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001151, refname=JGAR000001151}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001152, refname=JGAR000001152}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001153, refname=JGAR000001153}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001154, refname=JGAR000001154}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001155, refname=JGAR000001155}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001156, refname=JGAR000001156}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001157, refname=JGAR000001157}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001158, refname=JGAR000001158}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001159, refname=JGAR000001159}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001160, refname=JGAR000001160}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001161, refname=JGAR000001161}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001162, refname=JGAR000001162}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001163, refname=JGAR000001163}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001164, refname=JGAR000001164}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001165, refname=JGAR000001165}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001166, refname=JGAR000001166}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001167, refname=JGAR000001167}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001168, refname=JGAR000001168}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001169, refname=JGAR000001169}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001170, refname=JGAR000001170}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001171, refname=JGAR000001171}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001172, refname=JGAR000001172}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001173, refname=JGAR000001173}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001174, refname=JGAR000001174}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001175, refname=JGAR000001175}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001176, refname=JGAR000001176}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001177, refname=JGAR000001177}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001178, refname=JGAR000001178}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001179, refname=JGAR000001179}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001180, refname=JGAR000001180}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001181, refname=JGAR000001181}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001182, refname=JGAR000001182}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001183, refname=JGAR000001183}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001184, refname=JGAR000001184}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001185, refname=JGAR000001185}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001186, refname=JGAR000001186}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001187, refname=JGAR000001187}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001188, refname=JGAR000001188}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001189, refname=JGAR000001189}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001190, refname=JGAR000001190}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001191, refname=JGAR000001191}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001192, refname=JGAR000001192}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001193, refname=JGAR000001193}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001194, refname=JGAR000001194}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001195, refname=JGAR000001195}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001196, refname=JGAR000001196}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001197, refname=JGAR000001197}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001198, refname=JGAR000001198}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001199, refname=JGAR000001199}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001200, refname=JGAR000001200}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001201, refname=JGAR000001201}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001202, refname=JGAR000001202}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001203, refname=JGAR000001203}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001204, refname=JGAR000001204}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001205, refname=JGAR000001205}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001206, refname=JGAR000001206}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001207, refname=JGAR000001207}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001208, refname=JGAR000001208}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001209, refname=JGAR000001209}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001210, refname=JGAR000001210}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001211, refname=JGAR000001211}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001212, refname=JGAR000001212}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001213, refname=JGAR000001213}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001214, refname=JGAR000001214}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001215, refname=JGAR000001215}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001216, refname=JGAR000001216}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001217, refname=JGAR000001217}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001218, refname=JGAR000001218}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001219, refname=JGAR000001219}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001220, refname=JGAR000001220}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001221, refname=JGAR000001221}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001222, refname=JGAR000001222}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001223, refname=JGAR000001223}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001224, refname=JGAR000001224}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001225, refname=JGAR000001225}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001226, refname=JGAR000001226}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001227, refname=JGAR000001227}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001228, refname=JGAR000001228}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001229, refname=JGAR000001229}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001230, refname=JGAR000001230}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001231, refname=JGAR000001231}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001232, refname=JGAR000001232}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001233, refname=JGAR000001233}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001234, refname=JGAR000001234}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001235, refname=JGAR000001235}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001236, refname=JGAR000001236}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001237, refname=JGAR000001237}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001238, refname=JGAR000001238}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001239, refname=JGAR000001239}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001240, refname=JGAR000001240}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001241, refname=JGAR000001241}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001242, refname=JGAR000001242}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001243, refname=JGAR000001243}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001244, refname=JGAR000001244}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001245, refname=JGAR000001245}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001246, refname=JGAR000001246}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001247, refname=JGAR000001247}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001248, refname=JGAR000001248}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001249, refname=JGAR000001249}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001250, refname=JGAR000001250}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001251, refname=JGAR000001251}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001252, refname=JGAR000001252}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001253, refname=JGAR000001253}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001254, refname=JGAR000001254}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001255, refname=JGAR000001255}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001256, refname=JGAR000001256}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001257, refname=JGAR000001257}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001258, refname=JGAR000001258}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001259, refname=JGAR000001259}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001260, refname=JGAR000001260}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001261, refname=JGAR000001261}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001262, refname=JGAR000001262}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001263, refname=JGAR000001263}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001264, refname=JGAR000001264}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001265, refname=JGAR000001265}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001266, refname=JGAR000001266}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001267, refname=JGAR000001267}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001268, refname=JGAR000001268}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001269, refname=JGAR000001269}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001270, refname=JGAR000001270}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001271, refname=JGAR000001271}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001272, refname=JGAR000001272}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001273, refname=JGAR000001273}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001274, refname=JGAR000001274}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001275, refname=JGAR000001275}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001276, refname=JGAR000001276}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001277, refname=JGAR000001277}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001278, refname=JGAR000001278}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001279, refname=JGAR000001279}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001280, refname=JGAR000001280}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001281, refname=JGAR000001281}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001282, refname=JGAR000001282}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001283, refname=JGAR000001283}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001284, refname=JGAR000001284}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001285, refname=JGAR000001285}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001286, refname=JGAR000001286}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001287, refname=JGAR000001287}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001288, refname=JGAR000001288}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001289, refname=JGAR000001289}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001290, refname=JGAR000001290}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001291, refname=JGAR000001291}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001292, refname=JGAR000001292}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001293, refname=JGAR000001293}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001294, refname=JGAR000001294}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001295, refname=JGAR000001295}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001296, refname=JGAR000001296}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001297, refname=JGAR000001297}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001298, refname=JGAR000001298}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001299, refname=JGAR000001299}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001300, refname=JGAR000001300}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001301, refname=JGAR000001301}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001302, refname=JGAR000001302}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001303, refname=JGAR000001303}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001304, refname=JGAR000001304}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001305, refname=JGAR000001305}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001306, refname=JGAR000001306}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001307, refname=JGAR000001307}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001308, refname=JGAR000001308}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001309, refname=JGAR000001309}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001310, refname=JGAR000001310}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001311, refname=JGAR000001311}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001312, refname=JGAR000001312}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001313, refname=JGAR000001313}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001314, refname=JGAR000001314}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001315, refname=JGAR000001315}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001316, refname=JGAR000001316}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001317, refname=JGAR000001317}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001318, refname=JGAR000001318}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001319, refname=JGAR000001319}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001320, refname=JGAR000001320}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001321, refname=JGAR000001321}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001322, refname=JGAR000001322}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001323, refname=JGAR000001323}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001324, refname=JGAR000001324}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001325, refname=JGAR000001325}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001326, refname=JGAR000001326}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001327, refname=JGAR000001327}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001328, refname=JGAR000001328}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001329, refname=JGAR000001329}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001330, refname=JGAR000001330}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001331, refname=JGAR000001331}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001332, refname=JGAR000001332}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001333, refname=JGAR000001333}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001334, refname=JGAR000001334}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001335, refname=JGAR000001335}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001336, refname=JGAR000001336}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001337, refname=JGAR000001337}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001338, refname=JGAR000001338}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001339, refname=JGAR000001339}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001340, refname=JGAR000001340}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001341, refname=JGAR000001341}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001342, refname=JGAR000001342}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001343, refname=JGAR000001343}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001344, refname=JGAR000001344}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001345, refname=JGAR000001345}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001346, refname=JGAR000001346}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001347, refname=JGAR000001347}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001348, refname=JGAR000001348}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001349, refname=JGAR000001349}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001350, refname=JGAR000001350}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001351, refname=JGAR000001351}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001352, refname=JGAR000001352}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001353, refname=JGAR000001353}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001354, refname=JGAR000001354}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001355, refname=JGAR000001355}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001356, refname=JGAR000001356}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001357, refname=JGAR000001357}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001358, refname=JGAR000001358}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001359, refname=JGAR000001359}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001360, refname=JGAR000001360}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001361, refname=JGAR000001361}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001362, refname=JGAR000001362}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001363, refname=JGAR000001363}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001364, refname=JGAR000001364}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001365, refname=JGAR000001365}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001366, refname=JGAR000001366}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001367, refname=JGAR000001367}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001368, refname=JGAR000001368}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001369, refname=JGAR000001369}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001370, refname=JGAR000001370}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001371, refname=JGAR000001371}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001372, refname=JGAR000001372}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001373, refname=JGAR000001373}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001374, refname=JGAR000001374}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001375, refname=JGAR000001375}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001376, refname=JGAR000001376}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001377, refname=JGAR000001377}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001378, refname=JGAR000001378}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001379, refname=JGAR000001379}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001380, refname=JGAR000001380}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001381, refname=JGAR000001381}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001382, refname=JGAR000001382}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001383, refname=JGAR000001383}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001384, refname=JGAR000001384}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001385, refname=JGAR000001385}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001386, refname=JGAR000001386}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001387, refname=JGAR000001387}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001388, refname=JGAR000001388}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001389, refname=JGAR000001389}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001390, refname=JGAR000001390}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001391, refname=JGAR000001391}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001392, refname=JGAR000001392}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001393, refname=JGAR000001393}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001394, refname=JGAR000001394}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001395, refname=JGAR000001395}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001396, refname=JGAR000001396}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001397, refname=JGAR000001397}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001398, refname=JGAR000001398}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001399, refname=JGAR000001399}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001400, refname=JGAR000001400}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001401, refname=JGAR000001401}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001402, refname=JGAR000001402}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001403, refname=JGAR000001403}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001404, refname=JGAR000001404}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001405, refname=JGAR000001405}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001406, refname=JGAR000001406}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001407, refname=JGAR000001407}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001408, refname=JGAR000001408}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001409, refname=JGAR000001409}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001410, refname=JGAR000001410}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001411, refname=JGAR000001411}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001412, refname=JGAR000001412}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001413, refname=JGAR000001413}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001414, refname=JGAR000001414}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001415, refname=JGAR000001415}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001416, refname=JGAR000001416}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001417, refname=JGAR000001417}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001418, refname=JGAR000001418}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001419, refname=JGAR000001419}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001420, refname=JGAR000001420}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001421, refname=JGAR000001421}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001422, refname=JGAR000001422}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001423, refname=JGAR000001423}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001424, refname=JGAR000001424}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001425, refname=JGAR000001425}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001426, refname=JGAR000001426}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001427, refname=JGAR000001427}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001428, refname=JGAR000001428}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001429, refname=JGAR000001429}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001430, refname=JGAR000001430}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001431, refname=JGAR000001431}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001432, refname=JGAR000001432}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001433, refname=JGAR000001433}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001434, refname=JGAR000001434}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001435, refname=JGAR000001435}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001436, refname=JGAR000001436}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001437, refname=JGAR000001437}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001438, refname=JGAR000001438}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001439, refname=JGAR000001439}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001440, refname=JGAR000001440}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001441, refname=JGAR000001441}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001442, refname=JGAR000001442}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001443, refname=JGAR000001443}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001444, refname=JGAR000001444}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001445, refname=JGAR000001445}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001446, refname=JGAR000001446}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001447, refname=JGAR000001447}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001448, refname=JGAR000001448}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001449, refname=JGAR000001449}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001450, refname=JGAR000001450}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001451, refname=JGAR000001451}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001452, refname=JGAR000001452}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001453, refname=JGAR000001453}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001454, refname=JGAR000001454}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001455, refname=JGAR000001455}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001456, refname=JGAR000001456}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001457, refname=JGAR000001457}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001458, refname=JGAR000001458}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001459, refname=JGAR000001459}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001460, refname=JGAR000001460}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001461, refname=JGAR000001461}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001462, refname=JGAR000001462}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001463, refname=JGAR000001463}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001464, refname=JGAR000001464}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001465, refname=JGAR000001465}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001466, refname=JGAR000001466}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001467, refname=JGAR000001467}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001468, refname=JGAR000001468}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001469, refname=JGAR000001469}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001470, refname=JGAR000001470}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001471, refname=JGAR000001471}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001472, refname=JGAR000001472}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001473, refname=JGAR000001473}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001474, refname=JGAR000001474}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001475, refname=JGAR000001475}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001476, refname=JGAR000001476}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001477, refname=JGAR000001477}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001478, refname=JGAR000001478}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001479, refname=JGAR000001479}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001480, refname=JGAR000001480}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001481, refname=JGAR000001481}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001482, refname=JGAR000001482}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001483, refname=JGAR000001483}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001484, refname=JGAR000001484}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001485, refname=JGAR000001485}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001486, refname=JGAR000001486}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001487, refname=JGAR000001487}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001488, refname=JGAR000001488}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001489, refname=JGAR000001489}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001490, refname=JGAR000001490}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001491, refname=JGAR000001491}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001492, refname=JGAR000001492}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001493, refname=JGAR000001493}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001494, refname=JGAR000001494}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001495, refname=JGAR000001495}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001496, refname=JGAR000001496}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001497, refname=JGAR000001497}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001498, refname=JGAR000001498}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001499, refname=JGAR000001499}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001500, refname=JGAR000001500}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001501, refname=JGAR000001501}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001502, refname=JGAR000001502}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001503, refname=JGAR000001503}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001504, refname=JGAR000001504}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001505, refname=JGAR000001505}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001506, refname=JGAR000001506}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001507, refname=JGAR000001507}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001508, refname=JGAR000001508}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001509, refname=JGAR000001509}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001510, refname=JGAR000001510}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001511, refname=JGAR000001511}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001512, refname=JGAR000001512}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001513, refname=JGAR000001513}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001514, refname=JGAR000001514}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001515, refname=JGAR000001515}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001516, refname=JGAR000001516}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001517, refname=JGAR000001517}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001518, refname=JGAR000001518}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001519, refname=JGAR000001519}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001520, refname=JGAR000001520}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001521, refname=JGAR000001521}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001522, refname=JGAR000001522}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001523, refname=JGAR000001523}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001524, refname=JGAR000001524}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001525, refname=JGAR000001525}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001526, refname=JGAR000001526}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001527, refname=JGAR000001527}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001528, refname=JGAR000001528}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001529, refname=JGAR000001529}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001530, refname=JGAR000001530}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001531, refname=JGAR000001531}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001532, refname=JGAR000001532}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001533, refname=JGAR000001533}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001534, refname=JGAR000001534}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001535, refname=JGAR000001535}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001536, refname=JGAR000001536}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001537, refname=JGAR000001537}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001538, refname=JGAR000001538}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001539, refname=JGAR000001539}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001540, refname=JGAR000001540}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001541, refname=JGAR000001541}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001542, refname=JGAR000001542}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001543, refname=JGAR000001543}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001544, refname=JGAR000001544}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001545, refname=JGAR000001545}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001546, refname=JGAR000001546}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001547, refname=JGAR000001547}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001548, refname=JGAR000001548}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001549, refname=JGAR000001549}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001550, refname=JGAR000001550}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001551, refname=JGAR000001551}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001552, refname=JGAR000001552}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001553, refname=JGAR000001553}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001554, refname=JGAR000001554}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001555, refname=JGAR000001555}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001556, refname=JGAR000001556}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001557, refname=JGAR000001557}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001558, refname=JGAR000001558}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001559, refname=JGAR000001559}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001560, refname=JGAR000001560}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001561, refname=JGAR000001561}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001562, refname=JGAR000001562}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001563, refname=JGAR000001563}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001564, refname=JGAR000001564}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001565, refname=JGAR000001565}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001566, refname=JGAR000001566}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001567, refname=JGAR000001567}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001568, refname=JGAR000001568}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001569, refname=JGAR000001569}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001570, refname=JGAR000001570}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001571, refname=JGAR000001571}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001572, refname=JGAR000001572}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001573, refname=JGAR000001573}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001574, refname=JGAR000001574}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001575, refname=JGAR000001575}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001576, refname=JGAR000001576}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001577, refname=JGAR000001577}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001578, refname=JGAR000001578}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001579, refname=JGAR000001579}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001580, refname=JGAR000001580}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001581, refname=JGAR000001581}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001582, refname=JGAR000001582}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001583, refname=JGAR000001583}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001584, refname=JGAR000001584}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001585, refname=JGAR000001585}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001586, refname=JGAR000001586}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001587, refname=JGAR000001587}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001588, refname=JGAR000001588}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001589, refname=JGAR000001589}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001590, refname=JGAR000001590}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001591, refname=JGAR000001591}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001592, refname=JGAR000001592}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001593, refname=JGAR000001593}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001594, refname=JGAR000001594}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001595, refname=JGAR000001595}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001596, refname=JGAR000001596}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001597, refname=JGAR000001597}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001598, refname=JGAR000001598}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001599, refname=JGAR000001599}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001600, refname=JGAR000001600}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001601, refname=JGAR000001601}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001602, refname=JGAR000001602}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001603, refname=JGAR000001603}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001604, refname=JGAR000001604}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001605, refname=JGAR000001605}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001606, refname=JGAR000001606}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001607, refname=JGAR000001607}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001608, refname=JGAR000001608}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001609, refname=JGAR000001609}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001610, refname=JGAR000001610}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001611, refname=JGAR000001611}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001612, refname=JGAR000001612}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001613, refname=JGAR000001613}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001614, refname=JGAR000001614}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001615, refname=JGAR000001615}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001616, refname=JGAR000001616}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001617, refname=JGAR000001617}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001618, refname=JGAR000001618}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001619, refname=JGAR000001619}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001620, refname=JGAR000001620}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001621, refname=JGAR000001621}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001622, refname=JGAR000001622}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001623, refname=JGAR000001623}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001624, refname=JGAR000001624}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001625, refname=JGAR000001625}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001626, refname=JGAR000001626}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001627, refname=JGAR000001627}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001628, refname=JGAR000001628}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001629, refname=JGAR000001629}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001630, refname=JGAR000001630}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001631, refname=JGAR000001631}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001632, refname=JGAR000001632}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001633, refname=JGAR000001633}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001634, refname=JGAR000001634}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001635, refname=JGAR000001635}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001636, refname=JGAR000001636}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001637, refname=JGAR000001637}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001638, refname=JGAR000001638}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001639, refname=JGAR000001639}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001640, refname=JGAR000001640}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001641, refname=JGAR000001641}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001642, refname=JGAR000001642}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001643, refname=JGAR000001643}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001644, refname=JGAR000001644}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001645, refname=JGAR000001645}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001646, refname=JGAR000001646}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001647, refname=JGAR000001647}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001648, refname=JGAR000001648}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001649, refname=JGAR000001649}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001650, refname=JGAR000001650}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001651, refname=JGAR000001651}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001652, refname=JGAR000001652}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001653, refname=JGAR000001653}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001654, refname=JGAR000001654}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001655, refname=JGAR000001655}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001656, refname=JGAR000001656}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001657, refname=JGAR000001657}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001658, refname=JGAR000001658}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001659, refname=JGAR000001659}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001660, refname=JGAR000001660}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001661, refname=JGAR000001661}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001662, refname=JGAR000001662}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001663, refname=JGAR000001663}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001664, refname=JGAR000001664}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001665, refname=JGAR000001665}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001666, refname=JGAR000001666}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001667, refname=JGAR000001667}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001668, refname=JGAR000001668}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001669, refname=JGAR000001669}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001670, refname=JGAR000001670}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001671, refname=JGAR000001671}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001672, refname=JGAR000001672}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001673, refname=JGAR000001673}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001674, refname=JGAR000001674}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001675, refname=JGAR000001675}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001676, refname=JGAR000001676}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001677, refname=JGAR000001677}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001678, refname=JGAR000001678}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001679, refname=JGAR000001679}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001680, refname=JGAR000001680}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001681, refname=JGAR000001681}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001682, refname=JGAR000001682}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001683, refname=JGAR000001683}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001684, refname=JGAR000001684}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001685, refname=JGAR000001685}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001686, refname=JGAR000001686}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001687, refname=JGAR000001687}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001688, refname=JGAR000001688}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001689, refname=JGAR000001689}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001690, refname=JGAR000001690}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001691, refname=JGAR000001691}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001692, refname=JGAR000001692}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001693, refname=JGAR000001693}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001694, refname=JGAR000001694}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001695, refname=JGAR000001695}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001696, refname=JGAR000001696}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001697, refname=JGAR000001697}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001698, refname=JGAR000001698}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001699, refname=JGAR000001699}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001700, refname=JGAR000001700}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001701, refname=JGAR000001701}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001702, refname=JGAR000001702}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001703, refname=JGAR000001703}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001704, refname=JGAR000001704}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001705, refname=JGAR000001705}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001706, refname=JGAR000001706}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001707, refname=JGAR000001707}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001708, refname=JGAR000001708}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001709, refname=JGAR000001709}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001710, refname=JGAR000001710}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001711, refname=JGAR000001711}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001712, refname=JGAR000001712}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001713, refname=JGAR000001713}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001714, refname=JGAR000001714}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001715, refname=JGAR000001715}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001716, refname=JGAR000001716}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001717, refname=JGAR000001717}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001718, refname=JGAR000001718}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001719, refname=JGAR000001719}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001720, refname=JGAR000001720}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001721, refname=JGAR000001721}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001722, refname=JGAR000001722}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001723, refname=JGAR000001723}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001724, refname=JGAR000001724}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001725, refname=JGAR000001725}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001726, refname=JGAR000001726}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001727, refname=JGAR000001727}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001728, refname=JGAR000001728}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001729, refname=JGAR000001729}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001730, refname=JGAR000001730}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001731, refname=JGAR000001731}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001732, refname=JGAR000001732}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001733, refname=JGAR000001733}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001734, refname=JGAR000001734}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001735, refname=JGAR000001735}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001736, refname=JGAR000001736}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001737, refname=JGAR000001737}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001738, refname=JGAR000001738}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001739, refname=JGAR000001739}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001740, refname=JGAR000001740}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001741, refname=JGAR000001741}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001742, refname=JGAR000001742}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001743, refname=JGAR000001743}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001744, refname=JGAR000001744}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001745, refname=JGAR000001745}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001746, refname=JGAR000001746}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001747, refname=JGAR000001747}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001748, refname=JGAR000001748}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001749, refname=JGAR000001749}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001750, refname=JGAR000001750}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001751, refname=JGAR000001751}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001752, refname=JGAR000001752}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001753, refname=JGAR000001753}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001754, refname=JGAR000001754}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001755, refname=JGAR000001755}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001756, refname=JGAR000001756}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001757, refname=JGAR000001757}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001758, refname=JGAR000001758}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001759, refname=JGAR000001759}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001760, refname=JGAR000001760}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001761, refname=JGAR000001761}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001762, refname=JGAR000001762}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001763, refname=JGAR000001763}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001764, refname=JGAR000001764}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001765, refname=JGAR000001765}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001766, refname=JGAR000001766}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001767, refname=JGAR000001767}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001768, refname=JGAR000001768}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001769, refname=JGAR000001769}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001770, refname=JGAR000001770}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001771, refname=JGAR000001771}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001772, refname=JGAR000001772}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001773, refname=JGAR000001773}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001774, refname=JGAR000001774}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001775, refname=JGAR000001775}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001776, refname=JGAR000001776}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001777, refname=JGAR000001777}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001778, refname=JGAR000001778}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001779, refname=JGAR000001779}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001780, refname=JGAR000001780}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001781, refname=JGAR000001781}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001782, refname=JGAR000001782}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001783, refname=JGAR000001783}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001784, refname=JGAR000001784}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001785, refname=JGAR000001785}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001786, refname=JGAR000001786}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001787, refname=JGAR000001787}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001788, refname=JGAR000001788}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001789, refname=JGAR000001789}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001790, refname=JGAR000001790}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001791, refname=JGAR000001791}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001792, refname=JGAR000001792}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001793, refname=JGAR000001793}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001794, refname=JGAR000001794}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001795, refname=JGAR000001795}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001796, refname=JGAR000001796}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001797, refname=JGAR000001797}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001798, refname=JGAR000001798}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001799, refname=JGAR000001799}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001800, refname=JGAR000001800}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001801, refname=JGAR000001801}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001802, refname=JGAR000001802}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001803, refname=JGAR000001803}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001804, refname=JGAR000001804}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001805, refname=JGAR000001805}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001806, refname=JGAR000001806}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001807, refname=JGAR000001807}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001808, refname=JGAR000001808}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001809, refname=JGAR000001809}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001810, refname=JGAR000001810}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001811, refname=JGAR000001811}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001812, refname=JGAR000001812}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001813, refname=JGAR000001813}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001814, refname=JGAR000001814}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001815, refname=JGAR000001815}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001816, refname=JGAR000001816}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001817, refname=JGAR000001817}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001818, refname=JGAR000001818}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001819, refname=JGAR000001819}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001820, refname=JGAR000001820}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001821, refname=JGAR000001821}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001822, refname=JGAR000001822}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001823, refname=JGAR000001823}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001824, refname=JGAR000001824}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001825, refname=JGAR000001825}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001826, refname=JGAR000001826}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001827, refname=JGAR000001827}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001828, refname=JGAR000001828}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001829, refname=JGAR000001829}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001830, refname=JGAR000001830}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001831, refname=JGAR000001831}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001832, refname=JGAR000001832}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001833, refname=JGAR000001833}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001834, refname=JGAR000001834}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001835, refname=JGAR000001835}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001836, refname=JGAR000001836}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001837, refname=JGAR000001837}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001838, refname=JGAR000001838}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001839, refname=JGAR000001839}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001840, refname=JGAR000001840}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001841, refname=JGAR000001841}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001842, refname=JGAR000001842}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001843, refname=JGAR000001843}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001844, refname=JGAR000001844}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001845, refname=JGAR000001845}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001846, refname=JGAR000001846}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001847, refname=JGAR000001847}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001848, refname=JGAR000001848}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001849, refname=JGAR000001849}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001850, refname=JGAR000001850}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001851, refname=JGAR000001851}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001852, refname=JGAR000001852}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001853, refname=JGAR000001853}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001854, refname=JGAR000001854}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001855, refname=JGAR000001855}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001856, refname=JGAR000001856}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001857, refname=JGAR000001857}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001858, refname=JGAR000001858}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001859, refname=JGAR000001859}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001860, refname=JGAR000001860}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001861, refname=JGAR000001861}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001862, refname=JGAR000001862}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001863, refname=JGAR000001863}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001864, refname=JGAR000001864}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001865, refname=JGAR000001865}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001866, refname=JGAR000001866}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001867, refname=JGAR000001867}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001868, refname=JGAR000001868}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001869, refname=JGAR000001869}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001870, refname=JGAR000001870}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001871, refname=JGAR000001871}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001872, refname=JGAR000001872}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001873, refname=JGAR000001873}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001874, refname=JGAR000001874}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001875, refname=JGAR000001875}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001876, refname=JGAR000001876}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001877, refname=JGAR000001877}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001878, refname=JGAR000001878}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001879, refname=JGAR000001879}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001880, refname=JGAR000001880}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001881, refname=JGAR000001881}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001882, refname=JGAR000001882}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001883, refname=JGAR000001883}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001884, refname=JGAR000001884}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001885, refname=JGAR000001885}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001886, refname=JGAR000001886}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001887, refname=JGAR000001887}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001888, refname=JGAR000001888}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001889, refname=JGAR000001889}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001890, refname=JGAR000001890}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001891, refname=JGAR000001891}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001892, refname=JGAR000001892}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001893, refname=JGAR000001893}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001894, refname=JGAR000001894}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001895, refname=JGAR000001895}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001896, refname=JGAR000001896}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001897, refname=JGAR000001897}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001898, refname=JGAR000001898}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001899, refname=JGAR000001899}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001900, refname=JGAR000001900}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001901, refname=JGAR000001901}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001902, refname=JGAR000001902}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001903, refname=JGAR000001903}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001904, refname=JGAR000001904}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001905, refname=JGAR000001905}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001906, refname=JGAR000001906}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001907, refname=JGAR000001907}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001908, refname=JGAR000001908}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001909, refname=JGAR000001909}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001910, refname=JGAR000001910}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001911, refname=JGAR000001911}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001912, refname=JGAR000001912}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001913, refname=JGAR000001913}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001914, refname=JGAR000001914}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001915, refname=JGAR000001915}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001916, refname=JGAR000001916}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001917, refname=JGAR000001917}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001918, refname=JGAR000001918}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001919, refname=JGAR000001919}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001920, refname=JGAR000001920}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001921, refname=JGAR000001921}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001922, refname=JGAR000001922}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001923, refname=JGAR000001923}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001924, refname=JGAR000001924}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001925, refname=JGAR000001925}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001926, refname=JGAR000001926}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001927, refname=JGAR000001927}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001928, refname=JGAR000001928}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001929, refname=JGAR000001929}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001930, refname=JGAR000001930}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001931, refname=JGAR000001931}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001932, refname=JGAR000001932}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001933, refname=JGAR000001933}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001934, refname=JGAR000001934}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001935, refname=JGAR000001935}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001936, refname=JGAR000001936}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001937, refname=JGAR000001937}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001938, refname=JGAR000001938}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001939, refname=JGAR000001939}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001940, refname=JGAR000001940}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001941, refname=JGAR000001941}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001942, refname=JGAR000001942}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001943, refname=JGAR000001943}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001944, refname=JGAR000001944}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001945, refname=JGAR000001945}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001946, refname=JGAR000001946}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001947, refname=JGAR000001947}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001948, refname=JGAR000001948}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001949, refname=JGAR000001949}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001950, refname=JGAR000001950}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001951, refname=JGAR000001951}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001952, refname=JGAR000001952}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001953, refname=JGAR000001953}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001954, refname=JGAR000001954}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001955, refname=JGAR000001955}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001956, refname=JGAR000001956}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001957, refname=JGAR000001957}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001958, refname=JGAR000001958}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001959, refname=JGAR000001959}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001960, refname=JGAR000001960}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001961, refname=JGAR000001961}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001962, refname=JGAR000001962}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001963, refname=JGAR000001963}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001964, refname=JGAR000001964}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001965, refname=JGAR000001965}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001966, refname=JGAR000001966}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001967, refname=JGAR000001967}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001968, refname=JGAR000001968}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001969, refname=JGAR000001969}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001970, refname=JGAR000001970}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001971, refname=JGAR000001971}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001972, refname=JGAR000001972}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001973, refname=JGAR000001973}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001974, refname=JGAR000001974}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001975, refname=JGAR000001975}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001976, refname=JGAR000001976}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001977, refname=JGAR000001977}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001978, refname=JGAR000001978}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001979, refname=JGAR000001979}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001980, refname=JGAR000001980}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001981, refname=JGAR000001981}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001982, refname=JGAR000001982}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001983, refname=JGAR000001983}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001984, refname=JGAR000001984}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001985, refname=JGAR000001985}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001986, refname=JGAR000001986}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001987, refname=JGAR000001987}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001988, refname=JGAR000001988}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001989, refname=JGAR000001989}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001990, refname=JGAR000001990}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001991, refname=JGAR000001991}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001992, refname=JGAR000001992}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001993, refname=JGAR000001993}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001994, refname=JGAR000001994}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001995, refname=JGAR000001995}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001996, refname=JGAR000001996}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001997, refname=JGAR000001997}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001998, refname=JGAR000001998}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000001999, refname=JGAR000001999}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002000, refname=JGAR000002000}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002001, refname=JGAR000002001}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002002, refname=JGAR000002002}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002003, refname=JGAR000002003}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002004, refname=JGAR000002004}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002005, refname=JGAR000002005}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002006, refname=JGAR000002006}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002007, refname=JGAR000002007}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002008, refname=JGAR000002008}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002009, refname=JGAR000002009}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002010, refname=JGAR000002010}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002011, refname=JGAR000002011}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002012, refname=JGAR000002012}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002013, refname=JGAR000002013}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002014, refname=JGAR000002014}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002015, refname=JGAR000002015}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002016, refname=JGAR000002016}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002017, refname=JGAR000002017}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002018, refname=JGAR000002018}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002019, refname=JGAR000002019}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002020, refname=JGAR000002020}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002021, refname=JGAR000002021}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002022, refname=JGAR000002022}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002023, refname=JGAR000002023}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002024, refname=JGAR000002024}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002025, refname=JGAR000002025}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002026, refname=JGAR000002026}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002027, refname=JGAR000002027}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002028, refname=JGAR000002028}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002029, refname=JGAR000002029}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002030, refname=JGAR000002030}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002031, refname=JGAR000002031}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002032, refname=JGAR000002032}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002033, refname=JGAR000002033}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002034, refname=JGAR000002034}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002035, refname=JGAR000002035}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002036, refname=JGAR000002036}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002037, refname=JGAR000002037}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002038, refname=JGAR000002038}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002039, refname=JGAR000002039}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002040, refname=JGAR000002040}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002041, refname=JGAR000002041}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002042, refname=JGAR000002042}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002043, refname=JGAR000002043}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002044, refname=JGAR000002044}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002045, refname=JGAR000002045}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002046, refname=JGAR000002046}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002047, refname=JGAR000002047}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002048, refname=JGAR000002048}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002049, refname=JGAR000002049}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002050, refname=JGAR000002050}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002051, refname=JGAR000002051}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002052, refname=JGAR000002052}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002053, refname=JGAR000002053}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002054, refname=JGAR000002054}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002055, refname=JGAR000002055}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002056, refname=JGAR000002056}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002057, refname=JGAR000002057}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002058, refname=JGAR000002058}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002059, refname=JGAR000002059}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002060, refname=JGAR000002060}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002061, refname=JGAR000002061}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002062, refname=JGAR000002062}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002063, refname=JGAR000002063}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002064, refname=JGAR000002064}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002065, refname=JGAR000002065}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002066, refname=JGAR000002066}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002067, refname=JGAR000002067}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002068, refname=JGAR000002068}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002069, refname=JGAR000002069}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002070, refname=JGAR000002070}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002071, refname=JGAR000002071}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002072, refname=JGAR000002072}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002073, refname=JGAR000002073}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002074, refname=JGAR000002074}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002075, refname=JGAR000002075}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002076, refname=JGAR000002076}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002077, refname=JGAR000002077}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002078, refname=JGAR000002078}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002079, refname=JGAR000002079}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002080, refname=JGAR000002080}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002081, refname=JGAR000002081}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002082, refname=JGAR000002082}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002083, refname=JGAR000002083}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002084, refname=JGAR000002084}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002085, refname=JGAR000002085}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002086, refname=JGAR000002086}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002087, refname=JGAR000002087}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002088, refname=JGAR000002088}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002089, refname=JGAR000002089}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002090, refname=JGAR000002090}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002091, refname=JGAR000002091}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002092, refname=JGAR000002092}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002093, refname=JGAR000002093}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002094, refname=JGAR000002094}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002095, refname=JGAR000002095}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002096, refname=JGAR000002096}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002097, refname=JGAR000002097}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002098, refname=JGAR000002098}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002099, refname=JGAR000002099}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002100, refname=JGAR000002100}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002101, refname=JGAR000002101}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002102, refname=JGAR000002102}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002103, refname=JGAR000002103}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002104, refname=JGAR000002104}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002105, refname=JGAR000002105}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002106, refname=JGAR000002106}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002107, refname=JGAR000002107}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002108, refname=JGAR000002108}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002109, refname=JGAR000002109}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002110, refname=JGAR000002110}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002111, refname=JGAR000002111}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002112, refname=JGAR000002112}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002113, refname=JGAR000002113}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002114, refname=JGAR000002114}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002115, refname=JGAR000002115}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002116, refname=JGAR000002116}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002117, refname=JGAR000002117}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002118, refname=JGAR000002118}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002119, refname=JGAR000002119}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002120, refname=JGAR000002120}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002121, refname=JGAR000002121}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002122, refname=JGAR000002122}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002123, refname=JGAR000002123}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002124, refname=JGAR000002124}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002125, refname=JGAR000002125}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002126, refname=JGAR000002126}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002127, refname=JGAR000002127}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002128, refname=JGAR000002128}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002129, refname=JGAR000002129}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002130, refname=JGAR000002130}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002131, refname=JGAR000002131}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002132, refname=JGAR000002132}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002133, refname=JGAR000002133}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002134, refname=JGAR000002134}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002135, refname=JGAR000002135}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002136, refname=JGAR000002136}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002137, refname=JGAR000002137}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002138, refname=JGAR000002138}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002139, refname=JGAR000002139}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002140, refname=JGAR000002140}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002141, refname=JGAR000002141}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002142, refname=JGAR000002142}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002143, refname=JGAR000002143}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002144, refname=JGAR000002144}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002145, refname=JGAR000002145}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002146, refname=JGAR000002146}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002147, refname=JGAR000002147}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002148, refname=JGAR000002148}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002149, refname=JGAR000002149}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002150, refname=JGAR000002150}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002151, refname=JGAR000002151}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002152, refname=JGAR000002152}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002153, refname=JGAR000002153}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002154, refname=JGAR000002154}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002155, refname=JGAR000002155}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002156, refname=JGAR000002156}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002157, refname=JGAR000002157}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002158, refname=JGAR000002158}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002159, refname=JGAR000002159}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002160, refname=JGAR000002160}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002161, refname=JGAR000002161}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002162, refname=JGAR000002162}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002163, refname=JGAR000002163}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002164, refname=JGAR000002164}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002165, refname=JGAR000002165}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002166, refname=JGAR000002166}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002167, refname=JGAR000002167}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002168, refname=JGAR000002168}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002169, refname=JGAR000002169}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002170, refname=JGAR000002170}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002171, refname=JGAR000002171}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002172, refname=JGAR000002172}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002173, refname=JGAR000002173}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002174, refname=JGAR000002174}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002175, refname=JGAR000002175}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002176, refname=JGAR000002176}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002177, refname=JGAR000002177}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002178, refname=JGAR000002178}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002179, refname=JGAR000002179}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002180, refname=JGAR000002180}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002181, refname=JGAR000002181}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002182, refname=JGAR000002182}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002183, refname=JGAR000002183}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002184, refname=JGAR000002184}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002185, refname=JGAR000002185}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002186, refname=JGAR000002186}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002187, refname=JGAR000002187}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002188, refname=JGAR000002188}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002189, refname=JGAR000002189}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002190, refname=JGAR000002190}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002191, refname=JGAR000002191}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002192, refname=JGAR000002192}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002193, refname=JGAR000002193}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002194, refname=JGAR000002194}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002195, refname=JGAR000002195}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002196, refname=JGAR000002196}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002197, refname=JGAR000002197}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002198, refname=JGAR000002198}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002199, refname=JGAR000002199}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002200, refname=JGAR000002200}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002201, refname=JGAR000002201}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002202, refname=JGAR000002202}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002203, refname=JGAR000002203}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002204, refname=JGAR000002204}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002205, refname=JGAR000002205}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002206, refname=JGAR000002206}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002207, refname=JGAR000002207}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002208, refname=JGAR000002208}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002209, refname=JGAR000002209}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002210, refname=JGAR000002210}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002211, refname=JGAR000002211}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002212, refname=JGAR000002212}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002213, refname=JGAR000002213}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002214, refname=JGAR000002214}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002215, refname=JGAR000002215}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002216, refname=JGAR000002216}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002217, refname=JGAR000002217}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002218, refname=JGAR000002218}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002219, refname=JGAR000002219}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002220, refname=JGAR000002220}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002221, refname=JGAR000002221}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002222, refname=JGAR000002222}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002223, refname=JGAR000002223}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002224, refname=JGAR000002224}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002225, refname=JGAR000002225}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002226, refname=JGAR000002226}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002227, refname=JGAR000002227}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002228, refname=JGAR000002228}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002229, refname=JGAR000002229}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002230, refname=JGAR000002230}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002231, refname=JGAR000002231}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002232, refname=JGAR000002232}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002233, refname=JGAR000002233}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002234, refname=JGAR000002234}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002235, refname=JGAR000002235}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002236, refname=JGAR000002236}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002237, refname=JGAR000002237}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002238, refname=JGAR000002238}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002239, refname=JGAR000002239}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002240, refname=JGAR000002240}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002241, refname=JGAR000002241}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002242, refname=JGAR000002242}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002243, refname=JGAR000002243}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002244, refname=JGAR000002244}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002245, refname=JGAR000002245}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002246, refname=JGAR000002246}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002247, refname=JGAR000002247}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002248, refname=JGAR000002248}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002249, refname=JGAR000002249}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002250, refname=JGAR000002250}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002251, refname=JGAR000002251}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002252, refname=JGAR000002252}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002253, refname=JGAR000002253}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002254, refname=JGAR000002254}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002255, refname=JGAR000002255}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002256, refname=JGAR000002256}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002257, refname=JGAR000002257}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002258, refname=JGAR000002258}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002259, refname=JGAR000002259}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002260, refname=JGAR000002260}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002261, refname=JGAR000002261}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002262, refname=JGAR000002262}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002263, refname=JGAR000002263}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002264, refname=JGAR000002264}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002265, refname=JGAR000002265}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002266, refname=JGAR000002266}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002267, refname=JGAR000002267}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002268, refname=JGAR000002268}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002269, refname=JGAR000002269}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002270, refname=JGAR000002270}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002271, refname=JGAR000002271}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002272, refname=JGAR000002272}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002273, refname=JGAR000002273}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002274, refname=JGAR000002274}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002275, refname=JGAR000002275}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002276, refname=JGAR000002276}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002277, refname=JGAR000002277}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002278, refname=JGAR000002278}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002279, refname=JGAR000002279}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002280, refname=JGAR000002280}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002281, refname=JGAR000002281}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002282, refname=JGAR000002282}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002283, refname=JGAR000002283}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002284, refname=JGAR000002284}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002285, refname=JGAR000002285}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002286, refname=JGAR000002286}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002287, refname=JGAR000002287}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002288, refname=JGAR000002288}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002289, refname=JGAR000002289}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002290, refname=JGAR000002290}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002291, refname=JGAR000002291}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002292, refname=JGAR000002292}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002293, refname=JGAR000002293}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002294, refname=JGAR000002294}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002295, refname=JGAR000002295}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002296, refname=JGAR000002296}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002297, refname=JGAR000002297}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002298, refname=JGAR000002298}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002299, refname=JGAR000002299}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002300, refname=JGAR000002300}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002301, refname=JGAR000002301}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002302, refname=JGAR000002302}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002303, refname=JGAR000002303}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002304, refname=JGAR000002304}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002305, refname=JGAR000002305}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002306, refname=JGAR000002306}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002307, refname=JGAR000002307}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002308, refname=JGAR000002308}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002309, refname=JGAR000002309}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002310, refname=JGAR000002310}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002311, refname=JGAR000002311}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002312, refname=JGAR000002312}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002313, refname=JGAR000002313}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002314, refname=JGAR000002314}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002315, refname=JGAR000002315}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002316, refname=JGAR000002316}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002317, refname=JGAR000002317}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002318, refname=JGAR000002318}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002319, refname=JGAR000002319}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002320, refname=JGAR000002320}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002321, refname=JGAR000002321}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002322, refname=JGAR000002322}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002323, refname=JGAR000002323}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002324, refname=JGAR000002324}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002325, refname=JGAR000002325}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002326, refname=JGAR000002326}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002327, refname=JGAR000002327}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002328, refname=JGAR000002328}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002329, refname=JGAR000002329}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002330, refname=JGAR000002330}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002331, refname=JGAR000002331}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002332, refname=JGAR000002332}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002333, refname=JGAR000002333}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002334, refname=JGAR000002334}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002335, refname=JGAR000002335}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002336, refname=JGAR000002336}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002337, refname=JGAR000002337}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002338, refname=JGAR000002338}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002339, refname=JGAR000002339}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002340, refname=JGAR000002340}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002341, refname=JGAR000002341}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002342, refname=JGAR000002342}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002343, refname=JGAR000002343}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002344, refname=JGAR000002344}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002345, refname=JGAR000002345}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002346, refname=JGAR000002346}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002347, refname=JGAR000002347}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002348, refname=JGAR000002348}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002349, refname=JGAR000002349}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002350, refname=JGAR000002350}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002351, refname=JGAR000002351}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002352, refname=JGAR000002352}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002353, refname=JGAR000002353}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002354, refname=JGAR000002354}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002355, refname=JGAR000002355}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002356, refname=JGAR000002356}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002357, refname=JGAR000002357}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002358, refname=JGAR000002358}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002359, refname=JGAR000002359}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002360, refname=JGAR000002360}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002361, refname=JGAR000002361}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002362, refname=JGAR000002362}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002363, refname=JGAR000002363}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002364, refname=JGAR000002364}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002365, refname=JGAR000002365}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002366, refname=JGAR000002366}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002367, refname=JGAR000002367}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002368, refname=JGAR000002368}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002369, refname=JGAR000002369}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002370, refname=JGAR000002370}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002371, refname=JGAR000002371}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002372, refname=JGAR000002372}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002373, refname=JGAR000002373}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002374, refname=JGAR000002374}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002375, refname=JGAR000002375}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002376, refname=JGAR000002376}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002377, refname=JGAR000002377}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002378, refname=JGAR000002378}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002379, refname=JGAR000002379}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002380, refname=JGAR000002380}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002381, refname=JGAR000002381}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002382, refname=JGAR000002382}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002383, refname=JGAR000002383}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002384, refname=JGAR000002384}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002385, refname=JGAR000002385}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002386, refname=JGAR000002386}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002387, refname=JGAR000002387}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002388, refname=JGAR000002388}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002389, refname=JGAR000002389}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002390, refname=JGAR000002390}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002391, refname=JGAR000002391}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002392, refname=JGAR000002392}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002393, refname=JGAR000002393}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002394, refname=JGAR000002394}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002395, refname=JGAR000002395}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002396, refname=JGAR000002396}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002397, refname=JGAR000002397}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002398, refname=JGAR000002398}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002399, refname=JGAR000002399}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002400, refname=JGAR000002400}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002401, refname=JGAR000002401}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002402, refname=JGAR000002402}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002403, refname=JGAR000002403}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002404, refname=JGAR000002404}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002405, refname=JGAR000002405}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002406, refname=JGAR000002406}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002407, refname=JGAR000002407}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002408, refname=JGAR000002408}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002409, refname=JGAR000002409}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002410, refname=JGAR000002410}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002411, refname=JGAR000002411}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002412, refname=JGAR000002412}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002413, refname=JGAR000002413}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002414, refname=JGAR000002414}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002415, refname=JGAR000002415}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002416, refname=JGAR000002416}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002417, refname=JGAR000002417}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002418, refname=JGAR000002418}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002419, refname=JGAR000002419}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002420, refname=JGAR000002420}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002421, refname=JGAR000002421}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002422, refname=JGAR000002422}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002423, refname=JGAR000002423}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002424, refname=JGAR000002424}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002425, refname=JGAR000002425}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002426, refname=JGAR000002426}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002427, refname=JGAR000002427}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002428, refname=JGAR000002428}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002429, refname=JGAR000002429}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002430, refname=JGAR000002430}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002431, refname=JGAR000002431}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002432, refname=JGAR000002432}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002433, refname=JGAR000002433}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002434, refname=JGAR000002434}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002435, refname=JGAR000002435}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002436, refname=JGAR000002436}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002437, refname=JGAR000002437}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002438, refname=JGAR000002438}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002439, refname=JGAR000002439}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002440, refname=JGAR000002440}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002441, refname=JGAR000002441}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002442, refname=JGAR000002442}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002443, refname=JGAR000002443}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002444, refname=JGAR000002444}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002445, refname=JGAR000002445}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002446, refname=JGAR000002446}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002447, refname=JGAR000002447}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002448, refname=JGAR000002448}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002449, refname=JGAR000002449}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002450, refname=JGAR000002450}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002451, refname=JGAR000002451}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002452, refname=JGAR000002452}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002453, refname=JGAR000002453}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002454, refname=JGAR000002454}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002455, refname=JGAR000002455}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002456, refname=JGAR000002456}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002457, refname=JGAR000002457}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002458, refname=JGAR000002458}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002459, refname=JGAR000002459}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002460, refname=JGAR000002460}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002461, refname=JGAR000002461}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002462, refname=JGAR000002462}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002463, refname=JGAR000002463}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002464, refname=JGAR000002464}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002465, refname=JGAR000002465}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002466, refname=JGAR000002466}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002467, refname=JGAR000002467}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002468, refname=JGAR000002468}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002469, refname=JGAR000002469}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002470, refname=JGAR000002470}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002471, refname=JGAR000002471}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002472, refname=JGAR000002472}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002473, refname=JGAR000002473}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002474, refname=JGAR000002474}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002475, refname=JGAR000002475}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002476, refname=JGAR000002476}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002477, refname=JGAR000002477}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002478, refname=JGAR000002478}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002479, refname=JGAR000002479}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002480, refname=JGAR000002480}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002481, refname=JGAR000002481}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002482, refname=JGAR000002482}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002483, refname=JGAR000002483}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002484, refname=JGAR000002484}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002485, refname=JGAR000002485}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002486, refname=JGAR000002486}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002487, refname=JGAR000002487}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002488, refname=JGAR000002488}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002489, refname=JGAR000002489}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002490, refname=JGAR000002490}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002491, refname=JGAR000002491}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002492, refname=JGAR000002492}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002493, refname=JGAR000002493}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002494, refname=JGAR000002494}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002495, refname=JGAR000002495}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002496, refname=JGAR000002496}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002497, refname=JGAR000002497}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002498, refname=JGAR000002498}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002499, refname=JGAR000002499}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002500, refname=JGAR000002500}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002501, refname=JGAR000002501}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002502, refname=JGAR000002502}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002503, refname=JGAR000002503}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002504, refname=JGAR000002504}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002505, refname=JGAR000002505}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002506, refname=JGAR000002506}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002507, refname=JGAR000002507}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002508, refname=JGAR000002508}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002509, refname=JGAR000002509}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002510, refname=JGAR000002510}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002511, refname=JGAR000002511}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002512, refname=JGAR000002512}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002513, refname=JGAR000002513}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002514, refname=JGAR000002514}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002515, refname=JGAR000002515}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002516, refname=JGAR000002516}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002517, refname=JGAR000002517}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002518, refname=JGAR000002518}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002519, refname=JGAR000002519}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002520, refname=JGAR000002520}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002521, refname=JGAR000002521}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002522, refname=JGAR000002522}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002523, refname=JGAR000002523}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002524, refname=JGAR000002524}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002525, refname=JGAR000002525}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002526, refname=JGAR000002526}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002527, refname=JGAR000002527}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002528, refname=JGAR000002528}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002529, refname=JGAR000002529}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002530, refname=JGAR000002530}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002531, refname=JGAR000002531}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002532, refname=JGAR000002532}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002533, refname=JGAR000002533}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002534, refname=JGAR000002534}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002535, refname=JGAR000002535}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002536, refname=JGAR000002536}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002537, refname=JGAR000002537}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002538, refname=JGAR000002538}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002539, refname=JGAR000002539}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002540, refname=JGAR000002540}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002541, refname=JGAR000002541}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002542, refname=JGAR000002542}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002543, refname=JGAR000002543}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002544, refname=JGAR000002544}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002545, refname=JGAR000002545}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002546, refname=JGAR000002546}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002547, refname=JGAR000002547}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002548, refname=JGAR000002548}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002549, refname=JGAR000002549}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002550, refname=JGAR000002550}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002551, refname=JGAR000002551}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002552, refname=JGAR000002552}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002553, refname=JGAR000002553}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002554, refname=JGAR000002554}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002555, refname=JGAR000002555}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002556, refname=JGAR000002556}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002557, refname=JGAR000002557}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002558, refname=JGAR000002558}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002559, refname=JGAR000002559}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002560, refname=JGAR000002560}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002561, refname=JGAR000002561}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002562, refname=JGAR000002562}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002563, refname=JGAR000002563}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002564, refname=JGAR000002564}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002565, refname=JGAR000002565}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002566, refname=JGAR000002566}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002567, refname=JGAR000002567}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002568, refname=JGAR000002568}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002569, refname=JGAR000002569}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002570, refname=JGAR000002570}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002571, refname=JGAR000002571}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002572, refname=JGAR000002572}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002573, refname=JGAR000002573}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002574, refname=JGAR000002574}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002575, refname=JGAR000002575}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002576, refname=JGAR000002576}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002577, refname=JGAR000002577}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002578, refname=JGAR000002578}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002579, refname=JGAR000002579}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002580, refname=JGAR000002580}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002581, refname=JGAR000002581}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002582, refname=JGAR000002582}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002583, refname=JGAR000002583}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002584, refname=JGAR000002584}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002585, refname=JGAR000002585}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002586, refname=JGAR000002586}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002587, refname=JGAR000002587}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002588, refname=JGAR000002588}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002589, refname=JGAR000002589}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002590, refname=JGAR000002590}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002591, refname=JGAR000002591}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002592, refname=JGAR000002592}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002593, refname=JGAR000002593}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002594, refname=JGAR000002594}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002595, refname=JGAR000002595}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002596, refname=JGAR000002596}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002597, refname=JGAR000002597}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002598, refname=JGAR000002598}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002599, refname=JGAR000002599}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002600, refname=JGAR000002600}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002601, refname=JGAR000002601}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002602, refname=JGAR000002602}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002603, refname=JGAR000002603}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002604, refname=JGAR000002604}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002605, refname=JGAR000002605}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002606, refname=JGAR000002606}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002607, refname=JGAR000002607}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002608, refname=JGAR000002608}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002609, refname=JGAR000002609}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002610, refname=JGAR000002610}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002611, refname=JGAR000002611}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002612, refname=JGAR000002612}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002613, refname=JGAR000002613}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002614, refname=JGAR000002614}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002615, refname=JGAR000002615}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002616, refname=JGAR000002616}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002617, refname=JGAR000002617}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002618, refname=JGAR000002618}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002619, refname=JGAR000002619}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002620, refname=JGAR000002620}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002621, refname=JGAR000002621}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002622, refname=JGAR000002622}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002623, refname=JGAR000002623}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002624, refname=JGAR000002624}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002625, refname=JGAR000002625}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002626, refname=JGAR000002626}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002627, refname=JGAR000002627}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002628, refname=JGAR000002628}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002629, refname=JGAR000002629}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002630, refname=JGAR000002630}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002631, refname=JGAR000002631}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002632, refname=JGAR000002632}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002633, refname=JGAR000002633}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002634, refname=JGAR000002634}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002635, refname=JGAR000002635}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002636, refname=JGAR000002636}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002637, refname=JGAR000002637}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002638, refname=JGAR000002638}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002639, refname=JGAR000002639}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002640, refname=JGAR000002640}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002641, refname=JGAR000002641}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002642, refname=JGAR000002642}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002643, refname=JGAR000002643}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002644, refname=JGAR000002644}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002645, refname=JGAR000002645}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002646, refname=JGAR000002646}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002647, refname=JGAR000002647}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002648, refname=JGAR000002648}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002649, refname=JGAR000002649}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002650, refname=JGAR000002650}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002651, refname=JGAR000002651}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002652, refname=JGAR000002652}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002653, refname=JGAR000002653}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002654, refname=JGAR000002654}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002655, refname=JGAR000002655}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002656, refname=JGAR000002656}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002657, refname=JGAR000002657}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002658, refname=JGAR000002658}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002659, refname=JGAR000002659}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002660, refname=JGAR000002660}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002661, refname=JGAR000002661}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002662, refname=JGAR000002662}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002663, refname=JGAR000002663}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002664, refname=JGAR000002664}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002665, refname=JGAR000002665}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002666, refname=JGAR000002666}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002667, refname=JGAR000002667}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002668, refname=JGAR000002668}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002669, refname=JGAR000002669}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002670, refname=JGAR000002670}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002671, refname=JGAR000002671}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002672, refname=JGAR000002672}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002673, refname=JGAR000002673}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002674, refname=JGAR000002674}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002675, refname=JGAR000002675}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002676, refname=JGAR000002676}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002677, refname=JGAR000002677}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002678, refname=JGAR000002678}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002679, refname=JGAR000002679}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002680, refname=JGAR000002680}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002681, refname=JGAR000002681}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002682, refname=JGAR000002682}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002683, refname=JGAR000002683}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002684, refname=JGAR000002684}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002685, refname=JGAR000002685}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002686, refname=JGAR000002686}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002687, refname=JGAR000002687}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002688, refname=JGAR000002688}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002689, refname=JGAR000002689}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002690, refname=JGAR000002690}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002691, refname=JGAR000002691}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002692, refname=JGAR000002692}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002693, refname=JGAR000002693}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002694, refname=JGAR000002694}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002695, refname=JGAR000002695}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002696, refname=JGAR000002696}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002697, refname=JGAR000002697}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002698, refname=JGAR000002698}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002699, refname=JGAR000002699}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002700, refname=JGAR000002700}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002701, refname=JGAR000002701}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002702, refname=JGAR000002702}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002703, refname=JGAR000002703}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002704, refname=JGAR000002704}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002705, refname=JGAR000002705}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002706, refname=JGAR000002706}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002707, refname=JGAR000002707}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002708, refname=JGAR000002708}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002709, refname=JGAR000002709}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002710, refname=JGAR000002710}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002711, refname=JGAR000002711}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002712, refname=JGAR000002712}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002713, refname=JGAR000002713}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002714, refname=JGAR000002714}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002715, refname=JGAR000002715}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002716, refname=JGAR000002716}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002717, refname=JGAR000002717}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002718, refname=JGAR000002718}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002719, refname=JGAR000002719}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002720, refname=JGAR000002720}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002721, refname=JGAR000002721}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002722, refname=JGAR000002722}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002723, refname=JGAR000002723}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002724, refname=JGAR000002724}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002725, refname=JGAR000002725}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002726, refname=JGAR000002726}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002727, refname=JGAR000002727}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002728, refname=JGAR000002728}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002729, refname=JGAR000002729}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002730, refname=JGAR000002730}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002731, refname=JGAR000002731}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002732, refname=JGAR000002732}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002733, refname=JGAR000002733}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002734, refname=JGAR000002734}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002735, refname=JGAR000002735}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002736, refname=JGAR000002736}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002737, refname=JGAR000002737}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002738, refname=JGAR000002738}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002739, refname=JGAR000002739}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002740, refname=JGAR000002740}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002741, refname=JGAR000002741}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002742, refname=JGAR000002742}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002743, refname=JGAR000002743}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002744, refname=JGAR000002744}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002745, refname=JGAR000002745}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002746, refname=JGAR000002746}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002747, refname=JGAR000002747}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002748, refname=JGAR000002748}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002749, refname=JGAR000002749}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002750, refname=JGAR000002750}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002751, refname=JGAR000002751}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002752, refname=JGAR000002752}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002753, refname=JGAR000002753}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002754, refname=JGAR000002754}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002755, refname=JGAR000002755}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002756, refname=JGAR000002756}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002757, refname=JGAR000002757}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002758, refname=JGAR000002758}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002759, refname=JGAR000002759}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002760, refname=JGAR000002760}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002761, refname=JGAR000002761}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002762, refname=JGAR000002762}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002763, refname=JGAR000002763}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002764, refname=JGAR000002764}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002765, refname=JGAR000002765}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002766, refname=JGAR000002766}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002767, refname=JGAR000002767}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002768, refname=JGAR000002768}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002769, refname=JGAR000002769}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002770, refname=JGAR000002770}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002771, refname=JGAR000002771}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002772, refname=JGAR000002772}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002773, refname=JGAR000002773}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002774, refname=JGAR000002774}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002775, refname=JGAR000002775}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002776, refname=JGAR000002776}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002777, refname=JGAR000002777}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002778, refname=JGAR000002778}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002779, refname=JGAR000002779}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002780, refname=JGAR000002780}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002781, refname=JGAR000002781}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002782, refname=JGAR000002782}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002783, refname=JGAR000002783}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002784, refname=JGAR000002784}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002785, refname=JGAR000002785}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002786, refname=JGAR000002786}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002787, refname=JGAR000002787}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002788, refname=JGAR000002788}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002789, refname=JGAR000002789}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002790, refname=JGAR000002790}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002791, refname=JGAR000002791}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002792, refname=JGAR000002792}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002793, refname=JGAR000002793}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002794, refname=JGAR000002794}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002795, refname=JGAR000002795}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002796, refname=JGAR000002796}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002797, refname=JGAR000002797}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002798, refname=JGAR000002798}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002799, refname=JGAR000002799}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002800, refname=JGAR000002800}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002801, refname=JGAR000002801}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002802, refname=JGAR000002802}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002803, refname=JGAR000002803}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002804, refname=JGAR000002804}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002805, refname=JGAR000002805}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002806, refname=JGAR000002806}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002807, refname=JGAR000002807}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002808, refname=JGAR000002808}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002809, refname=JGAR000002809}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002810, refname=JGAR000002810}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002811, refname=JGAR000002811}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002812, refname=JGAR000002812}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002813, refname=JGAR000002813}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002814, refname=JGAR000002814}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002815, refname=JGAR000002815}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002816, refname=JGAR000002816}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002817, refname=JGAR000002817}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002818, refname=JGAR000002818}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002819, refname=JGAR000002819}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002820, refname=JGAR000002820}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002821, refname=JGAR000002821}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002822, refname=JGAR000002822}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002823, refname=JGAR000002823}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002824, refname=JGAR000002824}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002825, refname=JGAR000002825}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002826, refname=JGAR000002826}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002827, refname=JGAR000002827}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002828, refname=JGAR000002828}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002829, refname=JGAR000002829}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002830, refname=JGAR000002830}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002831, refname=JGAR000002831}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002832, refname=JGAR000002832}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002833, refname=JGAR000002833}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002834, refname=JGAR000002834}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002835, refname=JGAR000002835}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002836, refname=JGAR000002836}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002837, refname=JGAR000002837}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002838, refname=JGAR000002838}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002839, refname=JGAR000002839}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002840, refname=JGAR000002840}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002841, refname=JGAR000002841}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002842, refname=JGAR000002842}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002843, refname=JGAR000002843}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002844, refname=JGAR000002844}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002845, refname=JGAR000002845}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002846, refname=JGAR000002846}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002847, refname=JGAR000002847}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002848, refname=JGAR000002848}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002849, refname=JGAR000002849}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002850, refname=JGAR000002850}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002851, refname=JGAR000002851}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002852, refname=JGAR000002852}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002853, refname=JGAR000002853}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002854, refname=JGAR000002854}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002855, refname=JGAR000002855}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002856, refname=JGAR000002856}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002857, refname=JGAR000002857}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002858, refname=JGAR000002858}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002859, refname=JGAR000002859}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002860, refname=JGAR000002860}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002861, refname=JGAR000002861}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002862, refname=JGAR000002862}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002863, refname=JGAR000002863}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002864, refname=JGAR000002864}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002865, refname=JGAR000002865}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002866, refname=JGAR000002866}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002867, refname=JGAR000002867}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002868, refname=JGAR000002868}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002869, refname=JGAR000002869}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002870, refname=JGAR000002870}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002871, refname=JGAR000002871}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002872, refname=JGAR000002872}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002873, refname=JGAR000002873}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002874, refname=JGAR000002874}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002875, refname=JGAR000002875}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002876, refname=JGAR000002876}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002877, refname=JGAR000002877}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002878, refname=JGAR000002878}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002879, refname=JGAR000002879}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002880, refname=JGAR000002880}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002881, refname=JGAR000002881}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002882, refname=JGAR000002882}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002883, refname=JGAR000002883}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002884, refname=JGAR000002884}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002885, refname=JGAR000002885}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002886, refname=JGAR000002886}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002887, refname=JGAR000002887}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002888, refname=JGAR000002888}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002889, refname=JGAR000002889}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002890, refname=JGAR000002890}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002891, refname=JGAR000002891}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002892, refname=JGAR000002892}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002893, refname=JGAR000002893}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002894, refname=JGAR000002894}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002895, refname=JGAR000002895}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002896, refname=JGAR000002896}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002897, refname=JGAR000002897}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002898, refname=JGAR000002898}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002899, refname=JGAR000002899}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002900, refname=JGAR000002900}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002901, refname=JGAR000002901}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002902, refname=JGAR000002902}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002903, refname=JGAR000002903}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002904, refname=JGAR000002904}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002905, refname=JGAR000002905}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002906, refname=JGAR000002906}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002907, refname=JGAR000002907}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002908, refname=JGAR000002908}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002909, refname=JGAR000002909}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002910, refname=JGAR000002910}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002911, refname=JGAR000002911}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002912, refname=JGAR000002912}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002913, refname=JGAR000002913}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002914, refname=JGAR000002914}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002915, refname=JGAR000002915}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002916, refname=JGAR000002916}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002917, refname=JGAR000002917}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002918, refname=JGAR000002918}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002919, refname=JGAR000002919}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002920, refname=JGAR000002920}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002921, refname=JGAR000002921}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002922, refname=JGAR000002922}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002923, refname=JGAR000002923}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002924, refname=JGAR000002924}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002925, refname=JGAR000002925}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002926, refname=JGAR000002926}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002927, refname=JGAR000002927}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002928, refname=JGAR000002928}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002929, refname=JGAR000002929}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002930, refname=JGAR000002930}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002931, refname=JGAR000002931}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002932, refname=JGAR000002932}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002933, refname=JGAR000002933}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002934, refname=JGAR000002934}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002935, refname=JGAR000002935}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002936, refname=JGAR000002936}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002937, refname=JGAR000002937}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002938, refname=JGAR000002938}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002939, refname=JGAR000002939}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002940, refname=JGAR000002940}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002941, refname=JGAR000002941}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002942, refname=JGAR000002942}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002943, refname=JGAR000002943}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002944, refname=JGAR000002944}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002945, refname=JGAR000002945}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002946, refname=JGAR000002946}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002947, refname=JGAR000002947}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002948, refname=JGAR000002948}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002949, refname=JGAR000002949}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002950, refname=JGAR000002950}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002951, refname=JGAR000002951}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002952, refname=JGAR000002952}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002953, refname=JGAR000002953}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002954, refname=JGAR000002954}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002955, refname=JGAR000002955}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002956, refname=JGAR000002956}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002957, refname=JGAR000002957}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002958, refname=JGAR000002958}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002959, refname=JGAR000002959}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002960, refname=JGAR000002960}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002961, refname=JGAR000002961}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002962, refname=JGAR000002962}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002963, refname=JGAR000002963}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002964, refname=JGAR000002964}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002965, refname=JGAR000002965}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002966, refname=JGAR000002966}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002967, refname=JGAR000002967}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002968, refname=JGAR000002968}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002969, refname=JGAR000002969}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002970, refname=JGAR000002970}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002971, refname=JGAR000002971}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002972, refname=JGAR000002972}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002973, refname=JGAR000002973}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002974, refname=JGAR000002974}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002975, refname=JGAR000002975}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002976, refname=JGAR000002976}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002977, refname=JGAR000002977}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002978, refname=JGAR000002978}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002979, refname=JGAR000002979}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002980, refname=JGAR000002980}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002981, refname=JGAR000002981}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002982, refname=JGAR000002982}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002983, refname=JGAR000002983}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002984, refname=JGAR000002984}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002985, refname=JGAR000002985}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002986, refname=JGAR000002986}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002987, refname=JGAR000002987}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002988, refname=JGAR000002988}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002989, refname=JGAR000002989}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002990, refname=JGAR000002990}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002991, refname=JGAR000002991}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002992, refname=JGAR000002992}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002993, refname=JGAR000002993}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002994, refname=JGAR000002994}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002995, refname=JGAR000002995}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002996, refname=JGAR000002996}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002997, refname=JGAR000002997}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002998, refname=JGAR000002998}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000002999, refname=JGAR000002999}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003000, refname=JGAR000003000}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003001, refname=JGAR000003001}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003002, refname=JGAR000003002}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003003, refname=JGAR000003003}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003004, refname=JGAR000003004}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003005, refname=JGAR000003005}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003006, refname=JGAR000003006}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003007, refname=JGAR000003007}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003008, refname=JGAR000003008}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003009, refname=JGAR000003009}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003010, refname=JGAR000003010}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003011, refname=JGAR000003011}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003012, refname=JGAR000003012}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003013, refname=JGAR000003013}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003014, refname=JGAR000003014}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003015, refname=JGAR000003015}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003016, refname=JGAR000003016}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003017, refname=JGAR000003017}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003018, refname=JGAR000003018}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003019, refname=JGAR000003019}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003020, refname=JGAR000003020}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003021, refname=JGAR000003021}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003022, refname=JGAR000003022}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003023, refname=JGAR000003023}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003024, refname=JGAR000003024}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003025, refname=JGAR000003025}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003026, refname=JGAR000003026}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003027, refname=JGAR000003027}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003028, refname=JGAR000003028}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003029, refname=JGAR000003029}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003030, refname=JGAR000003030}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003031, refname=JGAR000003031}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003032, refname=JGAR000003032}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003033, refname=JGAR000003033}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003034, refname=JGAR000003034}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003035, refname=JGAR000003035}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003036, refname=JGAR000003036}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003037, refname=JGAR000003037}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003038, refname=JGAR000003038}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003039, refname=JGAR000003039}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003040, refname=JGAR000003040}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003041, refname=JGAR000003041}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003042, refname=JGAR000003042}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003043, refname=JGAR000003043}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003044, refname=JGAR000003044}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003045, refname=JGAR000003045}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003046, refname=JGAR000003046}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003047, refname=JGAR000003047}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003048, refname=JGAR000003048}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003049, refname=JGAR000003049}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003050, refname=JGAR000003050}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003051, refname=JGAR000003051}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003052, refname=JGAR000003052}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003053, refname=JGAR000003053}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003054, refname=JGAR000003054}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003055, refname=JGAR000003055}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003056, refname=JGAR000003056}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003057, refname=JGAR000003057}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003058, refname=JGAR000003058}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003059, refname=JGAR000003059}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003060, refname=JGAR000003060}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003061, refname=JGAR000003061}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003062, refname=JGAR000003062}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003063, refname=JGAR000003063}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003064, refname=JGAR000003064}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003065, refname=JGAR000003065}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003066, refname=JGAR000003066}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003067, refname=JGAR000003067}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003068, refname=JGAR000003068}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003069, refname=JGAR000003069}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003070, refname=JGAR000003070}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003071, refname=JGAR000003071}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003072, refname=JGAR000003072}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003073, refname=JGAR000003073}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003074, refname=JGAR000003074}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003075, refname=JGAR000003075}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003076, refname=JGAR000003076}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003077, refname=JGAR000003077}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003078, refname=JGAR000003078}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003079, refname=JGAR000003079}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003080, refname=JGAR000003080}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003081, refname=JGAR000003081}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003082, refname=JGAR000003082}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003083, refname=JGAR000003083}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003084, refname=JGAR000003084}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003085, refname=JGAR000003085}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003086, refname=JGAR000003086}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003087, refname=JGAR000003087}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003088, refname=JGAR000003088}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003089, refname=JGAR000003089}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003090, refname=JGAR000003090}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003091, refname=JGAR000003091}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003092, refname=JGAR000003092}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003093, refname=JGAR000003093}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003094, refname=JGAR000003094}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003095, refname=JGAR000003095}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003096, refname=JGAR000003096}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003097, refname=JGAR000003097}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003098, refname=JGAR000003098}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003099, refname=JGAR000003099}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003100, refname=JGAR000003100}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003101, refname=JGAR000003101}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003102, refname=JGAR000003102}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003103, refname=JGAR000003103}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003104, refname=JGAR000003104}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003105, refname=JGAR000003105}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003106, refname=JGAR000003106}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003107, refname=JGAR000003107}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003108, refname=JGAR000003108}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003109, refname=JGAR000003109}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003110, refname=JGAR000003110}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003111, refname=JGAR000003111}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003112, refname=JGAR000003112}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003113, refname=JGAR000003113}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003114, refname=JGAR000003114}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003115, refname=JGAR000003115}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003116, refname=JGAR000003116}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003117, refname=JGAR000003117}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003118, refname=JGAR000003118}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003119, refname=JGAR000003119}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003120, refname=JGAR000003120}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003121, refname=JGAR000003121}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003122, refname=JGAR000003122}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003123, refname=JGAR000003123}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003124, refname=JGAR000003124}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003125, refname=JGAR000003125}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003126, refname=JGAR000003126}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003127, refname=JGAR000003127}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003128, refname=JGAR000003128}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003129, refname=JGAR000003129}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003130, refname=JGAR000003130}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003131, refname=JGAR000003131}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003132, refname=JGAR000003132}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003133, refname=JGAR000003133}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003134, refname=JGAR000003134}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003135, refname=JGAR000003135}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003136, refname=JGAR000003136}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003137, refname=JGAR000003137}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003138, refname=JGAR000003138}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003139, refname=JGAR000003139}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003140, refname=JGAR000003140}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003141, refname=JGAR000003141}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003142, refname=JGAR000003142}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003143, refname=JGAR000003143}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003144, refname=JGAR000003144}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003145, refname=JGAR000003145}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003146, refname=JGAR000003146}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003147, refname=JGAR000003147}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003148, refname=JGAR000003148}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003149, refname=JGAR000003149}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003150, refname=JGAR000003150}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003151, refname=JGAR000003151}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003152, refname=JGAR000003152}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003153, refname=JGAR000003153}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003154, refname=JGAR000003154}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003155, refname=JGAR000003155}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003156, refname=JGAR000003156}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003157, refname=JGAR000003157}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003158, refname=JGAR000003158}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003159, refname=JGAR000003159}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003160, refname=JGAR000003160}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003161, refname=JGAR000003161}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003162, refname=JGAR000003162}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003163, refname=JGAR000003163}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003164, refname=JGAR000003164}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003165, refname=JGAR000003165}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003166, refname=JGAR000003166}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003167, refname=JGAR000003167}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003168, refname=JGAR000003168}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003169, refname=JGAR000003169}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003170, refname=JGAR000003170}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003171, refname=JGAR000003171}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003172, refname=JGAR000003172}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003173, refname=JGAR000003173}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003174, refname=JGAR000003174}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003175, refname=JGAR000003175}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003176, refname=JGAR000003176}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003177, refname=JGAR000003177}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003178, refname=JGAR000003178}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003179, refname=JGAR000003179}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003180, refname=JGAR000003180}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003181, refname=JGAR000003181}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003182, refname=JGAR000003182}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003183, refname=JGAR000003183}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003184, refname=JGAR000003184}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003185, refname=JGAR000003185}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003186, refname=JGAR000003186}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003187, refname=JGAR000003187}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003188, refname=JGAR000003188}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003189, refname=JGAR000003189}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003190, refname=JGAR000003190}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003191, refname=JGAR000003191}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003192, refname=JGAR000003192}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003193, refname=JGAR000003193}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003194, refname=JGAR000003194}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003195, refname=JGAR000003195}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003196, refname=JGAR000003196}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003197, refname=JGAR000003197}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003198, refname=JGAR000003198}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003199, refname=JGAR000003199}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003200, refname=JGAR000003200}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003201, refname=JGAR000003201}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003202, refname=JGAR000003202}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003203, refname=JGAR000003203}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003204, refname=JGAR000003204}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003205, refname=JGAR000003205}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003206, refname=JGAR000003206}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003207, refname=JGAR000003207}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003208, refname=JGAR000003208}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003209, refname=JGAR000003209}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003210, refname=JGAR000003210}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003211, refname=JGAR000003211}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003212, refname=JGAR000003212}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003213, refname=JGAR000003213}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003214, refname=JGAR000003214}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003215, refname=JGAR000003215}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003216, refname=JGAR000003216}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003217, refname=JGAR000003217}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003218, refname=JGAR000003218}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003219, refname=JGAR000003219}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003220, refname=JGAR000003220}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003221, refname=JGAR000003221}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003222, refname=JGAR000003222}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003223, refname=JGAR000003223}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003224, refname=JGAR000003224}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003225, refname=JGAR000003225}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003226, refname=JGAR000003226}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003227, refname=JGAR000003227}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003228, refname=JGAR000003228}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003229, refname=JGAR000003229}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003230, refname=JGAR000003230}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003231, refname=JGAR000003231}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003232, refname=JGAR000003232}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003233, refname=JGAR000003233}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003234, refname=JGAR000003234}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003235, refname=JGAR000003235}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003236, refname=JGAR000003236}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003237, refname=JGAR000003237}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003238, refname=JGAR000003238}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003239, refname=JGAR000003239}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003240, refname=JGAR000003240}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003241, refname=JGAR000003241}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003242, refname=JGAR000003242}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003243, refname=JGAR000003243}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003244, refname=JGAR000003244}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003245, refname=JGAR000003245}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003246, refname=JGAR000003246}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003247, refname=JGAR000003247}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003248, refname=JGAR000003248}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003249, refname=JGAR000003249}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003250, refname=JGAR000003250}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003251, refname=JGAR000003251}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003252, refname=JGAR000003252}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003253, refname=JGAR000003253}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003254, refname=JGAR000003254}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003255, refname=JGAR000003255}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003256, refname=JGAR000003256}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003257, refname=JGAR000003257}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003258, refname=JGAR000003258}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003259, refname=JGAR000003259}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003260, refname=JGAR000003260}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003261, refname=JGAR000003261}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003262, refname=JGAR000003262}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003263, refname=JGAR000003263}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003264, refname=JGAR000003264}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003265, refname=JGAR000003265}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003266, refname=JGAR000003266}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003267, refname=JGAR000003267}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003268, refname=JGAR000003268}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003269, refname=JGAR000003269}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003270, refname=JGAR000003270}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003271, refname=JGAR000003271}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003272, refname=JGAR000003272}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003273, refname=JGAR000003273}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003274, refname=JGAR000003274}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003275, refname=JGAR000003275}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003276, refname=JGAR000003276}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003277, refname=JGAR000003277}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003278, refname=JGAR000003278}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003279, refname=JGAR000003279}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003280, refname=JGAR000003280}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003281, refname=JGAR000003281}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003282, refname=JGAR000003282}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003283, refname=JGAR000003283}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003284, refname=JGAR000003284}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003285, refname=JGAR000003285}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003286, refname=JGAR000003286}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003287, refname=JGAR000003287}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003288, refname=JGAR000003288}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003289, refname=JGAR000003289}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003290, refname=JGAR000003290}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003291, refname=JGAR000003291}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003292, refname=JGAR000003292}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003293, refname=JGAR000003293}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003294, refname=JGAR000003294}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003295, refname=JGAR000003295}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003296, refname=JGAR000003296}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003297, refname=JGAR000003297}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003298, refname=JGAR000003298}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003299, refname=JGAR000003299}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003300, refname=JGAR000003300}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003301, refname=JGAR000003301}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003302, refname=JGAR000003302}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003303, refname=JGAR000003303}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003304, refname=JGAR000003304}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003305, refname=JGAR000003305}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003306, refname=JGAR000003306}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003307, refname=JGAR000003307}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003308, refname=JGAR000003308}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003309, refname=JGAR000003309}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003310, refname=JGAR000003310}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003311, refname=JGAR000003311}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003312, refname=JGAR000003312}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003313, refname=JGAR000003313}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003314, refname=JGAR000003314}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003315, refname=JGAR000003315}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003316, refname=JGAR000003316}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003317, refname=JGAR000003317}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003318, refname=JGAR000003318}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003319, refname=JGAR000003319}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003320, refname=JGAR000003320}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003321, refname=JGAR000003321}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003322, refname=JGAR000003322}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003323, refname=JGAR000003323}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003324, refname=JGAR000003324}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003325, refname=JGAR000003325}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003326, refname=JGAR000003326}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003327, refname=JGAR000003327}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003328, refname=JGAR000003328}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003329, refname=JGAR000003329}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003330, refname=JGAR000003330}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003331, refname=JGAR000003331}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003332, refname=JGAR000003332}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003333, refname=JGAR000003333}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003334, refname=JGAR000003334}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003335, refname=JGAR000003335}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003336, refname=JGAR000003336}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003337, refname=JGAR000003337}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003338, refname=JGAR000003338}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003339, refname=JGAR000003339}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003340, refname=JGAR000003340}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003341, refname=JGAR000003341}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003342, refname=JGAR000003342}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003343, refname=JGAR000003343}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003344, refname=JGAR000003344}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003345, refname=JGAR000003345}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003346, refname=JGAR000003346}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003347, refname=JGAR000003347}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003348, refname=JGAR000003348}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003349, refname=JGAR000003349}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003350, refname=JGAR000003350}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003351, refname=JGAR000003351}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003352, refname=JGAR000003352}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003353, refname=JGAR000003353}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003354, refname=JGAR000003354}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003355, refname=JGAR000003355}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003356, refname=JGAR000003356}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003357, refname=JGAR000003357}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003358, refname=JGAR000003358}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003359, refname=JGAR000003359}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003360, refname=JGAR000003360}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003361, refname=JGAR000003361}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003362, refname=JGAR000003362}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003363, refname=JGAR000003363}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003364, refname=JGAR000003364}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003365, refname=JGAR000003365}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003366, refname=JGAR000003366}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003367, refname=JGAR000003367}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003368, refname=JGAR000003368}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003369, refname=JGAR000003369}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003370, refname=JGAR000003370}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003371, refname=JGAR000003371}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003372, refname=JGAR000003372}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003373, refname=JGAR000003373}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003374, refname=JGAR000003374}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003375, refname=JGAR000003375}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003376, refname=JGAR000003376}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003377, refname=JGAR000003377}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003378, refname=JGAR000003378}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003379, refname=JGAR000003379}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003380, refname=JGAR000003380}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003381, refname=JGAR000003381}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003382, refname=JGAR000003382}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003383, refname=JGAR000003383}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003384, refname=JGAR000003384}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003385, refname=JGAR000003385}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003386, refname=JGAR000003386}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003387, refname=JGAR000003387}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003388, refname=JGAR000003388}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003389, refname=JGAR000003389}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003390, refname=JGAR000003390}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003391, refname=JGAR000003391}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003392, refname=JGAR000003392}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003393, refname=JGAR000003393}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003394, refname=JGAR000003394}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003395, refname=JGAR000003395}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003396, refname=JGAR000003396}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003397, refname=JGAR000003397}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003398, refname=JGAR000003398}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003399, refname=JGAR000003399}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003400, refname=JGAR000003400}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003401, refname=JGAR000003401}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003402, refname=JGAR000003402}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003403, refname=JGAR000003403}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003404, refname=JGAR000003404}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003405, refname=JGAR000003405}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003406, refname=JGAR000003406}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003407, refname=JGAR000003407}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003408, refname=JGAR000003408}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003409, refname=JGAR000003409}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003410, refname=JGAR000003410}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003411, refname=JGAR000003411}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003412, refname=JGAR000003412}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003413, refname=JGAR000003413}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003414, refname=JGAR000003414}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003415, refname=JGAR000003415}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003416, refname=JGAR000003416}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003417, refname=JGAR000003417}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003418, refname=JGAR000003418}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003419, refname=JGAR000003419}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003420, refname=JGAR000003420}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003421, refname=JGAR000003421}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003422, refname=JGAR000003422}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003423, refname=JGAR000003423}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003424, refname=JGAR000003424}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003425, refname=JGAR000003425}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003426, refname=JGAR000003426}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003427, refname=JGAR000003427}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003428, refname=JGAR000003428}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003429, refname=JGAR000003429}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003430, refname=JGAR000003430}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003431, refname=JGAR000003431}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003432, refname=JGAR000003432}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003433, refname=JGAR000003433}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003434, refname=JGAR000003434}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003435, refname=JGAR000003435}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003436, refname=JGAR000003436}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003437, refname=JGAR000003437}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003438, refname=JGAR000003438}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003439, refname=JGAR000003439}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003440, refname=JGAR000003440}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003441, refname=JGAR000003441}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003442, refname=JGAR000003442}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003443, refname=JGAR000003443}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003444, refname=JGAR000003444}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003445, refname=JGAR000003445}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003446, refname=JGAR000003446}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003447, refname=JGAR000003447}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003448, refname=JGAR000003448}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003449, refname=JGAR000003449}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003450, refname=JGAR000003450}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003451, refname=JGAR000003451}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003452, refname=JGAR000003452}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003453, refname=JGAR000003453}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003454, refname=JGAR000003454}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003455, refname=JGAR000003455}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003456, refname=JGAR000003456}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003457, refname=JGAR000003457}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003458, refname=JGAR000003458}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003459, refname=JGAR000003459}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003460, refname=JGAR000003460}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003461, refname=JGAR000003461}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003462, refname=JGAR000003462}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003463, refname=JGAR000003463}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003464, refname=JGAR000003464}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003465, refname=JGAR000003465}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003466, refname=JGAR000003466}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003467, refname=JGAR000003467}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003468, refname=JGAR000003468}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003469, refname=JGAR000003469}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003470, refname=JGAR000003470}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003471, refname=JGAR000003471}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003472, refname=JGAR000003472}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003473, refname=JGAR000003473}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003474, refname=JGAR000003474}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003475, refname=JGAR000003475}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003476, refname=JGAR000003476}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003477, refname=JGAR000003477}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003478, refname=JGAR000003478}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003479, refname=JGAR000003479}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003480, refname=JGAR000003480}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003481, refname=JGAR000003481}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003482, refname=JGAR000003482}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003483, refname=JGAR000003483}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003484, refname=JGAR000003484}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003485, refname=JGAR000003485}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003486, refname=JGAR000003486}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003487, refname=JGAR000003487}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003488, refname=JGAR000003488}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003489, refname=JGAR000003489}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003490, refname=JGAR000003490}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003491, refname=JGAR000003491}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003492, refname=JGAR000003492}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003493, refname=JGAR000003493}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003494, refname=JGAR000003494}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003495, refname=JGAR000003495}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003496, refname=JGAR000003496}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003497, refname=JGAR000003497}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003498, refname=JGAR000003498}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003499, refname=JGAR000003499}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003500, refname=JGAR000003500}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003501, refname=JGAR000003501}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003502, refname=JGAR000003502}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003503, refname=JGAR000003503}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003504, refname=JGAR000003504}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003505, refname=JGAR000003505}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003506, refname=JGAR000003506}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003507, refname=JGAR000003507}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003508, refname=JGAR000003508}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003509, refname=JGAR000003509}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003510, refname=JGAR000003510}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003511, refname=JGAR000003511}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003512, refname=JGAR000003512}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003513, refname=JGAR000003513}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003514, refname=JGAR000003514}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003515, refname=JGAR000003515}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003516, refname=JGAR000003516}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003517, refname=JGAR000003517}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003518, refname=JGAR000003518}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003519, refname=JGAR000003519}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003520, refname=JGAR000003520}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003521, refname=JGAR000003521}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003522, refname=JGAR000003522}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003523, refname=JGAR000003523}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003524, refname=JGAR000003524}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003525, refname=JGAR000003525}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003526, refname=JGAR000003526}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003527, refname=JGAR000003527}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003528, refname=JGAR000003528}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003529, refname=JGAR000003529}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003530, refname=JGAR000003530}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003531, refname=JGAR000003531}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003532, refname=JGAR000003532}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003533, refname=JGAR000003533}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003534, refname=JGAR000003534}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003535, refname=JGAR000003535}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003536, refname=JGAR000003536}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003537, refname=JGAR000003537}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003538, refname=JGAR000003538}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003539, refname=JGAR000003539}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003540, refname=JGAR000003540}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003541, refname=JGAR000003541}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003542, refname=JGAR000003542}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003543, refname=JGAR000003543}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003544, refname=JGAR000003544}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003545, refname=JGAR000003545}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003546, refname=JGAR000003546}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003547, refname=JGAR000003547}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003548, refname=JGAR000003548}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003549, refname=JGAR000003549}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003550, refname=JGAR000003550}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003551, refname=JGAR000003551}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003552, refname=JGAR000003552}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003553, refname=JGAR000003553}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003554, refname=JGAR000003554}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003555, refname=JGAR000003555}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003556, refname=JGAR000003556}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003557, refname=JGAR000003557}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003558, refname=JGAR000003558}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003559, refname=JGAR000003559}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003560, refname=JGAR000003560}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003561, refname=JGAR000003561}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003562, refname=JGAR000003562}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003563, refname=JGAR000003563}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003564, refname=JGAR000003564}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003565, refname=JGAR000003565}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003566, refname=JGAR000003566}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003567, refname=JGAR000003567}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003568, refname=JGAR000003568}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003569, refname=JGAR000003569}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003570, refname=JGAR000003570}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003571, refname=JGAR000003571}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003572, refname=JGAR000003572}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003573, refname=JGAR000003573}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003574, refname=JGAR000003574}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003575, refname=JGAR000003575}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003576, refname=JGAR000003576}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003577, refname=JGAR000003577}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003578, refname=JGAR000003578}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003579, refname=JGAR000003579}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003580, refname=JGAR000003580}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003581, refname=JGAR000003581}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003582, refname=JGAR000003582}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003583, refname=JGAR000003583}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003584, refname=JGAR000003584}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003585, refname=JGAR000003585}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003586, refname=JGAR000003586}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003587, refname=JGAR000003587}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003588, refname=JGAR000003588}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003589, refname=JGAR000003589}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003590, refname=JGAR000003590}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003591, refname=JGAR000003591}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003592, refname=JGAR000003592}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003593, refname=JGAR000003593}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003594, refname=JGAR000003594}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003595, refname=JGAR000003595}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003596, refname=JGAR000003596}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003597, refname=JGAR000003597}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003598, refname=JGAR000003598}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003599, refname=JGAR000003599}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003600, refname=JGAR000003600}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003601, refname=JGAR000003601}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003602, refname=JGAR000003602}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003603, refname=JGAR000003603}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003604, refname=JGAR000003604}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003605, refname=JGAR000003605}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003606, refname=JGAR000003606}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003607, refname=JGAR000003607}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003608, refname=JGAR000003608}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003609, refname=JGAR000003609}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003610, refname=JGAR000003610}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003611, refname=JGAR000003611}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003612, refname=JGAR000003612}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003613, refname=JGAR000003613}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003614, refname=JGAR000003614}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003615, refname=JGAR000003615}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003616, refname=JGAR000003616}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003617, refname=JGAR000003617}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003618, refname=JGAR000003618}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003619, refname=JGAR000003619}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003620, refname=JGAR000003620}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003621, refname=JGAR000003621}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003622, refname=JGAR000003622}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003623, refname=JGAR000003623}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003624, refname=JGAR000003624}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003625, refname=JGAR000003625}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003626, refname=JGAR000003626}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003627, refname=JGAR000003627}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003628, refname=JGAR000003628}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003629, refname=JGAR000003629}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003630, refname=JGAR000003630}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003631, refname=JGAR000003631}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003632, refname=JGAR000003632}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003633, refname=JGAR000003633}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003634, refname=JGAR000003634}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003635, refname=JGAR000003635}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003636, refname=JGAR000003636}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003637, refname=JGAR000003637}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003638, refname=JGAR000003638}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003639, refname=JGAR000003639}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003640, refname=JGAR000003640}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003641, refname=JGAR000003641}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003642, refname=JGAR000003642}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003643, refname=JGAR000003643}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003644, refname=JGAR000003644}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003645, refname=JGAR000003645}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003646, refname=JGAR000003646}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003647, refname=JGAR000003647}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003648, refname=JGAR000003648}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003649, refname=JGAR000003649}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003650, refname=JGAR000003650}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003651, refname=JGAR000003651}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003652, refname=JGAR000003652}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003653, refname=JGAR000003653}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003654, refname=JGAR000003654}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003655, refname=JGAR000003655}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003656, refname=JGAR000003656}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003657, refname=JGAR000003657}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003658, refname=JGAR000003658}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003659, refname=JGAR000003659}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003660, refname=JGAR000003660}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003661, refname=JGAR000003661}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003662, refname=JGAR000003662}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003663, refname=JGAR000003663}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003664, refname=JGAR000003664}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003665, refname=JGAR000003665}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003666, refname=JGAR000003666}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003667, refname=JGAR000003667}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003668, refname=JGAR000003668}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003669, refname=JGAR000003669}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003670, refname=JGAR000003670}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003671, refname=JGAR000003671}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003672, refname=JGAR000003672}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003673, refname=JGAR000003673}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003674, refname=JGAR000003674}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003675, refname=JGAR000003675}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003676, refname=JGAR000003676}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003677, refname=JGAR000003677}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003678, refname=JGAR000003678}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003679, refname=JGAR000003679}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003680, refname=JGAR000003680}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003681, refname=JGAR000003681}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003682, refname=JGAR000003682}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003683, refname=JGAR000003683}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003684, refname=JGAR000003684}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003685, refname=JGAR000003685}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003686, refname=JGAR000003686}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003687, refname=JGAR000003687}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003688, refname=JGAR000003688}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003689, refname=JGAR000003689}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003690, refname=JGAR000003690}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003691, refname=JGAR000003691}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003692, refname=JGAR000003692}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003693, refname=JGAR000003693}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003694, refname=JGAR000003694}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003695, refname=JGAR000003695}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003696, refname=JGAR000003696}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003697, refname=JGAR000003697}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003698, refname=JGAR000003698}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003699, refname=JGAR000003699}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003700, refname=JGAR000003700}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003701, refname=JGAR000003701}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003702, refname=JGAR000003702}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003703, refname=JGAR000003703}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003704, refname=JGAR000003704}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003705, refname=JGAR000003705}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003706, refname=JGAR000003706}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003707, refname=JGAR000003707}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003708, refname=JGAR000003708}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003709, refname=JGAR000003709}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003710, refname=JGAR000003710}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003711, refname=JGAR000003711}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003712, refname=JGAR000003712}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003713, refname=JGAR000003713}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003714, refname=JGAR000003714}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003715, refname=JGAR000003715}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003716, refname=JGAR000003716}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003717, refname=JGAR000003717}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003718, refname=JGAR000003718}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003719, refname=JGAR000003719}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003720, refname=JGAR000003720}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003721, refname=JGAR000003721}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003722, refname=JGAR000003722}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003723, refname=JGAR000003723}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003724, refname=JGAR000003724}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003725, refname=JGAR000003725}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003726, refname=JGAR000003726}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003727, refname=JGAR000003727}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003728, refname=JGAR000003728}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003729, refname=JGAR000003729}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003730, refname=JGAR000003730}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003731, refname=JGAR000003731}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003732, refname=JGAR000003732}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003733, refname=JGAR000003733}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003734, refname=JGAR000003734}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003735, refname=JGAR000003735}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003736, refname=JGAR000003736}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003737, refname=JGAR000003737}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003738, refname=JGAR000003738}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003739, refname=JGAR000003739}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003740, refname=JGAR000003740}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003741, refname=JGAR000003741}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003742, refname=JGAR000003742}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003743, refname=JGAR000003743}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003744, refname=JGAR000003744}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003745, refname=JGAR000003745}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003746, refname=JGAR000003746}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003747, refname=JGAR000003747}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003748, refname=JGAR000003748}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003749, refname=JGAR000003749}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003750, refname=JGAR000003750}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003751, refname=JGAR000003751}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003752, refname=JGAR000003752}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003753, refname=JGAR000003753}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003754, refname=JGAR000003754}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003755, refname=JGAR000003755}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003756, refname=JGAR000003756}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003757, refname=JGAR000003757}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003758, refname=JGAR000003758}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003759, refname=JGAR000003759}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003760, refname=JGAR000003760}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003761, refname=JGAR000003761}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003762, refname=JGAR000003762}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003763, refname=JGAR000003763}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003764, refname=JGAR000003764}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003765, refname=JGAR000003765}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003766, refname=JGAR000003766}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003767, refname=JGAR000003767}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003768, refname=JGAR000003768}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003769, refname=JGAR000003769}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003770, refname=JGAR000003770}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003771, refname=JGAR000003771}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003772, refname=JGAR000003772}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003773, refname=JGAR000003773}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003774, refname=JGAR000003774}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003775, refname=JGAR000003775}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003776, refname=JGAR000003776}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003777, refname=JGAR000003777}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003778, refname=JGAR000003778}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003779, refname=JGAR000003779}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003780, refname=JGAR000003780}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003781, refname=JGAR000003781}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003782, refname=JGAR000003782}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003783, refname=JGAR000003783}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003784, refname=JGAR000003784}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003785, refname=JGAR000003785}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003786, refname=JGAR000003786}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003787, refname=JGAR000003787}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003788, refname=JGAR000003788}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003789, refname=JGAR000003789}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003790, refname=JGAR000003790}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003791, refname=JGAR000003791}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003792, refname=JGAR000003792}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003793, refname=JGAR000003793}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003794, refname=JGAR000003794}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003795, refname=JGAR000003795}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003796, refname=JGAR000003796}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003797, refname=JGAR000003797}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003798, refname=JGAR000003798}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003799, refname=JGAR000003799}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003800, refname=JGAR000003800}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003801, refname=JGAR000003801}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003802, refname=JGAR000003802}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003803, refname=JGAR000003803}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003804, refname=JGAR000003804}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003805, refname=JGAR000003805}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003806, refname=JGAR000003806}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003807, refname=JGAR000003807}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003808, refname=JGAR000003808}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003809, refname=JGAR000003809}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003810, refname=JGAR000003810}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003811, refname=JGAR000003811}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003812, refname=JGAR000003812}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003813, refname=JGAR000003813}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003814, refname=JGAR000003814}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003815, refname=JGAR000003815}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003816, refname=JGAR000003816}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003817, refname=JGAR000003817}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003818, refname=JGAR000003818}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003819, refname=JGAR000003819}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003820, refname=JGAR000003820}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003821, refname=JGAR000003821}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003822, refname=JGAR000003822}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003823, refname=JGAR000003823}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003824, refname=JGAR000003824}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003825, refname=JGAR000003825}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003826, refname=JGAR000003826}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003827, refname=JGAR000003827}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003828, refname=JGAR000003828}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003829, refname=JGAR000003829}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003830, refname=JGAR000003830}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003831, refname=JGAR000003831}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003832, refname=JGAR000003832}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003833, refname=JGAR000003833}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003834, refname=JGAR000003834}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003835, refname=JGAR000003835}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003836, refname=JGAR000003836}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003837, refname=JGAR000003837}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003838, refname=JGAR000003838}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003839, refname=JGAR000003839}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003840, refname=JGAR000003840}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003841, refname=JGAR000003841}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003842, refname=JGAR000003842}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003843, refname=JGAR000003843}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003844, refname=JGAR000003844}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003845, refname=JGAR000003845}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003846, refname=JGAR000003846}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003847, refname=JGAR000003847}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003848, refname=JGAR000003848}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003849, refname=JGAR000003849}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003850, refname=JGAR000003850}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003851, refname=JGAR000003851}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003852, refname=JGAR000003852}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003853, refname=JGAR000003853}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003854, refname=JGAR000003854}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003855, refname=JGAR000003855}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003856, refname=JGAR000003856}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003857, refname=JGAR000003857}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003858, refname=JGAR000003858}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003859, refname=JGAR000003859}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003860, refname=JGAR000003860}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003861, refname=JGAR000003861}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003862, refname=JGAR000003862}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003863, refname=JGAR000003863}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003864, refname=JGAR000003864}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003865, refname=JGAR000003865}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003866, refname=JGAR000003866}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003867, refname=JGAR000003867}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003868, refname=JGAR000003868}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003869, refname=JGAR000003869}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003870, refname=JGAR000003870}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003871, refname=JGAR000003871}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003872, refname=JGAR000003872}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003873, refname=JGAR000003873}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003874, refname=JGAR000003874}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003875, refname=JGAR000003875}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003876, refname=JGAR000003876}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003877, refname=JGAR000003877}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003878, refname=JGAR000003878}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003879, refname=JGAR000003879}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003880, refname=JGAR000003880}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003881, refname=JGAR000003881}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003882, refname=JGAR000003882}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003883, refname=JGAR000003883}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003884, refname=JGAR000003884}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003885, refname=JGAR000003885}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003886, refname=JGAR000003886}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003887, refname=JGAR000003887}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003888, refname=JGAR000003888}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003889, refname=JGAR000003889}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003890, refname=JGAR000003890}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003891, refname=JGAR000003891}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003892, refname=JGAR000003892}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003893, refname=JGAR000003893}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003894, refname=JGAR000003894}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003895, refname=JGAR000003895}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003896, refname=JGAR000003896}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003897, refname=JGAR000003897}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003898, refname=JGAR000003898}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003899, refname=JGAR000003899}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003900, refname=JGAR000003900}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003901, refname=JGAR000003901}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003902, refname=JGAR000003902}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003903, refname=JGAR000003903}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003904, refname=JGAR000003904}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003905, refname=JGAR000003905}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003906, refname=JGAR000003906}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003907, refname=JGAR000003907}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003908, refname=JGAR000003908}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003909, refname=JGAR000003909}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003910, refname=JGAR000003910}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003911, refname=JGAR000003911}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003912, refname=JGAR000003912}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003913, refname=JGAR000003913}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003914, refname=JGAR000003914}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003915, refname=JGAR000003915}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003916, refname=JGAR000003916}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003917, refname=JGAR000003917}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003918, refname=JGAR000003918}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003919, refname=JGAR000003919}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003920, refname=JGAR000003920}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003921, refname=JGAR000003921}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003922, refname=JGAR000003922}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003923, refname=JGAR000003923}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003924, refname=JGAR000003924}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003925, refname=JGAR000003925}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003926, refname=JGAR000003926}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003927, refname=JGAR000003927}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003928, refname=JGAR000003928}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003929, refname=JGAR000003929}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003930, refname=JGAR000003930}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003931, refname=JGAR000003931}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003932, refname=JGAR000003932}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003933, refname=JGAR000003933}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003934, refname=JGAR000003934}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003935, refname=JGAR000003935}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003936, refname=JGAR000003936}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003937, refname=JGAR000003937}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003938, refname=JGAR000003938}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003939, refname=JGAR000003939}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003940, refname=JGAR000003940}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003941, refname=JGAR000003941}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003942, refname=JGAR000003942}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003943, refname=JGAR000003943}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003944, refname=JGAR000003944}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003945, refname=JGAR000003945}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003946, refname=JGAR000003946}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003947, refname=JGAR000003947}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003948, refname=JGAR000003948}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003949, refname=JGAR000003949}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003950, refname=JGAR000003950}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003951, refname=JGAR000003951}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003952, refname=JGAR000003952}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003953, refname=JGAR000003953}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003954, refname=JGAR000003954}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003955, refname=JGAR000003955}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003956, refname=JGAR000003956}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003957, refname=JGAR000003957}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003958, refname=JGAR000003958}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003959, refname=JGAR000003959}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003960, refname=JGAR000003960}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003961, refname=JGAR000003961}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003962, refname=JGAR000003962}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003963, refname=JGAR000003963}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003964, refname=JGAR000003964}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003965, refname=JGAR000003965}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003966, refname=JGAR000003966}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003967, refname=JGAR000003967}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003968, refname=JGAR000003968}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003969, refname=JGAR000003969}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003970, refname=JGAR000003970}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003971, refname=JGAR000003971}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003972, refname=JGAR000003972}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003973, refname=JGAR000003973}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003974, refname=JGAR000003974}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003975, refname=JGAR000003975}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003976, refname=JGAR000003976}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003977, refname=JGAR000003977}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003978, refname=JGAR000003978}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003979, refname=JGAR000003979}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003980, refname=JGAR000003980}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003981, refname=JGAR000003981}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003982, refname=JGAR000003982}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003983, refname=JGAR000003983}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003984, refname=JGAR000003984}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003985, refname=JGAR000003985}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003986, refname=JGAR000003986}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003987, refname=JGAR000003987}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003988, refname=JGAR000003988}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003989, refname=JGAR000003989}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003990, refname=JGAR000003990}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003991, refname=JGAR000003991}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003992, refname=JGAR000003992}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003993, refname=JGAR000003993}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003994, refname=JGAR000003994}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003995, refname=JGAR000003995}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003996, refname=JGAR000003996}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003997, refname=JGAR000003997}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003998, refname=JGAR000003998}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000003999, refname=JGAR000003999}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004000, refname=JGAR000004000}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004001, refname=JGAR000004001}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004002, refname=JGAR000004002}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004003, refname=JGAR000004003}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004004, refname=JGAR000004004}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004005, refname=JGAR000004005}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004006, refname=JGAR000004006}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004007, refname=JGAR000004007}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004008, refname=JGAR000004008}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004009, refname=JGAR000004009}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004010, refname=JGAR000004010}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004011, refname=JGAR000004011}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004012, refname=JGAR000004012}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004013, refname=JGAR000004013}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004014, refname=JGAR000004014}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004015, refname=JGAR000004015}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004016, refname=JGAR000004016}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004017, refname=JGAR000004017}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004018, refname=JGAR000004018}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004019, refname=JGAR000004019}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004020, refname=JGAR000004020}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004021, refname=JGAR000004021}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004022, refname=JGAR000004022}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004023, refname=JGAR000004023}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004024, refname=JGAR000004024}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004025, refname=JGAR000004025}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004026, refname=JGAR000004026}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004027, refname=JGAR000004027}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004028, refname=JGAR000004028}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004029, refname=JGAR000004029}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004030, refname=JGAR000004030}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004031, refname=JGAR000004031}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004032, refname=JGAR000004032}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004033, refname=JGAR000004033}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004034, refname=JGAR000004034}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004035, refname=JGAR000004035}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004036, refname=JGAR000004036}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004037, refname=JGAR000004037}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004038, refname=JGAR000004038}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004039, refname=JGAR000004039}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004040, refname=JGAR000004040}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004041, refname=JGAR000004041}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004042, refname=JGAR000004042}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004043, refname=JGAR000004043}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004044, refname=JGAR000004044}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004045, refname=JGAR000004045}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004046, refname=JGAR000004046}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004047, refname=JGAR000004047}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004048, refname=JGAR000004048}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004049, refname=JGAR000004049}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004050, refname=JGAR000004050}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004051, refname=JGAR000004051}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004052, refname=JGAR000004052}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004053, refname=JGAR000004053}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004054, refname=JGAR000004054}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004055, refname=JGAR000004055}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004056, refname=JGAR000004056}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004057, refname=JGAR000004057}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004058, refname=JGAR000004058}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004059, refname=JGAR000004059}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004060, refname=JGAR000004060}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004061, refname=JGAR000004061}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004062, refname=JGAR000004062}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004063, refname=JGAR000004063}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004064, refname=JGAR000004064}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004065, refname=JGAR000004065}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004066, refname=JGAR000004066}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004067, refname=JGAR000004067}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004068, refname=JGAR000004068}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004069, refname=JGAR000004069}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004070, refname=JGAR000004070}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004071, refname=JGAR000004071}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004072, refname=JGAR000004072}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004073, refname=JGAR000004073}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004074, refname=JGAR000004074}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004075, refname=JGAR000004075}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004076, refname=JGAR000004076}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004077, refname=JGAR000004077}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004078, refname=JGAR000004078}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004079, refname=JGAR000004079}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004080, refname=JGAR000004080}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004081, refname=JGAR000004081}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004082, refname=JGAR000004082}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004083, refname=JGAR000004083}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004084, refname=JGAR000004084}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004085, refname=JGAR000004085}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004086, refname=JGAR000004086}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004087, refname=JGAR000004087}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004088, refname=JGAR000004088}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004089, refname=JGAR000004089}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004090, refname=JGAR000004090}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004091, refname=JGAR000004091}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004092, refname=JGAR000004092}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004093, refname=JGAR000004093}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004094, refname=JGAR000004094}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004095, refname=JGAR000004095}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004096, refname=JGAR000004096}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004097, refname=JGAR000004097}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004098, refname=JGAR000004098}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004099, refname=JGAR000004099}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004100, refname=JGAR000004100}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004101, refname=JGAR000004101}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004102, refname=JGAR000004102}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004103, refname=JGAR000004103}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004104, refname=JGAR000004104}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004105, refname=JGAR000004105}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004106, refname=JGAR000004106}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004107, refname=JGAR000004107}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004108, refname=JGAR000004108}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004109, refname=JGAR000004109}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004110, refname=JGAR000004110}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004111, refname=JGAR000004111}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004112, refname=JGAR000004112}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004113, refname=JGAR000004113}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004114, refname=JGAR000004114}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004115, refname=JGAR000004115}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004116, refname=JGAR000004116}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004117, refname=JGAR000004117}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004118, refname=JGAR000004118}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004119, refname=JGAR000004119}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004120, refname=JGAR000004120}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004121, refname=JGAR000004121}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004122, refname=JGAR000004122}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004123, refname=JGAR000004123}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004124, refname=JGAR000004124}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004125, refname=JGAR000004125}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004126, refname=JGAR000004126}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004127, refname=JGAR000004127}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004128, refname=JGAR000004128}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004129, refname=JGAR000004129}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004130, refname=JGAR000004130}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004131, refname=JGAR000004131}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004132, refname=JGAR000004132}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004133, refname=JGAR000004133}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004134, refname=JGAR000004134}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004135, refname=JGAR000004135}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004136, refname=JGAR000004136}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004137, refname=JGAR000004137}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004138, refname=JGAR000004138}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004139, refname=JGAR000004139}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004140, refname=JGAR000004140}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004141, refname=JGAR000004141}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004142, refname=JGAR000004142}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004143, refname=JGAR000004143}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004144, refname=JGAR000004144}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004145, refname=JGAR000004145}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004146, refname=JGAR000004146}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004147, refname=JGAR000004147}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004148, refname=JGAR000004148}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004149, refname=JGAR000004149}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004150, refname=JGAR000004150}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004151, refname=JGAR000004151}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004152, refname=JGAR000004152}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004153, refname=JGAR000004153}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004154, refname=JGAR000004154}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004155, refname=JGAR000004155}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004156, refname=JGAR000004156}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004157, refname=JGAR000004157}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004158, refname=JGAR000004158}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004159, refname=JGAR000004159}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004160, refname=JGAR000004160}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004161, refname=JGAR000004161}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004162, refname=JGAR000004162}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004163, refname=JGAR000004163}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004164, refname=JGAR000004164}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004165, refname=JGAR000004165}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004166, refname=JGAR000004166}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004167, refname=JGAR000004167}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004168, refname=JGAR000004168}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004169, refname=JGAR000004169}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004170, refname=JGAR000004170}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004171, refname=JGAR000004171}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004172, refname=JGAR000004172}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004173, refname=JGAR000004173}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004174, refname=JGAR000004174}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004175, refname=JGAR000004175}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004176, refname=JGAR000004176}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004177, refname=JGAR000004177}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004178, refname=JGAR000004178}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004179, refname=JGAR000004179}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004180, refname=JGAR000004180}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004181, refname=JGAR000004181}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004182, refname=JGAR000004182}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004183, refname=JGAR000004183}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004184, refname=JGAR000004184}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004185, refname=JGAR000004185}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004186, refname=JGAR000004186}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004187, refname=JGAR000004187}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004188, refname=JGAR000004188}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004189, refname=JGAR000004189}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004190, refname=JGAR000004190}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004191, refname=JGAR000004191}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004192, refname=JGAR000004192}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004193, refname=JGAR000004193}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004194, refname=JGAR000004194}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004195, refname=JGAR000004195}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004196, refname=JGAR000004196}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004197, refname=JGAR000004197}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004198, refname=JGAR000004198}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004199, refname=JGAR000004199}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004200, refname=JGAR000004200}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004201, refname=JGAR000004201}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004202, refname=JGAR000004202}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004203, refname=JGAR000004203}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004204, refname=JGAR000004204}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004205, refname=JGAR000004205}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004206, refname=JGAR000004206}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004207, refname=JGAR000004207}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004208, refname=JGAR000004208}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004209, refname=JGAR000004209}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004210, refname=JGAR000004210}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004211, refname=JGAR000004211}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004212, refname=JGAR000004212}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004213, refname=JGAR000004213}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004214, refname=JGAR000004214}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004215, refname=JGAR000004215}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004216, refname=JGAR000004216}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004217, refname=JGAR000004217}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004218, refname=JGAR000004218}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004219, refname=JGAR000004219}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004220, refname=JGAR000004220}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004221, refname=JGAR000004221}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004222, refname=JGAR000004222}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004223, refname=JGAR000004223}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004224, refname=JGAR000004224}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004225, refname=JGAR000004225}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004226, refname=JGAR000004226}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004227, refname=JGAR000004227}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004228, refname=JGAR000004228}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004229, refname=JGAR000004229}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004230, refname=JGAR000004230}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004231, refname=JGAR000004231}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004232, refname=JGAR000004232}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004233, refname=JGAR000004233}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004234, refname=JGAR000004234}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004235, refname=JGAR000004235}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004236, refname=JGAR000004236}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004237, refname=JGAR000004237}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004238, refname=JGAR000004238}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004239, refname=JGAR000004239}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004240, refname=JGAR000004240}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004241, refname=JGAR000004241}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004242, refname=JGAR000004242}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004243, refname=JGAR000004243}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004244, refname=JGAR000004244}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004245, refname=JGAR000004245}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004246, refname=JGAR000004246}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004247, refname=JGAR000004247}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004248, refname=JGAR000004248}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004249, refname=JGAR000004249}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004250, refname=JGAR000004250}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004251, refname=JGAR000004251}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004252, refname=JGAR000004252}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004253, refname=JGAR000004253}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004254, refname=JGAR000004254}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004255, refname=JGAR000004255}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004256, refname=JGAR000004256}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004257, refname=JGAR000004257}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004258, refname=JGAR000004258}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004259, refname=JGAR000004259}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004260, refname=JGAR000004260}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004261, refname=JGAR000004261}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004262, refname=JGAR000004262}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004263, refname=JGAR000004263}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004264, refname=JGAR000004264}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004265, refname=JGAR000004265}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004266, refname=JGAR000004266}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004267, refname=JGAR000004267}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004268, refname=JGAR000004268}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004269, refname=JGAR000004269}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004270, refname=JGAR000004270}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004271, refname=JGAR000004271}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004272, refname=JGAR000004272}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004273, refname=JGAR000004273}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004274, refname=JGAR000004274}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004275, refname=JGAR000004275}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004276, refname=JGAR000004276}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004277, refname=JGAR000004277}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004278, refname=JGAR000004278}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004279, refname=JGAR000004279}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004280, refname=JGAR000004280}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004281, refname=JGAR000004281}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004282, refname=JGAR000004282}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004283, refname=JGAR000004283}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004284, refname=JGAR000004284}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004285, refname=JGAR000004285}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004286, refname=JGAR000004286}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004287, refname=JGAR000004287}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004288, refname=JGAR000004288}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004289, refname=JGAR000004289}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004290, refname=JGAR000004290}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004291, refname=JGAR000004291}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004292, refname=JGAR000004292}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004293, refname=JGAR000004293}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004294, refname=JGAR000004294}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004295, refname=JGAR000004295}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004296, refname=JGAR000004296}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004297, refname=JGAR000004297}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004298, refname=JGAR000004298}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004299, refname=JGAR000004299}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004300, refname=JGAR000004300}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004301, refname=JGAR000004301}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004302, refname=JGAR000004302}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004303, refname=JGAR000004303}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004304, refname=JGAR000004304}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004305, refname=JGAR000004305}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004306, refname=JGAR000004306}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004307, refname=JGAR000004307}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004308, refname=JGAR000004308}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004309, refname=JGAR000004309}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004310, refname=JGAR000004310}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004311, refname=JGAR000004311}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004312, refname=JGAR000004312}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004313, refname=JGAR000004313}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004314, refname=JGAR000004314}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004315, refname=JGAR000004315}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004316, refname=JGAR000004316}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004317, refname=JGAR000004317}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004318, refname=JGAR000004318}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004319, refname=JGAR000004319}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004320, refname=JGAR000004320}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004321, refname=JGAR000004321}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004322, refname=JGAR000004322}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004323, refname=JGAR000004323}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004324, refname=JGAR000004324}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004325, refname=JGAR000004325}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004326, refname=JGAR000004326}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004327, refname=JGAR000004327}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004328, refname=JGAR000004328}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004329, refname=JGAR000004329}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004330, refname=JGAR000004330}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004331, refname=JGAR000004331}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004332, refname=JGAR000004332}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004333, refname=JGAR000004333}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004334, refname=JGAR000004334}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004335, refname=JGAR000004335}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004336, refname=JGAR000004336}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004337, refname=JGAR000004337}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004338, refname=JGAR000004338}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004339, refname=JGAR000004339}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004340, refname=JGAR000004340}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004341, refname=JGAR000004341}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004342, refname=JGAR000004342}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004343, refname=JGAR000004343}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004344, refname=JGAR000004344}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004345, refname=JGAR000004345}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004346, refname=JGAR000004346}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004347, refname=JGAR000004347}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004348, refname=JGAR000004348}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004349, refname=JGAR000004349}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004350, refname=JGAR000004350}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004351, refname=JGAR000004351}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004352, refname=JGAR000004352}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004353, refname=JGAR000004353}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004354, refname=JGAR000004354}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004355, refname=JGAR000004355}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004356, refname=JGAR000004356}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004357, refname=JGAR000004357}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004358, refname=JGAR000004358}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004359, refname=JGAR000004359}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004360, refname=JGAR000004360}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004361, refname=JGAR000004361}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004362, refname=JGAR000004362}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004363, refname=JGAR000004363}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004364, refname=JGAR000004364}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004365, refname=JGAR000004365}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004366, refname=JGAR000004366}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004367, refname=JGAR000004367}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004368, refname=JGAR000004368}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004369, refname=JGAR000004369}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004370, refname=JGAR000004370}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004371, refname=JGAR000004371}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004372, refname=JGAR000004372}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004373, refname=JGAR000004373}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004374, refname=JGAR000004374}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004375, refname=JGAR000004375}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004376, refname=JGAR000004376}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004377, refname=JGAR000004377}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004378, refname=JGAR000004378}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004379, refname=JGAR000004379}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004380, refname=JGAR000004380}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004381, refname=JGAR000004381}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004382, refname=JGAR000004382}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004383, refname=JGAR000004383}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004384, refname=JGAR000004384}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004385, refname=JGAR000004385}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004386, refname=JGAR000004386}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004387, refname=JGAR000004387}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004388, refname=JGAR000004388}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004389, refname=JGAR000004389}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004390, refname=JGAR000004390}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004391, refname=JGAR000004391}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004392, refname=JGAR000004392}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004393, refname=JGAR000004393}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004394, refname=JGAR000004394}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004395, refname=JGAR000004395}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004396, refname=JGAR000004396}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004397, refname=JGAR000004397}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004398, refname=JGAR000004398}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004399, refname=JGAR000004399}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004400, refname=JGAR000004400}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004401, refname=JGAR000004401}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004402, refname=JGAR000004402}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004403, refname=JGAR000004403}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004404, refname=JGAR000004404}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004405, refname=JGAR000004405}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004406, refname=JGAR000004406}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004407, refname=JGAR000004407}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004408, refname=JGAR000004408}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004409, refname=JGAR000004409}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004410, refname=JGAR000004410}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004411, refname=JGAR000004411}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004412, refname=JGAR000004412}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004413, refname=JGAR000004413}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004414, refname=JGAR000004414}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004415, refname=JGAR000004415}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004416, refname=JGAR000004416}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004417, refname=JGAR000004417}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004418, refname=JGAR000004418}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004419, refname=JGAR000004419}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004420, refname=JGAR000004420}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004421, refname=JGAR000004421}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004422, refname=JGAR000004422}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004423, refname=JGAR000004423}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004424, refname=JGAR000004424}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004425, refname=JGAR000004425}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004426, refname=JGAR000004426}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004427, refname=JGAR000004427}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004428, refname=JGAR000004428}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004429, refname=JGAR000004429}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004430, refname=JGAR000004430}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004431, refname=JGAR000004431}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004432, refname=JGAR000004432}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004433, refname=JGAR000004433}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004434, refname=JGAR000004434}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004435, refname=JGAR000004435}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004436, refname=JGAR000004436}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004437, refname=JGAR000004437}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004438, refname=JGAR000004438}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004439, refname=JGAR000004439}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004440, refname=JGAR000004440}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004441, refname=JGAR000004441}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004442, refname=JGAR000004442}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004443, refname=JGAR000004443}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004444, refname=JGAR000004444}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004445, refname=JGAR000004445}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004446, refname=JGAR000004446}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004447, refname=JGAR000004447}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004448, refname=JGAR000004448}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004449, refname=JGAR000004449}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004450, refname=JGAR000004450}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004451, refname=JGAR000004451}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004452, refname=JGAR000004452}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004453, refname=JGAR000004453}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004454, refname=JGAR000004454}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004455, refname=JGAR000004455}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004456, refname=JGAR000004456}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004457, refname=JGAR000004457}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004458, refname=JGAR000004458}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004459, refname=JGAR000004459}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004460, refname=JGAR000004460}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004461, refname=JGAR000004461}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004462, refname=JGAR000004462}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004463, refname=JGAR000004463}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004464, refname=JGAR000004464}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004465, refname=JGAR000004465}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004466, refname=JGAR000004466}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004467, refname=JGAR000004467}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004468, refname=JGAR000004468}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004469, refname=JGAR000004469}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004470, refname=JGAR000004470}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004471, refname=JGAR000004471}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004472, refname=JGAR000004472}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004473, refname=JGAR000004473}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004474, refname=JGAR000004474}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004475, refname=JGAR000004475}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004476, refname=JGAR000004476}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004477, refname=JGAR000004477}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004478, refname=JGAR000004478}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004479, refname=JGAR000004479}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004480, refname=JGAR000004480}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004481, refname=JGAR000004481}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004482, refname=JGAR000004482}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004483, refname=JGAR000004483}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004484, refname=JGAR000004484}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004485, refname=JGAR000004485}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004486, refname=JGAR000004486}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004487, refname=JGAR000004487}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004488, refname=JGAR000004488}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004489, refname=JGAR000004489}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004490, refname=JGAR000004490}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004491, refname=JGAR000004491}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004492, refname=JGAR000004492}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004493, refname=JGAR000004493}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004494, refname=JGAR000004494}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004495, refname=JGAR000004495}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004496, refname=JGAR000004496}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004497, refname=JGAR000004497}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004498, refname=JGAR000004498}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004499, refname=JGAR000004499}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004500, refname=JGAR000004500}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004501, refname=JGAR000004501}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004502, refname=JGAR000004502}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004503, refname=JGAR000004503}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004504, refname=JGAR000004504}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004505, refname=JGAR000004505}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004506, refname=JGAR000004506}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004507, refname=JGAR000004507}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004508, refname=JGAR000004508}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004509, refname=JGAR000004509}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004510, refname=JGAR000004510}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004511, refname=JGAR000004511}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004512, refname=JGAR000004512}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004513, refname=JGAR000004513}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004514, refname=JGAR000004514}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004515, refname=JGAR000004515}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004516, refname=JGAR000004516}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004517, refname=JGAR000004517}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004518, refname=JGAR000004518}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004519, refname=JGAR000004519}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004520, refname=JGAR000004520}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004521, refname=JGAR000004521}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004522, refname=JGAR000004522}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004523, refname=JGAR000004523}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004524, refname=JGAR000004524}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004525, refname=JGAR000004525}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004526, refname=JGAR000004526}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004527, refname=JGAR000004527}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004528, refname=JGAR000004528}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004529, refname=JGAR000004529}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004530, refname=JGAR000004530}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004531, refname=JGAR000004531}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004532, refname=JGAR000004532}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004533, refname=JGAR000004533}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004534, refname=JGAR000004534}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004535, refname=JGAR000004535}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004536, refname=JGAR000004536}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004537, refname=JGAR000004537}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004538, refname=JGAR000004538}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004539, refname=JGAR000004539}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004540, refname=JGAR000004540}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004541, refname=JGAR000004541}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004542, refname=JGAR000004542}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004543, refname=JGAR000004543}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004544, refname=JGAR000004544}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004545, refname=JGAR000004545}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004546, refname=JGAR000004546}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004547, refname=JGAR000004547}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004548, refname=JGAR000004548}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004549, refname=JGAR000004549}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004550, refname=JGAR000004550}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004551, refname=JGAR000004551}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004552, refname=JGAR000004552}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004553, refname=JGAR000004553}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004554, refname=JGAR000004554}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004555, refname=JGAR000004555}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004556, refname=JGAR000004556}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004557, refname=JGAR000004557}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004558, refname=JGAR000004558}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004559, refname=JGAR000004559}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004560, refname=JGAR000004560}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004561, refname=JGAR000004561}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004562, refname=JGAR000004562}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004563, refname=JGAR000004563}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004564, refname=JGAR000004564}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004565, refname=JGAR000004565}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004566, refname=JGAR000004566}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004567, refname=JGAR000004567}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004568, refname=JGAR000004568}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004569, refname=JGAR000004569}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004570, refname=JGAR000004570}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004571, refname=JGAR000004571}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004572, refname=JGAR000004572}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004573, refname=JGAR000004573}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004574, refname=JGAR000004574}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004575, refname=JGAR000004575}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004576, refname=JGAR000004576}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004577, refname=JGAR000004577}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004578, refname=JGAR000004578}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004579, refname=JGAR000004579}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004580, refname=JGAR000004580}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004581, refname=JGAR000004581}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004582, refname=JGAR000004582}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004583, refname=JGAR000004583}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004584, refname=JGAR000004584}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004585, refname=JGAR000004585}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004586, refname=JGAR000004586}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004587, refname=JGAR000004587}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004588, refname=JGAR000004588}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004589, refname=JGAR000004589}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004590, refname=JGAR000004590}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004591, refname=JGAR000004591}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004592, refname=JGAR000004592}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004593, refname=JGAR000004593}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004594, refname=JGAR000004594}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004595, refname=JGAR000004595}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004596, refname=JGAR000004596}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004597, refname=JGAR000004597}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004598, refname=JGAR000004598}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004599, refname=JGAR000004599}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004600, refname=JGAR000004600}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004601, refname=JGAR000004601}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004602, refname=JGAR000004602}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004603, refname=JGAR000004603}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004604, refname=JGAR000004604}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004605, refname=JGAR000004605}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004606, refname=JGAR000004606}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004607, refname=JGAR000004607}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004608, refname=JGAR000004608}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004609, refname=JGAR000004609}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004610, refname=JGAR000004610}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004611, refname=JGAR000004611}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004612, refname=JGAR000004612}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004613, refname=JGAR000004613}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004614, refname=JGAR000004614}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004615, refname=JGAR000004615}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004616, refname=JGAR000004616}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004617, refname=JGAR000004617}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004618, refname=JGAR000004618}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004619, refname=JGAR000004619}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004620, refname=JGAR000004620}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004621, refname=JGAR000004621}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004622, refname=JGAR000004622}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004623, refname=JGAR000004623}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004624, refname=JGAR000004624}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004625, refname=JGAR000004625}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004626, refname=JGAR000004626}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004627, refname=JGAR000004627}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004628, refname=JGAR000004628}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004629, refname=JGAR000004629}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004630, refname=JGAR000004630}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004631, refname=JGAR000004631}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004632, refname=JGAR000004632}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004633, refname=JGAR000004633}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004634, refname=JGAR000004634}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004635, refname=JGAR000004635}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004636, refname=JGAR000004636}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004637, refname=JGAR000004637}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004638, refname=JGAR000004638}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004639, refname=JGAR000004639}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004640, refname=JGAR000004640}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004641, refname=JGAR000004641}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004642, refname=JGAR000004642}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004643, refname=JGAR000004643}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004644, refname=JGAR000004644}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004645, refname=JGAR000004645}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004646, refname=JGAR000004646}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004647, refname=JGAR000004647}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004648, refname=JGAR000004648}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004649, refname=JGAR000004649}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004650, refname=JGAR000004650}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004651, refname=JGAR000004651}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004652, refname=JGAR000004652}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004653, refname=JGAR000004653}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004654, refname=JGAR000004654}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004655, refname=JGAR000004655}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004656, refname=JGAR000004656}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004657, refname=JGAR000004657}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004658, refname=JGAR000004658}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004659, refname=JGAR000004659}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004660, refname=JGAR000004660}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004661, refname=JGAR000004661}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004662, refname=JGAR000004662}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004663, refname=JGAR000004663}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004664, refname=JGAR000004664}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004665, refname=JGAR000004665}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004666, refname=JGAR000004666}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004667, refname=JGAR000004667}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004668, refname=JGAR000004668}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004669, refname=JGAR000004669}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004670, refname=JGAR000004670}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004671, refname=JGAR000004671}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004672, refname=JGAR000004672}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004673, refname=JGAR000004673}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004674, refname=JGAR000004674}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004675, refname=JGAR000004675}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004676, refname=JGAR000004676}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004677, refname=JGAR000004677}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004678, refname=JGAR000004678}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004679, refname=JGAR000004679}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004680, refname=JGAR000004680}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004681, refname=JGAR000004681}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004682, refname=JGAR000004682}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004683, refname=JGAR000004683}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004684, refname=JGAR000004684}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004685, refname=JGAR000004685}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004686, refname=JGAR000004686}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004687, refname=JGAR000004687}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004688, refname=JGAR000004688}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004689, refname=JGAR000004689}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004690, refname=JGAR000004690}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004691, refname=JGAR000004691}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004692, refname=JGAR000004692}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004693, refname=JGAR000004693}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004694, refname=JGAR000004694}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004695, refname=JGAR000004695}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004696, refname=JGAR000004696}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004697, refname=JGAR000004697}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004698, refname=JGAR000004698}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004699, refname=JGAR000004699}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004700, refname=JGAR000004700}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004701, refname=JGAR000004701}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004702, refname=JGAR000004702}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004703, refname=JGAR000004703}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004704, refname=JGAR000004704}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004705, refname=JGAR000004705}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004706, refname=JGAR000004706}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004707, refname=JGAR000004707}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004708, refname=JGAR000004708}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004709, refname=JGAR000004709}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004710, refname=JGAR000004710}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004711, refname=JGAR000004711}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004712, refname=JGAR000004712}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004713, refname=JGAR000004713}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004714, refname=JGAR000004714}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004715, refname=JGAR000004715}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004716, refname=JGAR000004716}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004717, refname=JGAR000004717}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004718, refname=JGAR000004718}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004719, refname=JGAR000004719}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004720, refname=JGAR000004720}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004721, refname=JGAR000004721}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004722, refname=JGAR000004722}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004723, refname=JGAR000004723}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004724, refname=JGAR000004724}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004725, refname=JGAR000004725}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004726, refname=JGAR000004726}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004727, refname=JGAR000004727}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004728, refname=JGAR000004728}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004729, refname=JGAR000004729}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004730, refname=JGAR000004730}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004731, refname=JGAR000004731}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004732, refname=JGAR000004732}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004733, refname=JGAR000004733}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004734, refname=JGAR000004734}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004735, refname=JGAR000004735}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004736, refname=JGAR000004736}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004737, refname=JGAR000004737}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004738, refname=JGAR000004738}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004739, refname=JGAR000004739}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004740, refname=JGAR000004740}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004741, refname=JGAR000004741}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004742, refname=JGAR000004742}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004743, refname=JGAR000004743}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004744, refname=JGAR000004744}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004745, refname=JGAR000004745}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004746, refname=JGAR000004746}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004747, refname=JGAR000004747}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004748, refname=JGAR000004748}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004749, refname=JGAR000004749}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004750, refname=JGAR000004750}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004751, refname=JGAR000004751}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004752, refname=JGAR000004752}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004753, refname=JGAR000004753}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004754, refname=JGAR000004754}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004755, refname=JGAR000004755}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004756, refname=JGAR000004756}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004757, refname=JGAR000004757}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004758, refname=JGAR000004758}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004759, refname=JGAR000004759}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004760, refname=JGAR000004760}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004761, refname=JGAR000004761}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004762, refname=JGAR000004762}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004763, refname=JGAR000004763}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004764, refname=JGAR000004764}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004765, refname=JGAR000004765}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004766, refname=JGAR000004766}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004767, refname=JGAR000004767}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004768, refname=JGAR000004768}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004769, refname=JGAR000004769}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004770, refname=JGAR000004770}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004771, refname=JGAR000004771}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004772, refname=JGAR000004772}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004773, refname=JGAR000004773}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004774, refname=JGAR000004774}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004775, refname=JGAR000004775}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004776, refname=JGAR000004776}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004777, refname=JGAR000004777}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004778, refname=JGAR000004778}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004779, refname=JGAR000004779}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004780, refname=JGAR000004780}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004781, refname=JGAR000004781}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004782, refname=JGAR000004782}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004783, refname=JGAR000004783}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004784, refname=JGAR000004784}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004785, refname=JGAR000004785}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004786, refname=JGAR000004786}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004787, refname=JGAR000004787}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004788, refname=JGAR000004788}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004789, refname=JGAR000004789}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004790, refname=JGAR000004790}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004791, refname=JGAR000004791}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004792, refname=JGAR000004792}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004793, refname=JGAR000004793}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004794, refname=JGAR000004794}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004795, refname=JGAR000004795}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004796, refname=JGAR000004796}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004797, refname=JGAR000004797}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004798, refname=JGAR000004798}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004799, refname=JGAR000004799}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004800, refname=JGAR000004800}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004801, refname=JGAR000004801}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004802, refname=JGAR000004802}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004803, refname=JGAR000004803}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004804, refname=JGAR000004804}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004805, refname=JGAR000004805}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004806, refname=JGAR000004806}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004807, refname=JGAR000004807}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004808, refname=JGAR000004808}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004809, refname=JGAR000004809}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004810, refname=JGAR000004810}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004811, refname=JGAR000004811}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004812, refname=JGAR000004812}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004813, refname=JGAR000004813}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004814, refname=JGAR000004814}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004815, refname=JGAR000004815}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004816, refname=JGAR000004816}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004817, refname=JGAR000004817}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004818, refname=JGAR000004818}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004819, refname=JGAR000004819}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004820, refname=JGAR000004820}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004821, refname=JGAR000004821}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004822, refname=JGAR000004822}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004823, refname=JGAR000004823}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004824, refname=JGAR000004824}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004825, refname=JGAR000004825}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004826, refname=JGAR000004826}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004827, refname=JGAR000004827}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004828, refname=JGAR000004828}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004829, refname=JGAR000004829}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004830, refname=JGAR000004830}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004831, refname=JGAR000004831}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004832, refname=JGAR000004832}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004833, refname=JGAR000004833}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004834, refname=JGAR000004834}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004835, refname=JGAR000004835}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004836, refname=JGAR000004836}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004837, refname=JGAR000004837}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004838, refname=JGAR000004838}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004839, refname=JGAR000004839}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004840, refname=JGAR000004840}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004841, refname=JGAR000004841}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004842, refname=JGAR000004842}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004843, refname=JGAR000004843}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004844, refname=JGAR000004844}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004845, refname=JGAR000004845}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004846, refname=JGAR000004846}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004847, refname=JGAR000004847}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004848, refname=JGAR000004848}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004849, refname=JGAR000004849}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004850, refname=JGAR000004850}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004851, refname=JGAR000004851}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004852, refname=JGAR000004852}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004853, refname=JGAR000004853}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004854, refname=JGAR000004854}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004855, refname=JGAR000004855}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004856, refname=JGAR000004856}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004857, refname=JGAR000004857}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004858, refname=JGAR000004858}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004859, refname=JGAR000004859}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004860, refname=JGAR000004860}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004861, refname=JGAR000004861}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004862, refname=JGAR000004862}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004863, refname=JGAR000004863}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004864, refname=JGAR000004864}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004865, refname=JGAR000004865}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004866, refname=JGAR000004866}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004867, refname=JGAR000004867}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004868, refname=JGAR000004868}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004869, refname=JGAR000004869}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004870, refname=JGAR000004870}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004871, refname=JGAR000004871}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004872, refname=JGAR000004872}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004873, refname=JGAR000004873}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004874, refname=JGAR000004874}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004875, refname=JGAR000004875}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004876, refname=JGAR000004876}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004877, refname=JGAR000004877}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004878, refname=JGAR000004878}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004879, refname=JGAR000004879}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004880, refname=JGAR000004880}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004881, refname=JGAR000004881}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004882, refname=JGAR000004882}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004883, refname=JGAR000004883}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004884, refname=JGAR000004884}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004885, refname=JGAR000004885}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004886, refname=JGAR000004886}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004887, refname=JGAR000004887}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004888, refname=JGAR000004888}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004889, refname=JGAR000004889}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004890, refname=JGAR000004890}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004891, refname=JGAR000004891}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004892, refname=JGAR000004892}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004893, refname=JGAR000004893}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004894, refname=JGAR000004894}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004895, refname=JGAR000004895}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004896, refname=JGAR000004896}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004897, refname=JGAR000004897}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004898, refname=JGAR000004898}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004899, refname=JGAR000004899}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004900, refname=JGAR000004900}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004901, refname=JGAR000004901}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004902, refname=JGAR000004902}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004903, refname=JGAR000004903}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004904, refname=JGAR000004904}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004905, refname=JGAR000004905}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004906, refname=JGAR000004906}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004907, refname=JGAR000004907}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004908, refname=JGAR000004908}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004909, refname=JGAR000004909}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004910, refname=JGAR000004910}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004911, refname=JGAR000004911}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004912, refname=JGAR000004912}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004913, refname=JGAR000004913}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004914, refname=JGAR000004914}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004915, refname=JGAR000004915}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004916, refname=JGAR000004916}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004917, refname=JGAR000004917}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004918, refname=JGAR000004918}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004919, refname=JGAR000004919}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004920, refname=JGAR000004920}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004921, refname=JGAR000004921}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004922, refname=JGAR000004922}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004923, refname=JGAR000004923}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004924, refname=JGAR000004924}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004925, refname=JGAR000004925}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004926, refname=JGAR000004926}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004927, refname=JGAR000004927}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004928, refname=JGAR000004928}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004929, refname=JGAR000004929}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004930, refname=JGAR000004930}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004931, refname=JGAR000004931}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004932, refname=JGAR000004932}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004933, refname=JGAR000004933}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004934, refname=JGAR000004934}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004935, refname=JGAR000004935}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004936, refname=JGAR000004936}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004937, refname=JGAR000004937}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004938, refname=JGAR000004938}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004939, refname=JGAR000004939}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004940, refname=JGAR000004940}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004941, refname=JGAR000004941}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004942, refname=JGAR000004942}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004943, refname=JGAR000004943}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004944, refname=JGAR000004944}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004945, refname=JGAR000004945}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004946, refname=JGAR000004946}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004947, refname=JGAR000004947}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004948, refname=JGAR000004948}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004949, refname=JGAR000004949}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004950, refname=JGAR000004950}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004951, refname=JGAR000004951}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004952, refname=JGAR000004952}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004953, refname=JGAR000004953}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004954, refname=JGAR000004954}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004955, refname=JGAR000004955}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004956, refname=JGAR000004956}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004957, refname=JGAR000004957}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004958, refname=JGAR000004958}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004959, refname=JGAR000004959}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004960, refname=JGAR000004960}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004961, refname=JGAR000004961}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004962, refname=JGAR000004962}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004963, refname=JGAR000004963}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004964, refname=JGAR000004964}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004965, refname=JGAR000004965}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004966, refname=JGAR000004966}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004967, refname=JGAR000004967}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004968, refname=JGAR000004968}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004969, refname=JGAR000004969}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004970, refname=JGAR000004970}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004971, refname=JGAR000004971}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004972, refname=JGAR000004972}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004973, refname=JGAR000004973}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004974, refname=JGAR000004974}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004975, refname=JGAR000004975}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004976, refname=JGAR000004976}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004977, refname=JGAR000004977}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004978, refname=JGAR000004978}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004979, refname=JGAR000004979}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004980, refname=JGAR000004980}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004981, refname=JGAR000004981}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004982, refname=JGAR000004982}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004983, refname=JGAR000004983}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004984, refname=JGAR000004984}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004985, refname=JGAR000004985}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004986, refname=JGAR000004986}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004987, refname=JGAR000004987}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004988, refname=JGAR000004988}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004989, refname=JGAR000004989}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004990, refname=JGAR000004990}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004991, refname=JGAR000004991}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004992, refname=JGAR000004992}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004993, refname=JGAR000004993}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004994, refname=JGAR000004994}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004995, refname=JGAR000004995}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004996, refname=JGAR000004996}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004997, refname=JGAR000004997}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004998, refname=JGAR000004998}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000004999, refname=JGAR000004999}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005000, refname=JGAR000005000}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005001, refname=JGAR000005001}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005002, refname=JGAR000005002}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005003, refname=JGAR000005003}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005004, refname=JGAR000005004}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005005, refname=JGAR000005005}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005006, refname=JGAR000005006}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005007, refname=JGAR000005007}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005008, refname=JGAR000005008}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005009, refname=JGAR000005009}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005010, refname=JGAR000005010}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005011, refname=JGAR000005011}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005012, refname=JGAR000005012}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005013, refname=JGAR000005013}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005014, refname=JGAR000005014}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005015, refname=JGAR000005015}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005016, refname=JGAR000005016}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005017, refname=JGAR000005017}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005018, refname=JGAR000005018}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005019, refname=JGAR000005019}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005020, refname=JGAR000005020}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005021, refname=JGAR000005021}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005022, refname=JGAR000005022}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005023, refname=JGAR000005023}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005024, refname=JGAR000005024}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005025, refname=JGAR000005025}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005026, refname=JGAR000005026}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005027, refname=JGAR000005027}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005028, refname=JGAR000005028}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005029, refname=JGAR000005029}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005030, refname=JGAR000005030}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005031, refname=JGAR000005031}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005032, refname=JGAR000005032}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005033, refname=JGAR000005033}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005034, refname=JGAR000005034}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005035, refname=JGAR000005035}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005036, refname=JGAR000005036}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005037, refname=JGAR000005037}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005038, refname=JGAR000005038}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005039, refname=JGAR000005039}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005040, refname=JGAR000005040}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005041, refname=JGAR000005041}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005042, refname=JGAR000005042}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005043, refname=JGAR000005043}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005044, refname=JGAR000005044}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005045, refname=JGAR000005045}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005046, refname=JGAR000005046}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005047, refname=JGAR000005047}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005048, refname=JGAR000005048}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005049, refname=JGAR000005049}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005050, refname=JGAR000005050}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005051, refname=JGAR000005051}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005052, refname=JGAR000005052}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005053, refname=JGAR000005053}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005054, refname=JGAR000005054}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005055, refname=JGAR000005055}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005056, refname=JGAR000005056}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005057, refname=JGAR000005057}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005058, refname=JGAR000005058}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005059, refname=JGAR000005059}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005060, refname=JGAR000005060}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005061, refname=JGAR000005061}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005062, refname=JGAR000005062}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005063, refname=JGAR000005063}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005064, refname=JGAR000005064}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005065, refname=JGAR000005065}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005066, refname=JGAR000005066}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005067, refname=JGAR000005067}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005068, refname=JGAR000005068}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005069, refname=JGAR000005069}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005070, refname=JGAR000005070}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005071, refname=JGAR000005071}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005072, refname=JGAR000005072}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005073, refname=JGAR000005073}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005074, refname=JGAR000005074}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005075, refname=JGAR000005075}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005076, refname=JGAR000005076}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005077, refname=JGAR000005077}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005078, refname=JGAR000005078}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005079, refname=JGAR000005079}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005080, refname=JGAR000005080}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005081, refname=JGAR000005081}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005082, refname=JGAR000005082}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005083, refname=JGAR000005083}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005084, refname=JGAR000005084}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005085, refname=JGAR000005085}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005086, refname=JGAR000005086}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005087, refname=JGAR000005087}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005088, refname=JGAR000005088}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005089, refname=JGAR000005089}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005090, refname=JGAR000005090}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005091, refname=JGAR000005091}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005092, refname=JGAR000005092}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005093, refname=JGAR000005093}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005094, refname=JGAR000005094}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005095, refname=JGAR000005095}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005096, refname=JGAR000005096}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005097, refname=JGAR000005097}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005098, refname=JGAR000005098}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005099, refname=JGAR000005099}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005100, refname=JGAR000005100}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005101, refname=JGAR000005101}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005102, refname=JGAR000005102}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005103, refname=JGAR000005103}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005104, refname=JGAR000005104}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005105, refname=JGAR000005105}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005106, refname=JGAR000005106}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005107, refname=JGAR000005107}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005108, refname=JGAR000005108}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005109, refname=JGAR000005109}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005110, refname=JGAR000005110}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005111, refname=JGAR000005111}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005112, refname=JGAR000005112}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005113, refname=JGAR000005113}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005114, refname=JGAR000005114}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005115, refname=JGAR000005115}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005116, refname=JGAR000005116}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005117, refname=JGAR000005117}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005118, refname=JGAR000005118}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005119, refname=JGAR000005119}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005120, refname=JGAR000005120}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005121, refname=JGAR000005121}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005122, refname=JGAR000005122}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005123, refname=JGAR000005123}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005124, refname=JGAR000005124}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005125, refname=JGAR000005125}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005126, refname=JGAR000005126}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005127, refname=JGAR000005127}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005128, refname=JGAR000005128}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005129, refname=JGAR000005129}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005130, refname=JGAR000005130}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005131, refname=JGAR000005131}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005132, refname=JGAR000005132}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005133, refname=JGAR000005133}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005134, refname=JGAR000005134}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005135, refname=JGAR000005135}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005136, refname=JGAR000005136}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005137, refname=JGAR000005137}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005138, refname=JGAR000005138}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005139, refname=JGAR000005139}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005140, refname=JGAR000005140}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005141, refname=JGAR000005141}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005142, refname=JGAR000005142}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005143, refname=JGAR000005143}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005144, refname=JGAR000005144}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005145, refname=JGAR000005145}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005146, refname=JGAR000005146}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005147, refname=JGAR000005147}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005148, refname=JGAR000005148}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005149, refname=JGAR000005149}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005150, refname=JGAR000005150}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005151, refname=JGAR000005151}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005152, refname=JGAR000005152}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005153, refname=JGAR000005153}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005154, refname=JGAR000005154}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005155, refname=JGAR000005155}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005156, refname=JGAR000005156}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005157, refname=JGAR000005157}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005158, refname=JGAR000005158}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005159, refname=JGAR000005159}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005160, refname=JGAR000005160}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005161, refname=JGAR000005161}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005162, refname=JGAR000005162}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005163, refname=JGAR000005163}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005164, refname=JGAR000005164}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005165, refname=JGAR000005165}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005166, refname=JGAR000005166}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005167, refname=JGAR000005167}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005168, refname=JGAR000005168}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005169, refname=JGAR000005169}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005170, refname=JGAR000005170}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005171, refname=JGAR000005171}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005172, refname=JGAR000005172}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005173, refname=JGAR000005173}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005174, refname=JGAR000005174}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005175, refname=JGAR000005175}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005176, refname=JGAR000005176}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005177, refname=JGAR000005177}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005178, refname=JGAR000005178}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005179, refname=JGAR000005179}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005180, refname=JGAR000005180}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005181, refname=JGAR000005181}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005182, refname=JGAR000005182}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005183, refname=JGAR000005183}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005184, refname=JGAR000005184}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005185, refname=JGAR000005185}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005186, refname=JGAR000005186}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005187, refname=JGAR000005187}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005188, refname=JGAR000005188}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005189, refname=JGAR000005189}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005190, refname=JGAR000005190}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005191, refname=JGAR000005191}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005192, refname=JGAR000005192}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005193, refname=JGAR000005193}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005194, refname=JGAR000005194}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005195, refname=JGAR000005195}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005196, refname=JGAR000005196}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005197, refname=JGAR000005197}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005198, refname=JGAR000005198}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005199, refname=JGAR000005199}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005200, refname=JGAR000005200}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005201, refname=JGAR000005201}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005202, refname=JGAR000005202}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005203, refname=JGAR000005203}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005204, refname=JGAR000005204}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005205, refname=JGAR000005205}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005206, refname=JGAR000005206}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005207, refname=JGAR000005207}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005208, refname=JGAR000005208}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005209, refname=JGAR000005209}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005210, refname=JGAR000005210}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005211, refname=JGAR000005211}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005212, refname=JGAR000005212}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005213, refname=JGAR000005213}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005214, refname=JGAR000005214}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005215, refname=JGAR000005215}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005216, refname=JGAR000005216}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005217, refname=JGAR000005217}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005218, refname=JGAR000005218}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005219, refname=JGAR000005219}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005220, refname=JGAR000005220}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005221, refname=JGAR000005221}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005222, refname=JGAR000005222}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005223, refname=JGAR000005223}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005224, refname=JGAR000005224}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005225, refname=JGAR000005225}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005226, refname=JGAR000005226}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005227, refname=JGAR000005227}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005228, refname=JGAR000005228}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005229, refname=JGAR000005229}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005230, refname=JGAR000005230}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005231, refname=JGAR000005231}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005232, refname=JGAR000005232}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005233, refname=JGAR000005233}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005234, refname=JGAR000005234}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005235, refname=JGAR000005235}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005236, refname=JGAR000005236}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005237, refname=JGAR000005237}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005238, refname=JGAR000005238}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005239, refname=JGAR000005239}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005240, refname=JGAR000005240}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005241, refname=JGAR000005241}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005242, refname=JGAR000005242}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005243, refname=JGAR000005243}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005244, refname=JGAR000005244}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005245, refname=JGAR000005245}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005246, refname=JGAR000005246}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005247, refname=JGAR000005247}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005248, refname=JGAR000005248}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005249, refname=JGAR000005249}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005250, refname=JGAR000005250}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005251, refname=JGAR000005251}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005252, refname=JGAR000005252}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005253, refname=JGAR000005253}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005254, refname=JGAR000005254}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005255, refname=JGAR000005255}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005256, refname=JGAR000005256}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005257, refname=JGAR000005257}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005258, refname=JGAR000005258}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005259, refname=JGAR000005259}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005260, refname=JGAR000005260}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005261, refname=JGAR000005261}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005262, refname=JGAR000005262}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005263, refname=JGAR000005263}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005264, refname=JGAR000005264}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005265, refname=JGAR000005265}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005266, refname=JGAR000005266}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005267, refname=JGAR000005267}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005268, refname=JGAR000005268}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005269, refname=JGAR000005269}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005270, refname=JGAR000005270}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005271, refname=JGAR000005271}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005272, refname=JGAR000005272}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005273, refname=JGAR000005273}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005274, refname=JGAR000005274}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005275, refname=JGAR000005275}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005276, refname=JGAR000005276}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005277, refname=JGAR000005277}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005278, refname=JGAR000005278}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005279, refname=JGAR000005279}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005280, refname=JGAR000005280}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005281, refname=JGAR000005281}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005282, refname=JGAR000005282}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005283, refname=JGAR000005283}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005284, refname=JGAR000005284}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005285, refname=JGAR000005285}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005286, refname=JGAR000005286}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005287, refname=JGAR000005287}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005288, refname=JGAR000005288}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005289, refname=JGAR000005289}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005290, refname=JGAR000005290}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005291, refname=JGAR000005291}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005292, refname=JGAR000005292}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005293, refname=JGAR000005293}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005294, refname=JGAR000005294}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005295, refname=JGAR000005295}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005296, refname=JGAR000005296}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005297, refname=JGAR000005297}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005298, refname=JGAR000005298}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005299, refname=JGAR000005299}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005300, refname=JGAR000005300}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005301, refname=JGAR000005301}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005302, refname=JGAR000005302}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005303, refname=JGAR000005303}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005304, refname=JGAR000005304}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005305, refname=JGAR000005305}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005306, refname=JGAR000005306}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005307, refname=JGAR000005307}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005308, refname=JGAR000005308}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005309, refname=JGAR000005309}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005310, refname=JGAR000005310}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005311, refname=JGAR000005311}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005312, refname=JGAR000005312}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005313, refname=JGAR000005313}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005314, refname=JGAR000005314}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005315, refname=JGAR000005315}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005316, refname=JGAR000005316}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005317, refname=JGAR000005317}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005318, refname=JGAR000005318}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005319, refname=JGAR000005319}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005320, refname=JGAR000005320}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005321, refname=JGAR000005321}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005322, refname=JGAR000005322}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005323, refname=JGAR000005323}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005324, refname=JGAR000005324}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005325, refname=JGAR000005325}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005326, refname=JGAR000005326}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005327, refname=JGAR000005327}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005328, refname=JGAR000005328}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005329, refname=JGAR000005329}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005330, refname=JGAR000005330}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005331, refname=JGAR000005331}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005332, refname=JGAR000005332}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005333, refname=JGAR000005333}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005334, refname=JGAR000005334}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005335, refname=JGAR000005335}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005336, refname=JGAR000005336}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005337, refname=JGAR000005337}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005338, refname=JGAR000005338}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005339, refname=JGAR000005339}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005340, refname=JGAR000005340}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005341, refname=JGAR000005341}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005342, refname=JGAR000005342}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005343, refname=JGAR000005343}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005344, refname=JGAR000005344}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005345, refname=JGAR000005345}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005346, refname=JGAR000005346}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005347, refname=JGAR000005347}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005348, refname=JGAR000005348}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005349, refname=JGAR000005349}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005350, refname=JGAR000005350}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005351, refname=JGAR000005351}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005352, refname=JGAR000005352}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005353, refname=JGAR000005353}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005354, refname=JGAR000005354}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005355, refname=JGAR000005355}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005356, refname=JGAR000005356}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005357, refname=JGAR000005357}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005358, refname=JGAR000005358}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005359, refname=JGAR000005359}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005360, refname=JGAR000005360}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005361, refname=JGAR000005361}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005362, refname=JGAR000005362}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005363, refname=JGAR000005363}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005364, refname=JGAR000005364}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005365, refname=JGAR000005365}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005366, refname=JGAR000005366}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005367, refname=JGAR000005367}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005368, refname=JGAR000005368}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005369, refname=JGAR000005369}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005370, refname=JGAR000005370}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005371, refname=JGAR000005371}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005372, refname=JGAR000005372}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005373, refname=JGAR000005373}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005374, refname=JGAR000005374}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005375, refname=JGAR000005375}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005376, refname=JGAR000005376}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005377, refname=JGAR000005377}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005378, refname=JGAR000005378}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005379, refname=JGAR000005379}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005380, refname=JGAR000005380}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005381, refname=JGAR000005381}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005382, refname=JGAR000005382}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005383, refname=JGAR000005383}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005384, refname=JGAR000005384}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005385, refname=JGAR000005385}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005386, refname=JGAR000005386}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005387, refname=JGAR000005387}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005388, refname=JGAR000005388}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005389, refname=JGAR000005389}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005390, refname=JGAR000005390}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005391, refname=JGAR000005391}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005392, refname=JGAR000005392}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005393, refname=JGAR000005393}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005394, refname=JGAR000005394}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005395, refname=JGAR000005395}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005396, refname=JGAR000005396}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005397, refname=JGAR000005397}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005398, refname=JGAR000005398}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005399, refname=JGAR000005399}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005400, refname=JGAR000005400}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005401, refname=JGAR000005401}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005402, refname=JGAR000005402}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005403, refname=JGAR000005403}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005404, refname=JGAR000005404}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005405, refname=JGAR000005405}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005406, refname=JGAR000005406}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005407, refname=JGAR000005407}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005408, refname=JGAR000005408}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005409, refname=JGAR000005409}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005410, refname=JGAR000005410}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005411, refname=JGAR000005411}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005412, refname=JGAR000005412}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005413, refname=JGAR000005413}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005414, refname=JGAR000005414}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005415, refname=JGAR000005415}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005416, refname=JGAR000005416}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005417, refname=JGAR000005417}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005418, refname=JGAR000005418}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005419, refname=JGAR000005419}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005420, refname=JGAR000005420}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005421, refname=JGAR000005421}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005422, refname=JGAR000005422}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005423, refname=JGAR000005423}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005424, refname=JGAR000005424}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005425, refname=JGAR000005425}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005426, refname=JGAR000005426}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005427, refname=JGAR000005427}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005428, refname=JGAR000005428}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005429, refname=JGAR000005429}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005430, refname=JGAR000005430}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005431, refname=JGAR000005431}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005432, refname=JGAR000005432}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005433, refname=JGAR000005433}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005434, refname=JGAR000005434}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005435, refname=JGAR000005435}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005436, refname=JGAR000005436}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005437, refname=JGAR000005437}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005438, refname=JGAR000005438}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005439, refname=JGAR000005439}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005440, refname=JGAR000005440}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005441, refname=JGAR000005441}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005442, refname=JGAR000005442}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005443, refname=JGAR000005443}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005444, refname=JGAR000005444}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005445, refname=JGAR000005445}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005446, refname=JGAR000005446}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005447, refname=JGAR000005447}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005448, refname=JGAR000005448}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005449, refname=JGAR000005449}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005450, refname=JGAR000005450}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005451, refname=JGAR000005451}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005452, refname=JGAR000005452}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005453, refname=JGAR000005453}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005454, refname=JGAR000005454}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005455, refname=JGAR000005455}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005456, refname=JGAR000005456}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005457, refname=JGAR000005457}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005458, refname=JGAR000005458}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005459, refname=JGAR000005459}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005460, refname=JGAR000005460}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005461, refname=JGAR000005461}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005462, refname=JGAR000005462}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005463, refname=JGAR000005463}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005464, refname=JGAR000005464}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005465, refname=JGAR000005465}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005466, refname=JGAR000005466}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005467, refname=JGAR000005467}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005468, refname=JGAR000005468}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005469, refname=JGAR000005469}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005470, refname=JGAR000005470}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005471, refname=JGAR000005471}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005472, refname=JGAR000005472}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005473, refname=JGAR000005473}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005474, refname=JGAR000005474}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005475, refname=JGAR000005475}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005476, refname=JGAR000005476}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005477, refname=JGAR000005477}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005478, refname=JGAR000005478}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005479, refname=JGAR000005479}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005480, refname=JGAR000005480}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005481, refname=JGAR000005481}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005482, refname=JGAR000005482}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005483, refname=JGAR000005483}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005484, refname=JGAR000005484}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005485, refname=JGAR000005485}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005486, refname=JGAR000005486}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005487, refname=JGAR000005487}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005488, refname=JGAR000005488}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005489, refname=JGAR000005489}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005490, refname=JGAR000005490}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005491, refname=JGAR000005491}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005492, refname=JGAR000005492}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005493, refname=JGAR000005493}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005494, refname=JGAR000005494}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005495, refname=JGAR000005495}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005496, refname=JGAR000005496}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005497, refname=JGAR000005497}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005498, refname=JGAR000005498}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005499, refname=JGAR000005499}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005500, refname=JGAR000005500}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005501, refname=JGAR000005501}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005502, refname=JGAR000005502}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005503, refname=JGAR000005503}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005504, refname=JGAR000005504}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005505, refname=JGAR000005505}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005506, refname=JGAR000005506}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005507, refname=JGAR000005507}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005508, refname=JGAR000005508}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005509, refname=JGAR000005509}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005510, refname=JGAR000005510}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005511, refname=JGAR000005511}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005512, refname=JGAR000005512}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005513, refname=JGAR000005513}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005514, refname=JGAR000005514}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005515, refname=JGAR000005515}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005516, refname=JGAR000005516}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005517, refname=JGAR000005517}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005518, refname=JGAR000005518}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005519, refname=JGAR000005519}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005520, refname=JGAR000005520}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005521, refname=JGAR000005521}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005522, refname=JGAR000005522}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005523, refname=JGAR000005523}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005524, refname=JGAR000005524}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005525, refname=JGAR000005525}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005526, refname=JGAR000005526}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005527, refname=JGAR000005527}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005528, refname=JGAR000005528}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005529, refname=JGAR000005529}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005530, refname=JGAR000005530}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005531, refname=JGAR000005531}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005532, refname=JGAR000005532}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005533, refname=JGAR000005533}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005534, refname=JGAR000005534}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005535, refname=JGAR000005535}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005536, refname=JGAR000005536}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005537, refname=JGAR000005537}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005538, refname=JGAR000005538}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005539, refname=JGAR000005539}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005540, refname=JGAR000005540}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005541, refname=JGAR000005541}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005542, refname=JGAR000005542}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005543, refname=JGAR000005543}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005544, refname=JGAR000005544}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005545, refname=JGAR000005545}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005546, refname=JGAR000005546}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005547, refname=JGAR000005547}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005548, refname=JGAR000005548}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005549, refname=JGAR000005549}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005550, refname=JGAR000005550}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005551, refname=JGAR000005551}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005552, refname=JGAR000005552}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005553, refname=JGAR000005553}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005554, refname=JGAR000005554}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005555, refname=JGAR000005555}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005556, refname=JGAR000005556}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005557, refname=JGAR000005557}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005558, refname=JGAR000005558}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005559, refname=JGAR000005559}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005560, refname=JGAR000005560}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005561, refname=JGAR000005561}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005562, refname=JGAR000005562}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005563, refname=JGAR000005563}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005564, refname=JGAR000005564}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005565, refname=JGAR000005565}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005566, refname=JGAR000005566}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005567, refname=JGAR000005567}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005568, refname=JGAR000005568}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005569, refname=JGAR000005569}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005570, refname=JGAR000005570}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005571, refname=JGAR000005571}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005572, refname=JGAR000005572}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005573, refname=JGAR000005573}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005574, refname=JGAR000005574}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005575, refname=JGAR000005575}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005576, refname=JGAR000005576}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005577, refname=JGAR000005577}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005578, refname=JGAR000005578}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005579, refname=JGAR000005579}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005580, refname=JGAR000005580}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005581, refname=JGAR000005581}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005582, refname=JGAR000005582}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005583, refname=JGAR000005583}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005584, refname=JGAR000005584}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005585, refname=JGAR000005585}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005586, refname=JGAR000005586}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005587, refname=JGAR000005587}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005588, refname=JGAR000005588}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005589, refname=JGAR000005589}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005590, refname=JGAR000005590}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005591, refname=JGAR000005591}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005592, refname=JGAR000005592}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005593, refname=JGAR000005593}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005594, refname=JGAR000005594}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005595, refname=JGAR000005595}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005596, refname=JGAR000005596}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005597, refname=JGAR000005597}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005598, refname=JGAR000005598}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005599, refname=JGAR000005599}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005600, refname=JGAR000005600}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005601, refname=JGAR000005601}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005602, refname=JGAR000005602}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005603, refname=JGAR000005603}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005604, refname=JGAR000005604}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005605, refname=JGAR000005605}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005606, refname=JGAR000005606}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005607, refname=JGAR000005607}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005608, refname=JGAR000005608}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005609, refname=JGAR000005609}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005610, refname=JGAR000005610}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005611, refname=JGAR000005611}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005612, refname=JGAR000005612}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005613, refname=JGAR000005613}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005614, refname=JGAR000005614}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005615, refname=JGAR000005615}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005616, refname=JGAR000005616}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005617, refname=JGAR000005617}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005618, refname=JGAR000005618}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005619, refname=JGAR000005619}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005620, refname=JGAR000005620}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005621, refname=JGAR000005621}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005622, refname=JGAR000005622}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005623, refname=JGAR000005623}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005624, refname=JGAR000005624}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005625, refname=JGAR000005625}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005626, refname=JGAR000005626}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005627, refname=JGAR000005627}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005628, refname=JGAR000005628}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005629, refname=JGAR000005629}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005630, refname=JGAR000005630}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005631, refname=JGAR000005631}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005632, refname=JGAR000005632}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005633, refname=JGAR000005633}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005634, refname=JGAR000005634}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005635, refname=JGAR000005635}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005636, refname=JGAR000005636}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005637, refname=JGAR000005637}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000005638, refname=JGAR000005638}]}

DESCRIPTION : Genotypes data for Nagahama Cohort by following 2 file formats are included. 1) Final report format from Illumina Genome studio. This file contains signal intensities from experiment. 2) Binary ped format for plink software.

alias : JSUB000016_Dataset_0001

ANALYSIS_REFS : {ANALYSIS_REF={refcenter=Individual, accession=JGAZ000000034, refname=JGAZ000000034}}

IDENTIFIERS : {SECONDARY_ID=JGAD00000000012}

TITLE : Genotype data for Nagahama Cohort

accession : JGAD000012

POLICY_REF : {refcenter=NBDC, accession=JGAP000001, refname=JGAP000001}

distribution JSON JSON-LD
dateCreated 2014-12-24T08:04:53+0000
dateModified 2020-09-24T08:18:11+0000
datePublished 2020-09-28T02:15:19+0000