ddbj > jga-dataset > JGAD000220
identifier JGAD000220
type jga-dataset
sameAs
organism Homo sapiens
dbXrefs JGAS000114 JGAP000001 JGAC000001
properties

DATASET_TYPE : Whole genome sequencing

center_name : Individual

DATA_REFS : {DATA_REF=[{refcenter=Individual, accession=JGAR000048214, refname=JGAR000048214}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048215, refname=JGAR000048215}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048216, refname=JGAR000048216}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048217, refname=JGAR000048217}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048218, refname=JGAR000048218}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048219, refname=JGAR000048219}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048220, refname=JGAR000048220}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048221, refname=JGAR000048221}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048222, refname=JGAR000048222}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048223, refname=JGAR000048223}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048224, refname=JGAR000048224}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048225, refname=JGAR000048225}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048226, refname=JGAR000048226}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048227, refname=JGAR000048227}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048228, refname=JGAR000048228}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048229, refname=JGAR000048229}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048230, refname=JGAR000048230}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048231, refname=JGAR000048231}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048232, refname=JGAR000048232}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048233, refname=JGAR000048233}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048234, refname=JGAR000048234}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048235, refname=JGAR000048235}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048236, refname=JGAR000048236}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048237, refname=JGAR000048237}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048238, refname=JGAR000048238}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048239, refname=JGAR000048239}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048240, refname=JGAR000048240}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048241, refname=JGAR000048241}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048242, refname=JGAR000048242}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048243, refname=JGAR000048243}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048244, refname=JGAR000048244}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048245, refname=JGAR000048245}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048246, refname=JGAR000048246}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048247, refname=JGAR000048247}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048248, refname=JGAR000048248}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048249, refname=JGAR000048249}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048250, refname=JGAR000048250}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048251, refname=JGAR000048251}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048252, refname=JGAR000048252}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048253, refname=JGAR000048253}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048254, refname=JGAR000048254}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048255, refname=JGAR000048255}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048256, refname=JGAR000048256}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048257, refname=JGAR000048257}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048258, refname=JGAR000048258}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048259, refname=JGAR000048259}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048260, refname=JGAR000048260}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048261, refname=JGAR000048261}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048262, refname=JGAR000048262}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048263, refname=JGAR000048263}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048264, refname=JGAR000048264}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048265, refname=JGAR000048265}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048266, refname=JGAR000048266}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048267, refname=JGAR000048267}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048268, refname=JGAR000048268}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048269, refname=JGAR000048269}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048270, refname=JGAR000048270}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048271, refname=JGAR000048271}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048272, refname=JGAR000048272}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048273, refname=JGAR000048273}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048274, refname=JGAR000048274}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048275, refname=JGAR000048275}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048276, refname=JGAR000048276}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048277, refname=JGAR000048277}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048278, refname=JGAR000048278}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048279, refname=JGAR000048279}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048280, refname=JGAR000048280}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048281, refname=JGAR000048281}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048282, refname=JGAR000048282}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048283, refname=JGAR000048283}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048284, refname=JGAR000048284}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048285, refname=JGAR000048285}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048286, refname=JGAR000048286}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048287, refname=JGAR000048287}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048288, refname=JGAR000048288}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048289, refname=JGAR000048289}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048290, refname=JGAR000048290}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048291, refname=JGAR000048291}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048292, refname=JGAR000048292}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048293, refname=JGAR000048293}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048294, refname=JGAR000048294}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048295, refname=JGAR000048295}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048296, refname=JGAR000048296}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048297, refname=JGAR000048297}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048298, refname=JGAR000048298}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048299, refname=JGAR000048299}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048300, refname=JGAR000048300}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048301, refname=JGAR000048301}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048302, refname=JGAR000048302}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048303, refname=JGAR000048303}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048304, refname=JGAR000048304}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048305, refname=JGAR000048305}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048306, refname=JGAR000048306}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048307, refname=JGAR000048307}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048308, refname=JGAR000048308}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048309, refname=JGAR000048309}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048310, refname=JGAR000048310}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048311, refname=JGAR000048311}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048312, refname=JGAR000048312}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048313, refname=JGAR000048313}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048314, refname=JGAR000048314}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048315, refname=JGAR000048315}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048316, refname=JGAR000048316}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048317, refname=JGAR000048317}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048318, refname=JGAR000048318}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048319, refname=JGAR000048319}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048320, refname=JGAR000048320}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048321, refname=JGAR000048321}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048322, refname=JGAR000048322}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048323, refname=JGAR000048323}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048324, refname=JGAR000048324}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048325, refname=JGAR000048325}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048326, refname=JGAR000048326}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048327, refname=JGAR000048327}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048328, refname=JGAR000048328}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048329, refname=JGAR000048329}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048330, refname=JGAR000048330}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048331, refname=JGAR000048331}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048332, refname=JGAR000048332}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048333, refname=JGAR000048333}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048334, refname=JGAR000048334}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048335, refname=JGAR000048335}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048336, refname=JGAR000048336}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048337, refname=JGAR000048337}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048338, refname=JGAR000048338}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048339, refname=JGAR000048339}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048340, refname=JGAR000048340}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048341, refname=JGAR000048341}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048342, refname=JGAR000048342}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048343, refname=JGAR000048343}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048344, refname=JGAR000048344}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048345, refname=JGAR000048345}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048346, refname=JGAR000048346}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048347, refname=JGAR000048347}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048348, refname=JGAR000048348}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048349, refname=JGAR000048349}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048350, refname=JGAR000048350}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048351, refname=JGAR000048351}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048352, refname=JGAR000048352}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048353, refname=JGAR000048353}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048354, refname=JGAR000048354}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048355, refname=JGAR000048355}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048356, refname=JGAR000048356}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048357, refname=JGAR000048357}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048358, refname=JGAR000048358}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048359, refname=JGAR000048359}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048360, refname=JGAR000048360}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048361, refname=JGAR000048361}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048362, refname=JGAR000048362}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048363, refname=JGAR000048363}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048364, refname=JGAR000048364}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048365, refname=JGAR000048365}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048366, refname=JGAR000048366}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048367, refname=JGAR000048367}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048368, refname=JGAR000048368}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048369, refname=JGAR000048369}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048370, refname=JGAR000048370}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048371, refname=JGAR000048371}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048372, refname=JGAR000048372}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048373, refname=JGAR000048373}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048374, refname=JGAR000048374}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048375, refname=JGAR000048375}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048376, refname=JGAR000048376}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048377, refname=JGAR000048377}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048378, refname=JGAR000048378}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048379, refname=JGAR000048379}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048380, refname=JGAR000048380}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048381, refname=JGAR000048381}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048382, refname=JGAR000048382}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048383, refname=JGAR000048383}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048384, refname=JGAR000048384}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048385, refname=JGAR000048385}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048386, refname=JGAR000048386}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048387, refname=JGAR000048387}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048388, refname=JGAR000048388}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048389, refname=JGAR000048389}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048390, refname=JGAR000048390}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048391, refname=JGAR000048391}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048392, refname=JGAR000048392}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048393, refname=JGAR000048393}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048394, refname=JGAR000048394}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048395, refname=JGAR000048395}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048396, refname=JGAR000048396}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048397, refname=JGAR000048397}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048398, refname=JGAR000048398}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048399, refname=JGAR000048399}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048400, refname=JGAR000048400}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048401, refname=JGAR000048401}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048402, refname=JGAR000048402}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048403, refname=JGAR000048403}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048404, refname=JGAR000048404}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048405, refname=JGAR000048405}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048406, refname=JGAR000048406}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048407, refname=JGAR000048407}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048408, refname=JGAR000048408}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048409, refname=JGAR000048409}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048410, refname=JGAR000048410}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048411, refname=JGAR000048411}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048412, refname=JGAR000048412}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048413, refname=JGAR000048413}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048414, refname=JGAR000048414}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048415, refname=JGAR000048415}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048416, refname=JGAR000048416}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048417, refname=JGAR000048417}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048418, refname=JGAR000048418}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048419, refname=JGAR000048419}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048420, refname=JGAR000048420}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048421, refname=JGAR000048421}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048422, refname=JGAR000048422}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048423, refname=JGAR000048423}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048424, refname=JGAR000048424}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048425, refname=JGAR000048425}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048426, refname=JGAR000048426}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048427, refname=JGAR000048427}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048428, refname=JGAR000048428}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048429, refname=JGAR000048429}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048430, refname=JGAR000048430}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048431, refname=JGAR000048431}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048432, refname=JGAR000048432}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048433, refname=JGAR000048433}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048434, refname=JGAR000048434}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048435, refname=JGAR000048435}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048436, refname=JGAR000048436}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048437, refname=JGAR000048437}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048438, refname=JGAR000048438}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048439, refname=JGAR000048439}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048440, refname=JGAR000048440}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048441, refname=JGAR000048441}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048442, refname=JGAR000048442}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048443, refname=JGAR000048443}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048444, refname=JGAR000048444}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048445, refname=JGAR000048445}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048446, refname=JGAR000048446}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048447, refname=JGAR000048447}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048448, refname=JGAR000048448}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048449, refname=JGAR000048449}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048450, refname=JGAR000048450}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048451, refname=JGAR000048451}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048452, refname=JGAR000048452}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048453, refname=JGAR000048453}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048454, refname=JGAR000048454}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048455, refname=JGAR000048455}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048456, refname=JGAR000048456}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048457, refname=JGAR000048457}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048458, refname=JGAR000048458}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048459, refname=JGAR000048459}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048460, refname=JGAR000048460}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048461, refname=JGAR000048461}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048462, refname=JGAR000048462}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048463, refname=JGAR000048463}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048464, refname=JGAR000048464}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048465, refname=JGAR000048465}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048466, refname=JGAR000048466}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048467, refname=JGAR000048467}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048468, refname=JGAR000048468}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048469, refname=JGAR000048469}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048470, refname=JGAR000048470}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048471, refname=JGAR000048471}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048472, refname=JGAR000048472}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048473, refname=JGAR000048473}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048474, refname=JGAR000048474}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048475, refname=JGAR000048475}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048476, refname=JGAR000048476}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048477, refname=JGAR000048477}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048478, refname=JGAR000048478}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048479, refname=JGAR000048479}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048480, refname=JGAR000048480}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048481, refname=JGAR000048481}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048482, refname=JGAR000048482}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048483, refname=JGAR000048483}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048484, refname=JGAR000048484}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048485, refname=JGAR000048485}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048486, refname=JGAR000048486}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048487, refname=JGAR000048487}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048488, refname=JGAR000048488}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048489, refname=JGAR000048489}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048490, refname=JGAR000048490}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048491, refname=JGAR000048491}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048492, refname=JGAR000048492}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048493, refname=JGAR000048493}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048494, refname=JGAR000048494}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048495, refname=JGAR000048495}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048496, refname=JGAR000048496}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048497, refname=JGAR000048497}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048498, refname=JGAR000048498}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048499, refname=JGAR000048499}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048500, refname=JGAR000048500}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048501, refname=JGAR000048501}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048502, refname=JGAR000048502}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048503, refname=JGAR000048503}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048504, refname=JGAR000048504}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048505, refname=JGAR000048505}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048506, refname=JGAR000048506}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048507, refname=JGAR000048507}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048508, refname=JGAR000048508}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048509, refname=JGAR000048509}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048510, refname=JGAR000048510}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048511, refname=JGAR000048511}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048512, refname=JGAR000048512}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048513, refname=JGAR000048513}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048514, refname=JGAR000048514}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048515, refname=JGAR000048515}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048516, refname=JGAR000048516}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048517, refname=JGAR000048517}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048518, refname=JGAR000048518}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048519, refname=JGAR000048519}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048520, refname=JGAR000048520}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048521, refname=JGAR000048521}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048522, refname=JGAR000048522}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048523, refname=JGAR000048523}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048524, refname=JGAR000048524}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048525, refname=JGAR000048525}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048526, refname=JGAR000048526}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048527, refname=JGAR000048527}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048528, refname=JGAR000048528}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048529, refname=JGAR000048529}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048530, refname=JGAR000048530}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048531, refname=JGAR000048531}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048532, refname=JGAR000048532}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048533, refname=JGAR000048533}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048534, refname=JGAR000048534}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048535, refname=JGAR000048535}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048536, refname=JGAR000048536}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048537, refname=JGAR000048537}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048538, refname=JGAR000048538}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048539, refname=JGAR000048539}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048540, refname=JGAR000048540}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048541, refname=JGAR000048541}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048542, refname=JGAR000048542}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048543, refname=JGAR000048543}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048544, refname=JGAR000048544}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048545, refname=JGAR000048545}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048546, refname=JGAR000048546}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048547, refname=JGAR000048547}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048548, refname=JGAR000048548}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048549, refname=JGAR000048549}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048550, refname=JGAR000048550}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048551, refname=JGAR000048551}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048552, refname=JGAR000048552}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048553, refname=JGAR000048553}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048554, refname=JGAR000048554}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048555, refname=JGAR000048555}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048556, refname=JGAR000048556}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048557, refname=JGAR000048557}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048558, refname=JGAR000048558}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048559, refname=JGAR000048559}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048560, refname=JGAR000048560}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048561, refname=JGAR000048561}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048562, refname=JGAR000048562}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048563, refname=JGAR000048563}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048564, refname=JGAR000048564}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048565, refname=JGAR000048565}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048566, refname=JGAR000048566}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048567, refname=JGAR000048567}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048568, refname=JGAR000048568}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048569, refname=JGAR000048569}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048570, refname=JGAR000048570}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048571, refname=JGAR000048571}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048572, refname=JGAR000048572}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048573, refname=JGAR000048573}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048574, refname=JGAR000048574}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048575, refname=JGAR000048575}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048576, refname=JGAR000048576}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048577, refname=JGAR000048577}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048578, refname=JGAR000048578}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048579, refname=JGAR000048579}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048580, refname=JGAR000048580}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048581, refname=JGAR000048581}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048582, refname=JGAR000048582}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048583, refname=JGAR000048583}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048584, refname=JGAR000048584}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048585, refname=JGAR000048585}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048586, refname=JGAR000048586}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048587, refname=JGAR000048587}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048588, refname=JGAR000048588}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048589, refname=JGAR000048589}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048590, refname=JGAR000048590}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048591, refname=JGAR000048591}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048592, refname=JGAR000048592}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048593, refname=JGAR000048593}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048594, refname=JGAR000048594}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048595, refname=JGAR000048595}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048596, refname=JGAR000048596}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048597, refname=JGAR000048597}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048598, refname=JGAR000048598}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048599, refname=JGAR000048599}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048600, refname=JGAR000048600}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048601, refname=JGAR000048601}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048602, refname=JGAR000048602}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048603, refname=JGAR000048603}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048604, refname=JGAR000048604}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048605, refname=JGAR000048605}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048606, refname=JGAR000048606}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048607, refname=JGAR000048607}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048608, refname=JGAR000048608}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048609, refname=JGAR000048609}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048610, refname=JGAR000048610}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048611, refname=JGAR000048611}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048612, refname=JGAR000048612}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048613, refname=JGAR000048613}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048614, refname=JGAR000048614}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048615, refname=JGAR000048615}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048616, refname=JGAR000048616}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048617, refname=JGAR000048617}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048618, refname=JGAR000048618}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048619, refname=JGAR000048619}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048620, refname=JGAR000048620}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048621, refname=JGAR000048621}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048622, refname=JGAR000048622}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048623, refname=JGAR000048623}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048624, refname=JGAR000048624}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048625, refname=JGAR000048625}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048626, refname=JGAR000048626}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048627, refname=JGAR000048627}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048628, refname=JGAR000048628}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048629, refname=JGAR000048629}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048630, refname=JGAR000048630}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048631, refname=JGAR000048631}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048632, refname=JGAR000048632}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048633, refname=JGAR000048633}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048634, refname=JGAR000048634}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048635, refname=JGAR000048635}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048636, refname=JGAR000048636}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048637, refname=JGAR000048637}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048638, refname=JGAR000048638}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048639, refname=JGAR000048639}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048640, refname=JGAR000048640}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048641, refname=JGAR000048641}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048642, refname=JGAR000048642}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048643, refname=JGAR000048643}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048644, refname=JGAR000048644}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048645, refname=JGAR000048645}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048646, refname=JGAR000048646}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048647, refname=JGAR000048647}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048648, refname=JGAR000048648}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048649, refname=JGAR000048649}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048650, refname=JGAR000048650}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048651, refname=JGAR000048651}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048652, refname=JGAR000048652}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048653, refname=JGAR000048653}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048654, refname=JGAR000048654}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048655, refname=JGAR000048655}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048656, refname=JGAR000048656}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048657, refname=JGAR000048657}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048658, refname=JGAR000048658}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048659, refname=JGAR000048659}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048660, refname=JGAR000048660}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048661, refname=JGAR000048661}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048662, refname=JGAR000048662}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048663, refname=JGAR000048663}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048664, refname=JGAR000048664}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048665, refname=JGAR000048665}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048666, refname=JGAR000048666}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048667, refname=JGAR000048667}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048668, refname=JGAR000048668}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048669, refname=JGAR000048669}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048670, refname=JGAR000048670}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048671, refname=JGAR000048671}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048672, refname=JGAR000048672}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048673, refname=JGAR000048673}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048674, refname=JGAR000048674}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048675, refname=JGAR000048675}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048676, refname=JGAR000048676}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048677, refname=JGAR000048677}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048678, refname=JGAR000048678}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048679, refname=JGAR000048679}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048680, refname=JGAR000048680}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048681, refname=JGAR000048681}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048682, refname=JGAR000048682}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048683, refname=JGAR000048683}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048684, refname=JGAR000048684}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048685, refname=JGAR000048685}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048686, refname=JGAR000048686}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048687, refname=JGAR000048687}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048688, refname=JGAR000048688}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048689, refname=JGAR000048689}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048690, refname=JGAR000048690}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048691, refname=JGAR000048691}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048692, refname=JGAR000048692}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048693, refname=JGAR000048693}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048694, refname=JGAR000048694}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048695, refname=JGAR000048695}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048696, refname=JGAR000048696}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048697, refname=JGAR000048697}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048698, refname=JGAR000048698}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048699, refname=JGAR000048699}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048700, refname=JGAR000048700}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048701, refname=JGAR000048701}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048702, refname=JGAR000048702}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048703, refname=JGAR000048703}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048704, refname=JGAR000048704}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048705, refname=JGAR000048705}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048706, refname=JGAR000048706}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048707, refname=JGAR000048707}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048708, refname=JGAR000048708}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048709, refname=JGAR000048709}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048710, refname=JGAR000048710}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048711, refname=JGAR000048711}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048712, refname=JGAR000048712}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048713, refname=JGAR000048713}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048714, refname=JGAR000048714}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048715, refname=JGAR000048715}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048716, refname=JGAR000048716}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048717, refname=JGAR000048717}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048718, refname=JGAR000048718}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048719, refname=JGAR000048719}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048720, refname=JGAR000048720}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048721, refname=JGAR000048721}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048722, refname=JGAR000048722}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048723, refname=JGAR000048723}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048724, refname=JGAR000048724}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048725, refname=JGAR000048725}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048726, refname=JGAR000048726}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048727, refname=JGAR000048727}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048728, refname=JGAR000048728}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048729, refname=JGAR000048729}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048730, refname=JGAR000048730}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048731, refname=JGAR000048731}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048732, refname=JGAR000048732}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048733, refname=JGAR000048733}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048734, refname=JGAR000048734}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048735, refname=JGAR000048735}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048736, refname=JGAR000048736}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048737, refname=JGAR000048737}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048738, refname=JGAR000048738}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048739, refname=JGAR000048739}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048740, refname=JGAR000048740}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048741, refname=JGAR000048741}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048742, refname=JGAR000048742}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048743, refname=JGAR000048743}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048744, refname=JGAR000048744}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048745, refname=JGAR000048745}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048746, refname=JGAR000048746}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048747, refname=JGAR000048747}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048748, refname=JGAR000048748}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048749, refname=JGAR000048749}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048750, refname=JGAR000048750}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048751, refname=JGAR000048751}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048752, refname=JGAR000048752}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048753, refname=JGAR000048753}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048754, refname=JGAR000048754}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048755, refname=JGAR000048755}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048756, refname=JGAR000048756}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048757, refname=JGAR000048757}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048758, refname=JGAR000048758}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048759, refname=JGAR000048759}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048760, refname=JGAR000048760}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048761, refname=JGAR000048761}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048762, refname=JGAR000048762}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048763, refname=JGAR000048763}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048764, refname=JGAR000048764}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048765, refname=JGAR000048765}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048766, refname=JGAR000048766}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048767, refname=JGAR000048767}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048768, refname=JGAR000048768}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048769, refname=JGAR000048769}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048770, refname=JGAR000048770}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048771, refname=JGAR000048771}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048772, refname=JGAR000048772}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048773, refname=JGAR000048773}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048774, refname=JGAR000048774}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048775, refname=JGAR000048775}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048776, refname=JGAR000048776}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048777, refname=JGAR000048777}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048778, refname=JGAR000048778}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048779, refname=JGAR000048779}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048780, refname=JGAR000048780}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048781, refname=JGAR000048781}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048782, refname=JGAR000048782}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048783, refname=JGAR000048783}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048784, refname=JGAR000048784}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048785, refname=JGAR000048785}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048786, refname=JGAR000048786}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048787, refname=JGAR000048787}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048788, refname=JGAR000048788}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048789, refname=JGAR000048789}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048790, refname=JGAR000048790}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048791, refname=JGAR000048791}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048792, refname=JGAR000048792}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048793, refname=JGAR000048793}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048794, refname=JGAR000048794}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048795, refname=JGAR000048795}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048796, refname=JGAR000048796}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048797, refname=JGAR000048797}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048798, refname=JGAR000048798}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048799, refname=JGAR000048799}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048800, refname=JGAR000048800}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048801, refname=JGAR000048801}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048802, refname=JGAR000048802}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048803, refname=JGAR000048803}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048804, refname=JGAR000048804}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048805, refname=JGAR000048805}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048806, refname=JGAR000048806}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048807, refname=JGAR000048807}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048808, refname=JGAR000048808}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048809, refname=JGAR000048809}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048810, refname=JGAR000048810}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048811, refname=JGAR000048811}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048812, refname=JGAR000048812}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048813, refname=JGAR000048813}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048814, refname=JGAR000048814}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048815, refname=JGAR000048815}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048816, refname=JGAR000048816}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048817, refname=JGAR000048817}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048818, refname=JGAR000048818}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048819, refname=JGAR000048819}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048820, refname=JGAR000048820}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048821, refname=JGAR000048821}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048822, refname=JGAR000048822}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048823, refname=JGAR000048823}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048824, refname=JGAR000048824}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048825, refname=JGAR000048825}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048826, refname=JGAR000048826}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048827, refname=JGAR000048827}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048828, refname=JGAR000048828}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048829, refname=JGAR000048829}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048830, refname=JGAR000048830}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048831, refname=JGAR000048831}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048832, refname=JGAR000048832}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048833, refname=JGAR000048833}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048834, refname=JGAR000048834}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048835, refname=JGAR000048835}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048836, refname=JGAR000048836}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048837, refname=JGAR000048837}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048838, refname=JGAR000048838}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048839, refname=JGAR000048839}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048840, refname=JGAR000048840}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048841, refname=JGAR000048841}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048842, refname=JGAR000048842}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048843, refname=JGAR000048843}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048844, refname=JGAR000048844}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048845, refname=JGAR000048845}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048846, refname=JGAR000048846}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048847, refname=JGAR000048847}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048848, refname=JGAR000048848}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048849, refname=JGAR000048849}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048850, refname=JGAR000048850}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048851, refname=JGAR000048851}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048852, refname=JGAR000048852}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048853, refname=JGAR000048853}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048854, refname=JGAR000048854}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048855, refname=JGAR000048855}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048856, refname=JGAR000048856}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048857, refname=JGAR000048857}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048858, refname=JGAR000048858}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048859, refname=JGAR000048859}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048860, refname=JGAR000048860}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048861, refname=JGAR000048861}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048862, refname=JGAR000048862}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048863, refname=JGAR000048863}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048864, refname=JGAR000048864}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048865, refname=JGAR000048865}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048866, refname=JGAR000048866}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048867, refname=JGAR000048867}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048868, refname=JGAR000048868}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048869, refname=JGAR000048869}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048870, refname=JGAR000048870}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048871, refname=JGAR000048871}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048872, refname=JGAR000048872}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048873, refname=JGAR000048873}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048874, refname=JGAR000048874}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048875, refname=JGAR000048875}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048876, refname=JGAR000048876}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048877, refname=JGAR000048877}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048878, refname=JGAR000048878}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048879, refname=JGAR000048879}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048880, refname=JGAR000048880}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048881, refname=JGAR000048881}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048882, refname=JGAR000048882}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048883, refname=JGAR000048883}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048884, refname=JGAR000048884}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048885, refname=JGAR000048885}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048886, refname=JGAR000048886}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048887, refname=JGAR000048887}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048888, refname=JGAR000048888}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048889, refname=JGAR000048889}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048890, refname=JGAR000048890}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048891, refname=JGAR000048891}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048892, refname=JGAR000048892}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048893, refname=JGAR000048893}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048894, refname=JGAR000048894}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048895, refname=JGAR000048895}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048896, refname=JGAR000048896}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048897, refname=JGAR000048897}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048898, refname=JGAR000048898}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048899, refname=JGAR000048899}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048900, refname=JGAR000048900}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048901, refname=JGAR000048901}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048902, refname=JGAR000048902}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048903, refname=JGAR000048903}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048904, refname=JGAR000048904}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048905, refname=JGAR000048905}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048906, refname=JGAR000048906}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048907, refname=JGAR000048907}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048908, refname=JGAR000048908}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048909, refname=JGAR000048909}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048910, refname=JGAR000048910}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048911, refname=JGAR000048911}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048912, refname=JGAR000048912}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048913, refname=JGAR000048913}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048914, refname=JGAR000048914}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048915, refname=JGAR000048915}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048916, refname=JGAR000048916}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048917, refname=JGAR000048917}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048918, refname=JGAR000048918}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048919, refname=JGAR000048919}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048920, refname=JGAR000048920}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048921, refname=JGAR000048921}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048922, refname=JGAR000048922}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048923, refname=JGAR000048923}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048924, refname=JGAR000048924}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048925, refname=JGAR000048925}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048926, refname=JGAR000048926}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048927, refname=JGAR000048927}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048928, refname=JGAR000048928}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048929, refname=JGAR000048929}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048930, refname=JGAR000048930}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048931, refname=JGAR000048931}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048932, refname=JGAR000048932}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048933, refname=JGAR000048933}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048934, refname=JGAR000048934}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048935, refname=JGAR000048935}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048936, refname=JGAR000048936}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048937, refname=JGAR000048937}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048938, refname=JGAR000048938}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048939, refname=JGAR000048939}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048940, refname=JGAR000048940}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048941, refname=JGAR000048941}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048942, refname=JGAR000048942}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048943, refname=JGAR000048943}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048944, refname=JGAR000048944}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048945, refname=JGAR000048945}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048946, refname=JGAR000048946}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048947, refname=JGAR000048947}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048948, refname=JGAR000048948}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048949, refname=JGAR000048949}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048950, refname=JGAR000048950}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048951, refname=JGAR000048951}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048952, refname=JGAR000048952}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048953, refname=JGAR000048953}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048954, refname=JGAR000048954}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048955, refname=JGAR000048955}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048956, refname=JGAR000048956}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048957, refname=JGAR000048957}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048958, refname=JGAR000048958}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048959, refname=JGAR000048959}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048960, refname=JGAR000048960}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048961, refname=JGAR000048961}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048962, refname=JGAR000048962}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048963, refname=JGAR000048963}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048964, refname=JGAR000048964}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048965, refname=JGAR000048965}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048966, refname=JGAR000048966}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048967, refname=JGAR000048967}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048968, refname=JGAR000048968}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048969, refname=JGAR000048969}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048970, refname=JGAR000048970}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048971, refname=JGAR000048971}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048972, refname=JGAR000048972}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048973, refname=JGAR000048973}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048974, refname=JGAR000048974}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048975, refname=JGAR000048975}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048976, refname=JGAR000048976}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048977, refname=JGAR000048977}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048978, refname=JGAR000048978}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048979, refname=JGAR000048979}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048980, refname=JGAR000048980}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048981, refname=JGAR000048981}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048982, refname=JGAR000048982}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048983, refname=JGAR000048983}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048984, refname=JGAR000048984}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048985, refname=JGAR000048985}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048986, refname=JGAR000048986}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048987, refname=JGAR000048987}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048988, refname=JGAR000048988}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048989, refname=JGAR000048989}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048990, refname=JGAR000048990}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048991, refname=JGAR000048991}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048992, refname=JGAR000048992}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048993, refname=JGAR000048993}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048994, refname=JGAR000048994}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048995, refname=JGAR000048995}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048996, refname=JGAR000048996}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048997, refname=JGAR000048997}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048998, refname=JGAR000048998}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000048999, refname=JGAR000048999}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049000, refname=JGAR000049000}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049001, refname=JGAR000049001}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049002, refname=JGAR000049002}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049003, refname=JGAR000049003}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049004, refname=JGAR000049004}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049005, refname=JGAR000049005}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049006, refname=JGAR000049006}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049007, refname=JGAR000049007}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049008, refname=JGAR000049008}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049009, refname=JGAR000049009}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049010, refname=JGAR000049010}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049011, refname=JGAR000049011}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049012, refname=JGAR000049012}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049013, refname=JGAR000049013}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049014, refname=JGAR000049014}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049015, refname=JGAR000049015}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049016, refname=JGAR000049016}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049017, refname=JGAR000049017}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049018, refname=JGAR000049018}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049019, refname=JGAR000049019}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049020, refname=JGAR000049020}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049021, refname=JGAR000049021}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049022, refname=JGAR000049022}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049023, refname=JGAR000049023}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049024, refname=JGAR000049024}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049025, refname=JGAR000049025}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049026, refname=JGAR000049026}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049027, refname=JGAR000049027}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049028, refname=JGAR000049028}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049029, refname=JGAR000049029}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049030, refname=JGAR000049030}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049031, refname=JGAR000049031}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049032, refname=JGAR000049032}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049033, refname=JGAR000049033}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049034, refname=JGAR000049034}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049035, refname=JGAR000049035}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049036, refname=JGAR000049036}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049037, refname=JGAR000049037}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049038, refname=JGAR000049038}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049039, refname=JGAR000049039}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049040, refname=JGAR000049040}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049041, refname=JGAR000049041}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049042, refname=JGAR000049042}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049043, refname=JGAR000049043}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049044, refname=JGAR000049044}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049045, refname=JGAR000049045}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049046, refname=JGAR000049046}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049047, refname=JGAR000049047}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049048, refname=JGAR000049048}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049049, refname=JGAR000049049}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049050, refname=JGAR000049050}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049051, refname=JGAR000049051}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049052, refname=JGAR000049052}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049053, refname=JGAR000049053}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049054, refname=JGAR000049054}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049055, refname=JGAR000049055}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049056, refname=JGAR000049056}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049057, refname=JGAR000049057}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049058, refname=JGAR000049058}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049059, refname=JGAR000049059}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049060, refname=JGAR000049060}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049061, refname=JGAR000049061}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049062, refname=JGAR000049062}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049063, refname=JGAR000049063}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049064, refname=JGAR000049064}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049065, refname=JGAR000049065}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049066, refname=JGAR000049066}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049067, refname=JGAR000049067}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049068, refname=JGAR000049068}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049069, refname=JGAR000049069}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049070, refname=JGAR000049070}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049071, refname=JGAR000049071}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049072, refname=JGAR000049072}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049073, refname=JGAR000049073}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049074, refname=JGAR000049074}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049075, refname=JGAR000049075}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049076, refname=JGAR000049076}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049077, refname=JGAR000049077}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049078, refname=JGAR000049078}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049079, refname=JGAR000049079}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049080, refname=JGAR000049080}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049081, refname=JGAR000049081}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049082, refname=JGAR000049082}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049083, refname=JGAR000049083}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049084, refname=JGAR000049084}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049085, refname=JGAR000049085}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049086, refname=JGAR000049086}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049087, refname=JGAR000049087}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049088, refname=JGAR000049088}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049089, refname=JGAR000049089}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049090, refname=JGAR000049090}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049091, refname=JGAR000049091}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049092, refname=JGAR000049092}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049093, refname=JGAR000049093}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049094, refname=JGAR000049094}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049095, refname=JGAR000049095}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049096, refname=JGAR000049096}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049097, refname=JGAR000049097}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049098, refname=JGAR000049098}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049099, refname=JGAR000049099}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049100, refname=JGAR000049100}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049101, refname=JGAR000049101}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049102, refname=JGAR000049102}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049103, refname=JGAR000049103}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049104, refname=JGAR000049104}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049105, refname=JGAR000049105}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049106, refname=JGAR000049106}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049107, refname=JGAR000049107}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049108, refname=JGAR000049108}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049109, refname=JGAR000049109}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049110, refname=JGAR000049110}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049111, refname=JGAR000049111}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049112, refname=JGAR000049112}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049113, refname=JGAR000049113}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049114, refname=JGAR000049114}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049115, refname=JGAR000049115}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049116, refname=JGAR000049116}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049117, refname=JGAR000049117}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049118, refname=JGAR000049118}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049119, refname=JGAR000049119}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049120, refname=JGAR000049120}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049121, refname=JGAR000049121}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049122, refname=JGAR000049122}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049123, refname=JGAR000049123}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049124, refname=JGAR000049124}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049125, refname=JGAR000049125}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049126, refname=JGAR000049126}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049127, refname=JGAR000049127}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049128, refname=JGAR000049128}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049129, refname=JGAR000049129}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049130, refname=JGAR000049130}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049131, refname=JGAR000049131}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049132, refname=JGAR000049132}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049133, refname=JGAR000049133}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049134, refname=JGAR000049134}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049135, refname=JGAR000049135}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049136, refname=JGAR000049136}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049137, refname=JGAR000049137}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049138, refname=JGAR000049138}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049139, refname=JGAR000049139}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049140, refname=JGAR000049140}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049141, refname=JGAR000049141}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049142, refname=JGAR000049142}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049143, refname=JGAR000049143}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049144, refname=JGAR000049144}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049145, refname=JGAR000049145}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049146, refname=JGAR000049146}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049147, refname=JGAR000049147}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049148, refname=JGAR000049148}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049149, refname=JGAR000049149}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049150, refname=JGAR000049150}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049151, refname=JGAR000049151}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049152, refname=JGAR000049152}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049153, refname=JGAR000049153}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049154, refname=JGAR000049154}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049155, refname=JGAR000049155}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049156, refname=JGAR000049156}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049157, refname=JGAR000049157}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049158, refname=JGAR000049158}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049159, refname=JGAR000049159}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049160, refname=JGAR000049160}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049161, refname=JGAR000049161}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049162, refname=JGAR000049162}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049163, refname=JGAR000049163}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049164, refname=JGAR000049164}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049165, refname=JGAR000049165}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049166, refname=JGAR000049166}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049167, refname=JGAR000049167}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049168, refname=JGAR000049168}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049169, refname=JGAR000049169}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049170, refname=JGAR000049170}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049171, refname=JGAR000049171}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049172, refname=JGAR000049172}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049173, refname=JGAR000049173}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049174, refname=JGAR000049174}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049175, refname=JGAR000049175}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049176, refname=JGAR000049176}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049177, refname=JGAR000049177}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049178, refname=JGAR000049178}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049179, refname=JGAR000049179}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049180, refname=JGAR000049180}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049181, refname=JGAR000049181}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049182, refname=JGAR000049182}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049183, refname=JGAR000049183}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049184, refname=JGAR000049184}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049185, refname=JGAR000049185}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049186, refname=JGAR000049186}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049187, refname=JGAR000049187}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049188, refname=JGAR000049188}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049189, refname=JGAR000049189}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049190, refname=JGAR000049190}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049191, refname=JGAR000049191}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049192, refname=JGAR000049192}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049193, refname=JGAR000049193}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049194, refname=JGAR000049194}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049195, refname=JGAR000049195}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049196, refname=JGAR000049196}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049197, refname=JGAR000049197}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049198, refname=JGAR000049198}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049199, refname=JGAR000049199}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049200, refname=JGAR000049200}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049201, refname=JGAR000049201}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049202, refname=JGAR000049202}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049203, refname=JGAR000049203}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049204, refname=JGAR000049204}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049205, refname=JGAR000049205}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049206, refname=JGAR000049206}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049207, refname=JGAR000049207}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049208, refname=JGAR000049208}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049209, refname=JGAR000049209}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049210, refname=JGAR000049210}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049211, refname=JGAR000049211}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049212, refname=JGAR000049212}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049213, refname=JGAR000049213}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049214, refname=JGAR000049214}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049215, refname=JGAR000049215}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049216, refname=JGAR000049216}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049217, refname=JGAR000049217}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049218, refname=JGAR000049218}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049219, refname=JGAR000049219}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049220, refname=JGAR000049220}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049221, refname=JGAR000049221}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049222, refname=JGAR000049222}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049223, refname=JGAR000049223}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049224, refname=JGAR000049224}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049225, refname=JGAR000049225}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049226, refname=JGAR000049226}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049227, refname=JGAR000049227}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049228, refname=JGAR000049228}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049229, refname=JGAR000049229}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049230, refname=JGAR000049230}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049231, refname=JGAR000049231}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049232, refname=JGAR000049232}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049233, refname=JGAR000049233}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049234, refname=JGAR000049234}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049235, refname=JGAR000049235}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049236, refname=JGAR000049236}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049237, refname=JGAR000049237}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049238, refname=JGAR000049238}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049239, refname=JGAR000049239}]}

DESCRIPTION : Whole Genome Sequence fastq files of the samples in the Biobank Japan project.

alias : JSUB000191_Dataset_0001

ANALYSIS_REFS : {ANALYSIS_REF=[{refcenter=Individual, accession=JGAZ000002918, refname=JGAZ000002918}, {refcenter=Individual, accession=JGAZ000002919, refname=JGAZ000002919}]}

IDENTIFIERS : {SECONDARY_ID=JGAD00000000220}

TITLE : BBJ Whole Genome Sequencing

accession : JGAD000220

POLICY_REF : {refcenter=nbdc, accession=JGAP000001, refname=JGAP000001}

distribution JSON JSON-LD
dateCreated 2018-06-19T08:03:05+0000
dateModified 2020-09-24T23:47:46+0000
datePublished 2020-09-28T02:25:34+0000