ddbj > jga-dataset > JGAD000225
identifier JGAD000225
type jga-dataset
sameAs
organism Homo sapiens
dbXrefs JGAS000149 JGAP000008 JGAC000001
properties

DATASET_TYPE : Transcriptome profiling by high-throughput sequencing

center_name : Individual

DATA_REFS : {DATA_REF=[{refcenter=Individual, accession=JGAR000049337, refname=JGAR000049337}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049338, refname=JGAR000049338}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000049339, refname=JGAR000049339}]}

DESCRIPTION : gene expression of metastasis renal cell carcinoma

alias : JSUB000222_Dataset_0003

ANALYSIS_REFS : {ANALYSIS_REF={refcenter=Individual, accession=JGAZ000002393, refname=JGAZ000002393}}

IDENTIFIERS : {SECONDARY_ID=JGAD00000000225}

TITLE : gene expression of metastasis renal cell carcinoma_2

accession : JGAD000225

POLICY_REF : {refcenter=nbdc, accession=JGAP000008, refname=JGAP000008}

distribution JSON JSON-LD
dateCreated 2018-09-13T01:21:39+0000
dateModified 2020-09-25T00:05:07+0000
datePublished 2020-09-28T02:30:19+0000