ddbj > jga-dataset > JGAD000290
identifier JGAD000290
type jga-dataset
sameAs
organism Homo sapiens
dbXrefs JGAS000205 JGAP000001 JGAC000001
properties

DATASET_TYPE : Whole genome sequencing

center_name : Individual

DATA_REFS : {DATA_REF=[{refcenter=Individual, accession=JGAR000075080, refname=JGAR000075080}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075081, refname=JGAR000075081}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075082, refname=JGAR000075082}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075083, refname=JGAR000075083}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075084, refname=JGAR000075084}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075085, refname=JGAR000075085}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075086, refname=JGAR000075086}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075087, refname=JGAR000075087}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075088, refname=JGAR000075088}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075089, refname=JGAR000075089}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075090, refname=JGAR000075090}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075091, refname=JGAR000075091}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075092, refname=JGAR000075092}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075093, refname=JGAR000075093}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075094, refname=JGAR000075094}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075095, refname=JGAR000075095}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075096, refname=JGAR000075096}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075097, refname=JGAR000075097}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075098, refname=JGAR000075098}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075099, refname=JGAR000075099}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075100, refname=JGAR000075100}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075101, refname=JGAR000075101}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075102, refname=JGAR000075102}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075103, refname=JGAR000075103}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075104, refname=JGAR000075104}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075105, refname=JGAR000075105}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075106, refname=JGAR000075106}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075107, refname=JGAR000075107}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075108, refname=JGAR000075108}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075109, refname=JGAR000075109}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075110, refname=JGAR000075110}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075111, refname=JGAR000075111}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075112, refname=JGAR000075112}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075113, refname=JGAR000075113}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075114, refname=JGAR000075114}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075115, refname=JGAR000075115}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075116, refname=JGAR000075116}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075117, refname=JGAR000075117}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075118, refname=JGAR000075118}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075119, refname=JGAR000075119}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075120, refname=JGAR000075120}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075121, refname=JGAR000075121}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075122, refname=JGAR000075122}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075123, refname=JGAR000075123}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075124, refname=JGAR000075124}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075125, refname=JGAR000075125}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075126, refname=JGAR000075126}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075127, refname=JGAR000075127}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075128, refname=JGAR000075128}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075129, refname=JGAR000075129}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075130, refname=JGAR000075130}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075131, refname=JGAR000075131}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075132, refname=JGAR000075132}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075133, refname=JGAR000075133}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075134, refname=JGAR000075134}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075135, refname=JGAR000075135}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075136, refname=JGAR000075136}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075137, refname=JGAR000075137}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075138, refname=JGAR000075138}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075139, refname=JGAR000075139}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075140, refname=JGAR000075140}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075141, refname=JGAR000075141}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075142, refname=JGAR000075142}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075143, refname=JGAR000075143}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075144, refname=JGAR000075144}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075145, refname=JGAR000075145}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075146, refname=JGAR000075146}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075147, refname=JGAR000075147}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075148, refname=JGAR000075148}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075149, refname=JGAR000075149}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075150, refname=JGAR000075150}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075151, refname=JGAR000075151}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075152, refname=JGAR000075152}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075153, refname=JGAR000075153}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075154, refname=JGAR000075154}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075155, refname=JGAR000075155}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075156, refname=JGAR000075156}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075157, refname=JGAR000075157}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075158, refname=JGAR000075158}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075159, refname=JGAR000075159}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075160, refname=JGAR000075160}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075161, refname=JGAR000075161}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075162, refname=JGAR000075162}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075163, refname=JGAR000075163}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075164, refname=JGAR000075164}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075165, refname=JGAR000075165}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075166, refname=JGAR000075166}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075167, refname=JGAR000075167}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075168, refname=JGAR000075168}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075169, refname=JGAR000075169}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075170, refname=JGAR000075170}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075171, refname=JGAR000075171}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075172, refname=JGAR000075172}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075173, refname=JGAR000075173}, {refcenter=Individual, accession=JGAR000075174, refname=JGAR000075174}]}

DESCRIPTION : Fastq files of metagenome shotgun sequencing of Japanese population

alias : JSUB000287_Dataset_0001

ANALYSIS_REFS : null

IDENTIFIERS : {SECONDARY_ID=JGAD00000000290}

TITLE : Metagenome shotgun sequencing of Japanese population

accession : JGAD000290

POLICY_REF : {refcenter=nbdc, accession=JGAP000001, refname=JGAP000001}

distribution JSON JSON-LD
dateCreated 2019-10-03T05:06:18+0000
dateModified 2020-09-25T04:57:53+0000
datePublished 2020-09-28T02:35:19+0000