TXSearch Help

Taxonomy Browser

Query examples  
Taxon Taxonomy ID Rank Common Name
 
  Eukaryota  
2759 superkingdom eukaryotes; eucaryotes
 
  Alveolata
33630 no rank alveolates
 
  Amoebozoa
554915 no rank
 
  Apusozoa
554296 no rank
 
  Breviatea
1401294 no rank
 
193537 no rank centrohelids
 
3027 phylum cryptomonads
 
33682 no rank
 
  Fornicata
207245 no rank
 
38254 class glaucocystophytes
 
2830 class coccolithophorids; prymnesiophytes
 
2489521 phylum
 
5752 class
 
  Jakobida
556282 no rank
 
339960 class
 
136087 family
 
33154 no rank
 
66288 order oxymonads
 
5719 no rank parabasalians; parabasalids
 
  Rhizaria
543769 no rank
 
2763 phylum rhodophytes; red algae
 
33634 no rank heterokonts
 
33090 kingdom green plants
 
61964 no rank
 
42452 no rank